Poprawki


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania, opinii lub wniosku jej członkowie mają możliwość składania poprawek (w tym poprawek budżetowych). Komisja ustala termin, w którym należy zgłosić wszystkie poprawki. Zaproponowane poprawki są następnie omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Wszelkie przyjęte poprawki wprowadza się następnie do projektu tekstu przed zatwierdzeniem jego ostatecznej wersji. Na niniejszej stronie przedstawiono wszystkie poprawki zaproponowane przez członków komisji, zanim zostaną one poddane pod głosowanie.
Wszystkie udostępnione poprawki można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  AMENDMENTS 3 - 7 - Draft report - Draft regulation of the European Parliament and of the Council on amending Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union

08-11-2018 JURI_AM(2018)630426 PE 630.426v01-00
JURI

Tiemo WÖLKEN

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/12714

  AMENDMENTS 114 - Draft report - Service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commerciel matters (service of documents)

31-10-2018 JURI_AM(2018)629639 PE 629.639v01-00
JURI

Sergio Gaetano COFFERATI

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/13426

  AMENDMENTS 20 - 84 - Draft report - Cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters

30-10-2018 JURI_AM(2018)629633 PE 629.633v01-00
JURI

Emil RADEV

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/13538

  AMENDMENTS 45 - 114 - Draft report - Service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (service of documents)

30-10-2018 JURI_AM(2018)629638 PE 629.638v01-00
JURI

Sergio Gaetano COFFERATI

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/13426

  AMENDMENTS 63 - 247 - Draft opinion - European Social Fund Plus (ESF+)

29-10-2018 JURI_AM(2018)629643 PE 629.643v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/14009

  AMENDMENTS 45 - 330 - Draft opinion - Promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services

26-10-2018 JURI_AM(2018)629590 PE 629.590v01-00
JURI

Francis ZAMMIT DIMECH

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/13033

POPRAWKI 1 - 78 - Projekt sprawozdania - Procedura przyspieszonego rozstrzygania sporów handlowych

19-10-2018 JURI_AM(2018)629471 PE 629.471v01-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/13312

POPRAWKI 9 - 147 - Projekt opinii - Ustanowienie programu „Prawa i Wartości”

16-10-2018 JURI_AM(2018)629393 PE 629.393v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/13639

POPRAWKI 66 - 303 - Projekt sprawozdania - Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii

26-09-2018 JURI_AM(2018)627664 PE 627.664v02-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/12902

POPRAWKI 300 - 578 - Projekt sprawozdania - Ochrona osób zgłaszających przypadki łamania prawa Unii

26-09-2018 JURI_AM(2018)627732 PE 627.732v02-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/12902