Komunikaty dla posłów


Komunikaty dla posłów służą komisjom do przekazywania członkom informacji, których nie można przedstawić w innego rodzaju dokumentach. Są to informacje takie jak podsumowanie wizyty służbowej, spotkanie z ekspertem, pytania do komisarza czy też publikacja otrzymanych petycji.
Wszystkie udostępnione komunikaty dla posłów można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW - Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji (wersja przekształcona)

06-11-2018 JURI_CM(2018)629752 PE 629.752v01-00
JURI

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW - Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (wersja przekształcona)

31-08-2018 JURI_CM(2018)625541 PE 625.541v02-00
JURI

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW - Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (wersja przekształcona)

18-07-2018 JURI_CM(2018)625526 PE 625.526v01-00
JURI

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW - Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona)

02-05-2018 JURI_CM(2018)621962 PE 621.962v01-00
JURI

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW - Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z pojazdów lekkich oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 (wersja przekształcona)

06-04-2018 JURI_CM(2018)618098 PE 618.098v01-00
JURI

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW - Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (wersja przekształcona)

28-02-2018 JURI_CM(2018)618351 PE 618.351v01-00
JURI

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW - Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)

20-10-2017 JURI_CM(2017)612209 PE 612.209v01-00
JURI

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW - Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki transportu kolejowego (wersja przekształcona)

27-09-2017 JURI_CM(2017)610877 PE 610.877v01-00
JURI

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW - Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności elektronicznych systemów pobierania opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji o nieuiszczeniu opłat drogowych w Unii (wersja przekształcona) (tekst jednolity)

30-08-2017 JURI_CM(2017)609385 PE 609.385v01-00
JURI

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW - Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) (tekst jednolity)

30-08-2017 JURI_CM(2017)609387 PE 609.387v01-00
JURI