Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
ITRE latest news

The next Committee Meeting will be held on Wednesday, 5 November 2014 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) and Thursday, 6 November 2014 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) in JAN 2Q2.
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Work in Progress: 14.10.2014 (updated regularly)
 
- Recent Publications:
 
- Upcoming Publications:
Study on 'Horizon 2020: Key Enabling Technologies (KETs), Booster for European Leadership in the Manufacturing Sector'
Study on 'How can European industry contribute to growth and foster European competitiveness?'
 
 

   
 
Nie przegap
 
EU Commissioner-designate hearing on 20 October in Strasbourg

ITRE and ENVI Committees will hold a hearing with Maroš Šefčovič, Vice-President-Designate of the Commission for Energy Union on 20 October 2014 in Strasbourg (from 19:00 to 22:00,  Louise Weiss (S1.4))
 
During the three hours hearing, the Commissioner-designate will hold an opening speech and then answer questions posed by members of both committees.
 
Follow the hearing of the Commissioner-designate online.
 

   
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
1. polityki przemysłowej Unii i związanych z nią środków oraz zastosowania nowych technologii, w tym także środków dotyczących średnich i małych przedsiębiorstw;
2. polityki badań i innowacji Unii, w tym także nauki i techniki, a także rozpowszechniania i wykorzystania wyników badań naukowych;
3. europejskiej polityki kosmicznej;
4. działalności Wspólnego Centrum Badawczego, Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, Instytutu Materiałów Referencyjnych i Pomiarów, jak również JET, ITER i innych projektów z tej dziedziny;
5. środków Unii dotyczących polityki energetycznej w ogóle oraz w kontekście tworzenia i funkcjonowania wewnętrznego rynku energii, w tym środków dotyczących:
(a) bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię w Unii;
(b) wspierania efektywności energetycznej i oszczędności energii oraz rozwoju nowych i odnawialnych form energii;,
(c) wspierania wzajemnego połączenia sieci energetycznych i efektywności energetycznej, w tym także tworzenie i rozwój sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury energetyki;
6. traktatu Euratom i Agencji Zaopatrzenia Euratom, bezpieczeństwa nuklearnego, wyłączania urządzeń i usuwania odpadów w sektorze nuklearnym;
7. społeczeństwa informacyjnego, technologii informacyjnych oraz sieci i usług telekomunikacyjnych, w tym technologii i aspektów bezpieczeństwa oraz tworzenia i rozwoju sieci transeuropejskich w sektorze infrastruktury telekomunikacji, a także działalności Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).
 
Dzisiejsze transmisje
 
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Traktując reindustrializację jako nadrzędny cel, komisja ITRE będzie miała cztery priorytetowe obszary, na których skupi w swojej pracy.
 
Po pierwsze musimy dopilnować, by ramy prawne i gospodarcze UE umożliwiły poprawę innowacyjności europejskiego sektora przemysłowego. Będzie to wymagało dostosowania i mobilizacji unijnych programów w dziedzinach badań i rozwoju oraz edukacji w celu skutecznego reagowania na rzeczywiste potrzeby przemysłu.
 
Po drugie polityka UE musi wspierać rozwój i wzrost europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. Wzmocnienie MŚP to nie tylko kwestia ich finansowania, lecz również otwartości programów badawczych, systemów doskonalenia umiejętności czy przepisów podatkowych.
 
Naszą trzecią priorytetową dziedziną jest stworzenie prawdziwego europejskiego rynku cyfrowego. Chodzi o to, by dzięki korzyściom skali europejskiego rynku obniżyć koszty i pobudzić innowacyjność europejskich przedsiębiorstw. Zarówno komisja ITRE, jak i cały Parlament odnoszą spore sukcesy w tej dziedzinie – i dzięki nowym przepisom osiągniemy jeszcze więcej.
 
Ostatnim, lecz być może najistotniejszym priorytetem będzie dla nas wykorzystanie pełnego potencjału wspólnej unijnej polityki energetycznej. Tylko dzięki bezpieczeństwu energetycznemu możemy zapewnić naszej gospodarce konkurencyjność na skalę światową i uniknąć zastoju gospodarczego.
 
Naszym celem jest zapewnienie powrotu europejskiej gospodarki na ścieżkę rozwoju i uczynienie tego w zrównoważony sposób. Chcemy, by Europa stała się lepszym miejscem do życia.