Poprawki


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku jej członkowie mają możliwość składania poprawek (w tym poprawek budżetowych). Komisja ustala termin, w którym należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się następnie do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na niniejszej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, zanim zostaną one poddane pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  AMENDMENTS 66 - 299 - Draft report - Protection of persons reporting on breaches of Union law

11-09-2018 JURI_AM(2018)627664 PE 627.664v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/12902

  AMENDMENTS 300 - 577 - Draft report - Protection of persons reporting on breaches of Union law

11-09-2018 JURI_AM(2018)627732 PE 627.732v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/12902

POPRAWKI 21 - 50 - Projekt opinii - Dostosowanie obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska

07-09-2018 JURI_AM(2018)627662 PE 627.662v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/13525

  AMENDMENTS 88 - 269 - Draft opinion - Transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain

07-09-2018 JURI_AM(2018)627669 PE 627.669v01-00
JURI

Jiří MAŠTÁLKA

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/12788

POPRAWKI 1 - 34 - Projekt opinii - Jazda autonomiczna w transporcie europejskim

06-09-2018 JURI_AM(2018)627642 PE 627.642v01-00
JURI

Emil RADEV

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/13337

POPRAWKI 45 - 255 - Projekt opinii - Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej

05-07-2018 JURI_AM(2018)625205 PE 625.205v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/11961

POPRAWKI 1 - 38 - Projekt opinii - Wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji: aspekty handlowe

02-07-2018 JURI_AM(2018)623964 PE 623.964v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/11989

POPRAWKI 15 - 47 - Projekt opinii - Unijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

25-06-2018 JURI_AM(2018)623592 PE 623.592v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/11091

POPRAWKI 37 - 120 - Projekt opinii - Nadzór ostrożnościowy nad firmami inwestycyjnymi

12-06-2018 JURI_AM(2018)623590 PE 623.590v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/11911

POPRAWKI 17 - 69 - Projekt sprawozdania - Prawo właściwe dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich

04-06-2018 JURI_AM(2018)623589 PE 623.589v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/12508