Członkowie

Adina-Ioana VĂLEAN
 • Adina-Ioana VĂLEAN Przewodnicząca
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Rumunia
 
Zdzisław KRASNODĘBSKI
 
Morten PETERSEN
 
Patrizia TOIA
 • Patrizia TOIA Wiceprzewodnicząca
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Włochy
 
Lina GALVEZ MUÑOZ
 
François ALFONSI
 
Nicola BEER
 
François-Xavier BELLAMY
 
Tom BERENDSEN
 • Tom BERENDSEN Członek
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Holandia
 
Michael BLOSS
 • Michael BLOSS Członek
 • Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • Niemcy