Z ostatniej chwili

Meetings schedule

05-05-2017 - 15:01

Nie przegap

Ostatnie komunikaty prasowe

  •  

EU rules to make more books available for blind and visually impaired people

JURI 10-05-2017 - 22:20

New rules to make more books available in formats designed for blind and visually impaired people were informally agreed by Parliament and Council negotiators on Wednesday. (Przeczytaj więcej)

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

29-05-2017 15:00 / 18:30 JURI
30-05-2017 09:00 / 10:00 JURI
30-05-2017 09:00 / 10:00 ECON JURI

Biblioteka Multimedialna

04-05-2017 - 09:05
JURI Posiedzenie
03-05-2017 - 15:14
JURI Posiedzenie

Powitanie

Pavel Svoboda, Chair, Committee on Legal Affairs

Jako komisja odpowiedzialna za kwestie własności intelektualnej, Komisja Prawna będzie w tej kadencji zajmować się reformą z zakresu unijnych przepisów w sprawie znaków towarowych, tajemnic handlowych i przyszłości prawa autorskiego, po uprzednio prowadzonych pracach w dziedzinie zarządzania prawami cyfrowymi oraz prawa autorskiego w społeczeństwie informacyjnym.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

Linki