Sprawozdania


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania członkowie mają możliwość zgłaszania poprawek przed upływem określonego terminu. Następnie poprawki są omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Po wprowadzeniu zmian i przeprowadzeniu ostatecznego głosowania z projektu sprawozdania powstaje sprawozdanie, które następnie przedstawiane jest podczas posiedzenia plenarnego. Na tej stronie przedstawiono sprawozdania w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez komisje.
Wszystkie udostępnione sprawozdania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

29-06-2018 A8-0245/2018 PE 601.094v02-00
JURI

Axel VOSS

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/07947

ERRATY/ADDENDA
ERR01
  • otwórz dokument PDF w osobnym oknie
  • Otwórz ten dokument WORD w nowym oknie
POPRAWKI
001-086
087-091
092-096
097-101
102-105
106-111
112-117
118-119
120-123
124-125
126-127
128-129
130-130
131-136
137-145
146-152
153-161
162-165
166-169
170-178
179-186
187-193
194-203
204-208
209-214
215-224\r1
225-234
235-244
245-252

SPRAWOZDANIE w sprawie drukowania przestrzennego – wyzwania w dziedzinach praw własności intelektualnej oraz odpowiedzialności cywilnej

26-06-2018 A8-0223/2018 PE 618.019v03-00
JURI

Joëlle BERGERON

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/09065

ERRATY/ADDENDA
ERR01
  • otwórz dokument PDF w osobnym oknie
  • Otwórz ten dokument WORD w nowym oknie

SPRAWOZDANIE w sprawie kontroli stosowania prawa UE w 2016 r.

04-06-2018 A8-0197/2018 PE 617.980v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/11749

ERRATY/ADDENDA
ERR01
  • otwórz dokument PDF w osobnym oknie
  • Otwórz ten dokument WORD w nowym oknie
POPRAWKI
001-003

SPRAWOZDANIE w sprawie interpretacji i wdrażania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa

15-05-2018 A8-0170/2018 PE 615.497v04-00
AFCO JURI

Pavel SVOBODA, Richard CORBETT

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ22/8/05637

SPRAWOZDANIE w sprawie unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r.

03-05-2018 A8-0161/2018 PE 616.858v02-00
JURI

Jytte GUTELAND

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/11955