Dokumenty robocze


Dokumenty robocze to dokumenty związane z opracowywaniem sprawozdań i opinii. Komisje często korzystają z formatu dokumentu roboczego w celu opublikowania uzasadnienia opracowywanego przez nie sprawozdania.
Wszystkie udostępnione dokumenty robocze można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie szybkiego rozstrzygania sporów handlowych w UE

08-06-2018 JURI_DT(2018)623634 PE623.634v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie drukowania przestrzennego jako wyzwania w dziedzinie własności intelektualnej i odpowiedzialności cywilnej

23-11-2017 JURI_DT(2017)612302 PE612.302v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie dostosowania niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

16-06-2017 JURI_DT(2017)606188 PE606.188v01-00
JURI

József SZÁJER

DOKUMENT ROBOCZY dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych

23-06-2016 CJ24_DT(2016)585510 PE585.510v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

DRUGI DOKUMENT ROBOCZY w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

26-01-2016 JURI_DT(2016)575031 PE575.031v02-00
JURI

 

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie ustanowienia minimalnych norm w postępowaniu cywilnym w Unii Europejskiej – podstawa prawna

21-12-2015 JURI_DT(2015)572853 PE572.853v01-00
JURI

Emil RADEV

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie ochrony osób dorosłych szczególnej troski

24-11-2015 JURI_DT(2015)571769 PE571.769v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie zaleceń dla Komisji Europejskiej dotyczących negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP)

05-03-2015 JURI_DT(2015)551772 PE551.772v01-00
JURI

Dietmar KÖSTER

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

06-02-2015 JURI_DT(2015)549150 PE549.150v01-00
JURI

 

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie możliwego rozszerzenia ochrony oznaczeń geograficznych Unii Europejskiej na produkty nierolne

21-01-2015 JURI_DT(2015)546584 PE546.584v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE