Komunikaty dla posłów


Komunikaty dla posłów służą komisjom do przekazywania członkom informacji, których nie można przedstawić w innego rodzaju dokumentach. Są to informacje takie jak podsumowanie wizyty służbowej, spotkanie z ekspertem, pytania do komisarza czy też publikacja otrzymanych petycji.
Wszystkie udostępnione komunikaty dla posłów można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW - Wniosek w sprawie dyrektywy Rady ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie)

01-02-2019 JURI_CM(2019)634653 PE 634.653v01-00
JURI

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW - Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (wersja przekształcona)

18-01-2019 JURI_CM(2019)632978 PE 632.978v01-00
JURI

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW - Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów akcyzowych i nadzoru nad nimi (wersja przekształcona)

04-12-2018 JURI_CM(2018)631871 PE 631.871v01-00
JURI

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW - Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji (wersja przekształcona)

06-11-2018 JURI_CM(2018)629752 PE 629.752v01-00
JURI

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW - Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (wersja przekształcona)

31-08-2018 JURI_CM(2018)625541 PE 625.541v02-00
JURI

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW - Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (wersja przekształcona)

18-07-2018 JURI_CM(2018)625526 PE 625.526v01-00
JURI

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW - Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona)

02-05-2018 JURI_CM(2018)621962 PE 621.962v01-00
JURI

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW - Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z pojazdów lekkich oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 (wersja przekształcona)

06-04-2018 JURI_CM(2018)618098 PE 618.098v01-00
JURI

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW - Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona)

28-02-2018 JURI_CM(2018)618351 PE 618.351v01-00
JURI

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW - Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)

20-10-2017 JURI_CM(2017)612209 PE 612.209v01-00
JURI