Projekty porządków dziennych


Projekty porządków dziennych są opublikowanymi porządkami posiedzeń komisji, organizowanych co najmniej raz w miesiącu. Podczas tych posiedzeń członkowie komisji omawiają projekty dokumentów ustawodawczych i poprawek, wymieniają poglądy na ich temat oraz głosują nad nimi; często prowadzą także dyskusje z ekspertami. Nie zawsze możliwe jest uwzględnienie w projekcie porządku dziennego posiedzenia komisji zmian zgłaszanych w ostatniej chwili.

Wszystkie udostępnione projekty porządków dziennych można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach na posiedzenie.

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 4 września 2019 r. - Czwartek, 5 września 2019 r.

31-07-2019 LIBE_OJ(2019)09-04_1 PE639.962v01-00
LIBE

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 24 lipca 2019 r. - Czwartek, 25 lipca 2019 r.

24-07-2019 LIBE_OJ(2019)07-24_1 PE639.802v02-00
LIBE

 

PROJEKT PORZADKU DZIENNEGO - Środa, 10 lipca 2019 r.

05-07-2019 LIBE_OJ(2019)07-10_1 PE639.685v01-00
LIBE