Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 18 lutego 2019 r. - Wtorek, 19 lutego 2019 r.

12-04-2019 JURI_PV(2019)02-18-1 PE636.148v01-00
JURI

 

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 4 marca 2019 r.

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-04-1 PE636.281v01-00
JURI

 

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 18 marca 2019 r.

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-18-1 PE637.341v01-00
JURI

 

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 1 kwietnia 2019 r.

12-04-2019 JURI_PV(2019)04-01-1 PE637.513v01-00
JURI

 

PROTOKÓŁ - Wtorek, 2 kwietnia 2019 r.

11-04-2019 CJ03_PV(2019)04-02-1 PE637.532v02-00
LIBE JURI

 

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 19 listopada 2018 r. - Wtorek, 20 listopada 2018 r.

09-04-2019 JURI_PV(2018)11-19-1 PE631.938v01-00
JURI

 

PROTOKÓŁ - Środa, 20 czerwca 2018 r. - Czwartek, 21 czerwca 2018 r.

04-04-2019 JURI_PV(2018)06-20-1 PE623.851v02-00
JURI

 

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 24 września 2018 r.

04-04-2019 JURI_PV(2018)09-24-1 PE628.363v02-00
JURI

 

Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2014/59/UE

03-04-2019 JURI_AL(2019)637262 PE637.262v02-00
JURI

Gilles LEBRETON