Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 24 września 2018 r. - Poniedziałek, 24 września 2018 r.

17-09-2018 JURI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.863v01-00
JURI

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting out the conditions and procedure by which the Commission may request undertakings and associations of undertakings to provide information in relation to the internal market and related areas

11-09-2018 JURI_AL(2018)627569 PE 627.569v02-00
JURI

Axel VOSS

  Opinion on the legal basis of the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU

11-09-2018 JURI_AL(2018)627727 PE 627.727v01-00
JURI

Axel VOSS

  AMENDMENTS 66 - 299 - Draft report - Protection of persons reporting on breaches of Union law

11-09-2018 JURI_AM(2018)627664 PE 627.664v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/12902

  AMENDMENTS 300 - 577 - Draft report - Protection of persons reporting on breaches of Union law

11-09-2018 JURI_AM(2018)627732 PE 627.732v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/12902

POPRAWKI 21 - 50 - Projekt opinii - Dostosowanie obowiązków sprawozdawczych w dziedzinie polityki ochrony środowiska

07-09-2018 JURI_AM(2018)627662 PE 627.662v01-00
JURI

Heidi HAUTALA

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/13525

POPRAWKI 1 - 34 - Projekt opinii - Jazda autonomiczna w transporcie europejskim

06-09-2018 JURI_AM(2018)627642 PE 627.642v01-00
JURI

Emil RADEV

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/13337

OPINIA w sprawie wykorzystania możliwości płynących z globalizacji: aspekty handlowe

05-09-2018 JURI_AD(2018)622118 PE 622.118v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/11989

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Poniedziałek, 10 września 2018 r. - Poniedziałek, 10 września 2018 r.

03-09-2018 JURI_OJ(2018)09-10_1 PE 627.055v01-00
JURI

PROJEKT OPINII w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021-2027

03-09-2018 JURI_PA(2018)627030 PE 627.030v01-00
JURI

Evelyne GEBHARDT

Termin składania poprawek : 17-09-2018