Z ostatniej chwili

28-05-2019 - 10:14
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Przydatne dokumenty

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

02-04-2019 - 10:09
ITRE Posiedzenie
25-03-2019 - 20:47
ITRE Posiedzenie
25-03-2019 - 20:33
ITRE TRAN Posiedzenie

Powitanie

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

Traktując reindustrializację jako nadrzędny cel, komisja ITRE będzie miała cztery priorytetowe obszary, na których skupi w swojej pracy.

Po pierwsze musimy dopilnować, by ramy prawne i gospodarcze UE umożliwiły poprawę innowacyjności europejskiego sektora przemysłowego. Będzie to wymagało dostosowania i mobilizacji unijnych programów w dziedzinach badań i rozwoju oraz edukacji w celu skutecznego reagowania na rzeczywiste potrzeby przemysłu.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Linki