Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
ITRE latest news

The next Committee Meeting will be held on Monday, 1 September 2014 (15.00 - 18.30) and Tuesday, 2 September 2014 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) in JAN 4Q2. The draft agenda is available here.
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Recent Publications:
 
- Upcoming Publications:
Study on 'Horizon 2020: Key Enabling Technologies (KETs), Booster for European Leadership in the Manufacturing Sector'
Study on 'How can European industry contribute to growth and foster European competitiveness?'
 
- Welcome pack – online handbook for ITRE Members (intranet website - not accessible outside EP)
 

   
 
Nie przegap
 
Visit of the Italian Presidency

The ITRE Committee will welcome the Ministers of the Italian Presidency-in-Office of the Council of the European Union during its meeting session on 1-2 September 2014:
 
Federica Guidi, Italian Minister for Economic Development
Antonello Giacomelli, Secretary of State responsible for Telecom
Stefania Giannini, Italian Minister for Education, Universities and Research
 
Italian Presidency-in-Office

   
 
Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
1. polityki przemysłowej Unii i związanych z nią środków oraz zastosowania nowych technologii, w tym także środków dotyczących średnich i małych przedsiębiorstw;
2. polityki badań i innowacji Unii, w tym także nauki i techniki, a także rozpowszechniania i wykorzystania wyników badań naukowych;
3. europejskiej polityki kosmicznej;
4. działalności Wspólnego Centrum Badawczego, Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, Instytutu Materiałów Referencyjnych i Pomiarów, jak również JET, ITER i innych projektów z tej dziedziny;
5. środków Unii dotyczących polityki energetycznej w ogóle oraz w kontekście tworzenia i funkcjonowania wewnętrznego rynku energii, w tym środków dotyczących:
(a) bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię w Unii;
(b) wspierania efektywności energetycznej i oszczędności energii oraz rozwoju nowych i odnawialnych form energii;,
(c) wspierania wzajemnego połączenia sieci energetycznych i efektywności energetycznej, w tym także tworzenie i rozwój sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury energetyki;
6. traktatu Euratom i Agencji Zaopatrzenia Euratom, bezpieczeństwa nuklearnego, wyłączania urządzeń i usuwania odpadów w sektorze nuklearnym;
7. społeczeństwa informacyjnego, technologii informacyjnych oraz sieci i usług telekomunikacyjnych, w tym technologii i aspektów bezpieczeństwa oraz tworzenia i rozwoju sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury telekomunikacji, a także działalności Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).
 
Dzisiejsze transmisje
 
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Available soon