Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 2 kwietnia 2019 r. - Wtorek, 2 kwietnia 2019 r.

27-03-2019 CJ03_OJ(2019)04-02_1 PE 637.316v01-00
LIBE JURI

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ03/8/15820

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Wtorek, 26 lutego 2019 r. - Wtorek, 26 lutego 2019 r.

21-02-2019 JURI_OJ(2019)02-26_1 PE 636.108v01-00
JURI

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/15585

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 20 lutego 2019 r. - Środa, 20 lutego 2019 r.

06-02-2019 CJ24_OJ(2019)02-20_1 PE 634.721v01-00
JURI IMCO

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ24/8/15467

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 4 lutego 2019 r. - Poniedziałek, 4 lutego 2019 r.

29-01-2019 CJ03_OJ(2019)02-04_1 PE 634.585v01-00
LIBE JURI

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ03/8/15433

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 23 stycznia 2019 r. - Czwartek, 24 stycznia 2019 r.

23-01-2019 JURI_OJ(2019)01-23_1 PE 632.930v02-00
JURI

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 23 stycznia 2019 r. - Czwartek, 24 stycznia 2019 r.

15-01-2019 CJ03_OJ(2019)01-23_1 PE 632.974v01-00
LIBE JURI

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ03/8/14967