Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
ITRE latest news

The next Committee Meeting will be held on Wednesday, 3 December 2014 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) and Thursday, 4 December 2014 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) in JAN 2Q2.
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Work in Progress: 18.11.2014 (updated regularly)
 
- Recent Publications:
 
- Upcoming Publications:
Study on 'Horizon 2020: Key Enabling Technologies (KETs), Booster for European Leadership in the Manufacturing Sector'
Study on 'How can European industry contribute to growth and foster European competitiveness?'
 
 

   
 
Nie przegap
Wszystkie informacje  
Presentations by the European Commission on COSME & Horizon 2020

During its meeting on 17 November, the European Commission will present on COSME, and Director General Robert-Jan Smits will present on "Horizon 2020 implementation: state of play".
 
Furthermore, the "Renewal of the Agreement on cooperation in science and technology between the European Community and Ukraine" and the "Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System (GNSS) between the European Community and its Member States and the Kingdom of Morocco" will be voted in the meeting.

   
Presentations of Bio-based Industries joint undertaking and study on KET

On the 6 of November, the ITRE committee will hold presentations by European Commission and the BBI, explaining the way from Horizon 2020 to the JTIs, as one of the possible PPPs foreseen in the basic act, taking as an example, the new Bio-based Industries joint undertaking. The Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI) is a €3.7 billion Public-Private Partnership (PPP) between the EU and the Bio-based Industries Consortium (BIC). The EU contribution (Horizon 2020) is expected to be €975 million, while the Bio-based Industries Consortium will contribute €2730 million.
 
Furthermore, there will be a presentation of the study on Key Enabling Technologies (KETs) that are crucial for the competitiveness and renewal of European manufacturing. It examines the nature of KETs, and the drivers and barriers to their deployment, including an assessment of the current KETs situation in the EU in a global perspective. A broad overview of European policies and financing instruments precedes an in depth assessment of the role of KETs in Horizon 2020. The analysis continues with a look at their contribution to growth, impact on employment and skills requirements.

   
Hearing on EU energy security strategy

The ITRE Committee will organise a hearing on 5 November on "EU energy security strategy under the conditions of the internal energy market". The hearing will focus on issues relating to the European Energy Security Strategy that was released in May by the Commission in response to the political crisis in Ukraine and the overall importance of energy security.

   
 
Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
1. polityki przemysłowej Unii i związanych z nią środków oraz zastosowania nowych technologii, w tym także środków dotyczących średnich i małych przedsiębiorstw;
2. polityki badań i innowacji Unii, w tym także nauki i techniki, a także rozpowszechniania i wykorzystania wyników badań naukowych;
3. europejskiej polityki kosmicznej;
4. działalności Wspólnego Centrum Badawczego, Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, Instytutu Materiałów Referencyjnych i Pomiarów, jak również JET, ITER i innych projektów z tej dziedziny;
5. środków Unii dotyczących polityki energetycznej w ogóle oraz w kontekście tworzenia i funkcjonowania wewnętrznego rynku energii, w tym środków dotyczących:
(a) bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię w Unii;
(b) wspierania efektywności energetycznej i oszczędności energii oraz rozwoju nowych i odnawialnych form energii;,
(c) wspierania wzajemnego połączenia sieci energetycznych i efektywności energetycznej, w tym także tworzenie i rozwój sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury energetyki;
6. traktatu Euratom i Agencji Zaopatrzenia Euratom, bezpieczeństwa nuklearnego, wyłączania urządzeń i usuwania odpadów w sektorze nuklearnym;
7. społeczeństwa informacyjnego, technologii informacyjnych oraz sieci i usług telekomunikacyjnych, w tym technologii i aspektów bezpieczeństwa oraz tworzenia i rozwoju sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury telekomunikacji, a także działalności Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Traktując reindustrializację jako nadrzędny cel, komisja ITRE będzie miała cztery priorytetowe obszary, na których skupi w swojej pracy.
 
Po pierwsze musimy dopilnować, by ramy prawne i gospodarcze UE umożliwiły poprawę innowacyjności europejskiego sektora przemysłowego. Będzie to wymagało dostosowania i mobilizacji unijnych programów w dziedzinach badań i rozwoju oraz edukacji w celu skutecznego reagowania na rzeczywiste potrzeby przemysłu.
 
Po drugie polityka UE musi wspierać rozwój i wzrost europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. Wzmocnienie MŚP to nie tylko kwestia ich finansowania, lecz również otwartości programów badawczych, systemów doskonalenia umiejętności czy przepisów podatkowych.
 
Naszą trzecią priorytetową dziedziną jest stworzenie prawdziwego europejskiego rynku cyfrowego. Chodzi o to, by dzięki korzyściom skali europejskiego rynku obniżyć koszty i pobudzić innowacyjność europejskich przedsiębiorstw. Zarówno komisja ITRE, jak i cały Parlament odnoszą spore sukcesy w tej dziedzinie – i dzięki nowym przepisom osiągniemy jeszcze więcej.
 
Ostatnim, lecz być może najistotniejszym priorytetem będzie dla nas wykorzystanie pełnego potencjału wspólnej unijnej polityki energetycznej. Tylko dzięki bezpieczeństwu energetycznemu możemy zapewnić naszej gospodarce konkurencyjność na skalę światową i uniknąć zastoju gospodarczego.
 
Naszym celem jest zapewnienie powrotu europejskiej gospodarki na ścieżkę rozwoju i uczynienie tego w zrównoważony sposób. Chcemy, by Europa stała się lepszym miejscem do życia.