Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
ITRE latest news

 
Work in progress: ITER listing (updated weekly)
 
Newsletter:  Issue 4/2014 - Previous issues
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest studies: 

   
 
Nie przegap
 
"One of Us" Citizens’ Initiative – Public Hearing, 10.04.2014

A public hearing on the European Citizens’ Initiative "One of Us" will be organised on 10.04.2014 in the European Parliament’s premises in Brussels, room JAN 4Q2, from 09.00 to 12.30.
 
The initiative asks the EU to prohibit the financing of activities which presuppose the destruction of human embryos, especially in the areas of research, development aid and public health.
 
The event is organised jointly by the Committee on Development, the Committee on Industry, Research and Energy and the Committee on Legal Affairs, in association with the Petitions Committee.
 
Deadline for registration: 06.04.2014.
 
For more information contact us: ECI.Hearing.OneOfUs@ep.europa.eu

   
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
PETI DEVE JURI ITRE 09-04-2014 - 15:13  

The “One of Us” European Citizens’ Initiative campaign to ban EU funding for activities that “presuppose the destruction of human embryos” will get a public hearing in the European Parliament on Thursday 10 April at 09.00. Its petition has been signed by 1.7 million EU citizens.

Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
  1. polityki przemysłowej Unii i zastosowania nowych technologii, w tym także środków dotyczących średnich i małych przedsiębiorstw;
  2. polityki naukowej Unii, w tym także rozpowszechniania i wykorzystania wyników badań naukowych;
  3. polityki kosmicznej;
  4. działalności Wspólnego Centrum Badawczego i Centralnego Ośrodka Pomiarów Jądrowych, jak również JET, ITER i innych projektów z tej dziedziny;
  5. środków wspólnotowych dotyczących ogólnie polityki energetycznej, bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię i efektywności energetycznej, w tym także tworzenie i rozwój sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury energetyki;
  6. Traktatu Euratom i Agencji Zaopatrzenia Euratom, bezpieczeństwa nuklearnego, wyłączania urządzeń i usuwania odpadów w sektorze nuklearnym;
  7. społeczeństwa informacyjnego i technologii informacyjnych, w tym także tworzenia i rozwoju sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury telekomunikacji.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Witamy na stronie internetowej komisji ITRE!
 
Aż do kolejnych wyborów członkowie ITRE będą stale wnosić wkład w wybór strategii politycznych i opracowywanie długofalowych ram ustawodawczych w celu uczynienia Europy lepszą i bardziej konkurencyjną.
 
Komisja ITRE będzie się zajmować wnioskami ustawodawczymi w sprawie badań naukowych; polityka UE w dziedzinie badań naukowych ma zostać przedefiniowana na kolejne lata, aby sprostać nowym wyzwaniom. Firmy telekomunikacyjne staną się bardziej konkurencyjne, a ceny oferowane konsumentom spadną.
 
W ważnej dziedzinie, jaką jest energetyka, Europa musi się zmierzyć ze swymi słabościami i znaleźć rozwiązania. Import ropy i gazu pochłania duże kwoty. Istotne jest, aby obywatele i przemysł mieli dostęp do energii po przystępnych cenach. Efektywność energetyczna, energia odnawialna i niższa emisja gazów cieplarnianych także należą do zagadnień, którymi należy się zająć.
 
Nowe rozwiązania i innowacje, także w dziedzinie technologii internetowych i komunikacyjnych, mogą odegrać ważną rolę dla obywateli i przemysłu.
 
Jeśli chcemy być skuteczni i podejmować najkorzystniejsze dla obywateli decyzje potrzebujemy ich pomocy i wymiany informacji z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego. Tylko nieustanny dialog pozwoli nam znaleźć właściwą równowagę między różnymi stanowiskami. Celem tej strony internetowej jest informowanie o pracach Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.
 
Amalia Sartori