Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
ITRE latest news

The next Committee Meeting will be held on Wednesday, 21 January 2015 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) and Thursday, 22 January 2015 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) in JAN 4Q2.
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Work in Progress: 09.12.2014 (updated regularly)
 
- Recent Publications:
 
- Upcoming Publications:
Study on 'Horizon 2020: Key Enabling Technologies (KETs), Booster for European Leadership in the Manufacturing Sector'
Study on 'How can European industry contribute to growth and foster European competitiveness?'
 
 

   
 
Nie przegap
 
Current energy policy challenges and forthcoming initiatives: in committee - 03.12.14

The current challenges in energy policy and forthcoming Commission initiatives will be discussed by the Committee on Industry, Research and Energy, together with Commissioner for Climate Action and Energy Arias Cañete, on 03.12.14. The Committee will also hold a hearing on supporting innovative start-ups and SMEs. The following day, the Committee will look at the next steps to be taken in relation to the International Energy Charter 2015.

   
 
Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
1. polityki przemysłowej Unii i związanych z nią środków oraz zastosowania nowych technologii, w tym także środków dotyczących średnich i małych przedsiębiorstw;
2. polityki badań i innowacji Unii, w tym także nauki i techniki, a także rozpowszechniania i wykorzystania wyników badań naukowych;
3. europejskiej polityki kosmicznej;
4. działalności Wspólnego Centrum Badawczego, Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, Instytutu Materiałów Referencyjnych i Pomiarów, jak również JET, ITER i innych projektów z tej dziedziny;
5. środków Unii dotyczących polityki energetycznej w ogóle oraz w kontekście tworzenia i funkcjonowania wewnętrznego rynku energii, w tym środków dotyczących:
(a) bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię w Unii;
(b) wspierania efektywności energetycznej i oszczędności energii oraz rozwoju nowych i odnawialnych form energii;,
(c) wspierania wzajemnego połączenia sieci energetycznych i efektywności energetycznej, w tym także tworzenie i rozwój sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury energetyki;
6. traktatu Euratom i Agencji Zaopatrzenia Euratom, bezpieczeństwa nuklearnego, wyłączania urządzeń i usuwania odpadów w sektorze nuklearnym;
7. społeczeństwa informacyjnego, technologii informacyjnych oraz sieci i usług telekomunikacyjnych, w tym technologii i aspektów bezpieczeństwa oraz tworzenia i rozwoju sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury telekomunikacji, a także działalności Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Traktując reindustrializację jako nadrzędny cel, komisja ITRE będzie miała cztery priorytetowe obszary, na których skupi w swojej pracy.
 
Po pierwsze musimy dopilnować, by ramy prawne i gospodarcze UE umożliwiły poprawę innowacyjności europejskiego sektora przemysłowego. Będzie to wymagało dostosowania i mobilizacji unijnych programów w dziedzinach badań i rozwoju oraz edukacji w celu skutecznego reagowania na rzeczywiste potrzeby przemysłu.
 
Po drugie polityka UE musi wspierać rozwój i wzrost europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. Wzmocnienie MŚP to nie tylko kwestia ich finansowania, lecz również otwartości programów badawczych, systemów doskonalenia umiejętności czy przepisów podatkowych.
 
Naszą trzecią priorytetową dziedziną jest stworzenie prawdziwego europejskiego rynku cyfrowego. Chodzi o to, by dzięki korzyściom skali europejskiego rynku obniżyć koszty i pobudzić innowacyjność europejskich przedsiębiorstw. Zarówno komisja ITRE, jak i cały Parlament odnoszą spore sukcesy w tej dziedzinie – i dzięki nowym przepisom osiągniemy jeszcze więcej.
 
Ostatnim, lecz być może najistotniejszym priorytetem będzie dla nas wykorzystanie pełnego potencjału wspólnej unijnej polityki energetycznej. Tylko dzięki bezpieczeństwu energetycznemu możemy zapewnić naszej gospodarce konkurencyjność na skalę światową i uniknąć zastoju gospodarczego.
 
Naszym celem jest zapewnienie powrotu europejskiej gospodarki na ścieżkę rozwoju i uczynienie tego w zrównoważony sposób. Chcemy, by Europa stała się lepszym miejscem do życia.