Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  MINUTES - Monday 18 February 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)02-18-1 PE 636.148v01-00
JURI

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/15279

  MINUTES - Monday 4 March 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-04-1 PE 636.281v01-00
JURI

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/15471

  MINUTES - Monday 18 March 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-18-1 PE 637.341v01-00
JURI

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/15531

  MINUTES - Monday 1 April 2019

12-04-2019 JURI_PV(2019)04-01-1 PE 637.513v01-00
JURI

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/15532

  MINUTES - Tuesday 2 April 2019

11-04-2019 CJ03_PV(2019)04-02-1 PE 637.532v02-00
LIBE JURI

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ03/8/15820

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 19 listopada 2018 r.

09-04-2019 JURI_PV(2018)11-19-1 PE 631.938v01-00
JURI

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/12705

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

POPRAWKI

PROTOKÓŁ - Środa, 20 czerwca 2018 r.

04-04-2019 JURI_PV(2018)06-20-1 PE 623.851v02-00
JURI

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/12343

PROTOKÓŁ - Poniedziałek, 24 września 2018 r.

04-04-2019 JURI_PV(2018)09-24-1 PE 628.363v02-00
JURI

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/12703