Sprawozdania


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania członkowie mają możliwość zgłaszania poprawek przed upływem określonego terminu. Następnie poprawki są omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Po wprowadzeniu zmian i przeprowadzeniu ostatecznego głosowania z projektu sprawozdania powstaje sprawozdanie, które następnie przedstawiane jest podczas posiedzenia plenarnego. Na tej stronie przedstawiono sprawozdania w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez komisje.
Wszystkie udostępnione sprawozdania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Rezultaty wyszukiwania : 7

POPRAWKI 73 - 272 - Projekt sprawozdania Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

28-04-2017 JURI_AM(2017)603009 PE603.009v01-00
JURI

Axel VOSS

POPRAWKI 273 - 472 - Projekt sprawozdania Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

28-04-2017 JURI_AM(2017)603010 PE603.010v01-00
JURI

Axel VOSS

POPRAWKI 473 - 672 - Projekt sprawozdania Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

28-04-2017 JURI_AM(2017)604543 PE604.543v01-00
JURI

Axel VOSS

POPRAWKI 673 - 872 - Projekt sprawozdania Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

28-04-2017 JURI_AM(2017)604544 PE604.544v01-00
JURI

Axel VOSS

POPRAWKI 873 - 996 - Projekt sprawozdania Prawa autorskie na jednolitym rynku cyfrowym

28-04-2017 JURI_AM(2017)604545 PE604.545v01-00
JURI

Axel VOSS

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

08-03-2017 JURI_PR(2017)601094 PE601.094v01-00
JURI

Axel VOSS

Termin składania poprawek : 30-03-2017