Z ostatniej chwili

23-05-2017 - 10:50
Extraordinary meeting of the ITRE Committee: Creation of a European Energy Union, Presentation by the Vice-President of the Commission for Energy Union Maros Sefcovic

Nie przegap

Ostatnie komunikaty prasowe

  •  

Security of gas supply through solidarity: EP and Council strike a deal

ITRE 27-04-2017 - 10:36

An EU country facing an emergency gas shortage will be able to alert another member state of the impending supply crisis and trigger cross-border assistance to remedy it, under new cooperation rules informally agreed by Parliament and Council negotiators Wednesday night. (Przeczytaj więcej)

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

29-05-2017 15:00 / 18:30 ITRE
30-05-2017 10:00 / 12:30 ITRE
30-05-2017 13:30 / 15:00 ITRE

Biblioteka Multimedialna

18-05-2017 - 09:12
ITRE IMCO Posiedzenie
25-04-2017 - 15:05
ITRE Posiedzenie

Powitanie

J. Buzek

Traktując reindustrializację jako nadrzędny cel, komisja ITRE będzie miała cztery priorytetowe obszary, na których skupi w swojej pracy.

Po pierwsze musimy dopilnować, by ramy prawne i gospodarcze UE umożliwiły poprawę innowacyjności europejskiego sektora przemysłowego. Będzie to wymagało dostosowania i mobilizacji unijnych programów w dziedzinach badań i rozwoju oraz edukacji w celu skutecznego reagowania na rzeczywiste potrzeby przemysłu.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Linki