Projekty sprawozdań


Komisje mogą zostać wezwane do sporządzenia sprawozdania w sprawach ustawodawczych lub nieustawodawczych. Zwykle zadaniem komisji będzie sporządzenie sprawozdania poświęconego określonemu zagadnieniu, jeśli dotyczy ono dziedziny polityki leżącej w gestii komisji. Niemniej w pewnych okolicznościach komisja może sporządzić sprawozdanie z własnej inicjatywy. W przypadku każdego sprawozdania spośród członków komisji wybiera się sprawozdawcę odpowiedzialnego za opracowanie sprawozdania. Gdy projekt sprawozdania jest gotowy, przedstawia się go i omawia podczas posiedzeń komisji, zaś członkowie – jeśli uznają to za wskazane – mogą zgłaszać poprawki. Na tej stronie przedstawiono projekty sprawozdań bez naniesionych poprawek.
Wszystkie udostępnione projekty sprawozdań można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT REPORT on Fundamental rights implications of Big Data: privacy, data protection, non-discrimination, security and law-enforcement

19-10-2016 LIBE_PR(2016)592279 PE 592.279v01-00
LIBE

Ana GOMES

  DRAFT RECOMMENDATION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Agreement between the United States of America and the European Union on the protection of personal information relating to the prevention, investigation, detection, and prosecution of criminal offenses

18-10-2016 LIBE_PR(2016)592131 PE 592.131v01-00
LIBE

Jan Philipp ALBRECHT

Termin składania poprawek : 11-11-2016

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia między Ukrainą a Europolem o operacyjno-strategicznej współpracy

30-09-2016 LIBE_PR(2016)589423 PE 589.423v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Termin składania poprawek : 25-10-2016

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia między Gruzją a Europolem o operacyjno-strategicznej współpracy

30-09-2016 LIBE_PR(2016)589446 PE 589.446v01-00
LIBE

Claude MORAES

Termin składania poprawek : 25-10-2016

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 w zakresie wymiany informacji, systemu wczesnego ostrzegania oraz procedury oceny ryzyka w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych

30-09-2016 LIBE_PR(2016)589454 PE 589.454v01-00
LIBE

Michał BONI

Termin składania poprawek : 27-10-2016

PROJEKT ZALECENIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Wyspami Salomona dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

28-09-2016 LIBE_PR(2016)583927 PE 583.927v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Termin składania poprawek : 18-10-2016

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, umowy dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych pomiędzy Unią Europejską i Sfederowanymi Stanami Mikronezji

28-09-2016 LIBE_PR(2016)583928 PE 583.928v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Termin składania poprawek : 18-10-2016

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Republiką Wysp Marshalla dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

28-09-2016 LIBE_PR(2016)583930 PE 583.930v01-00
LIBE

Mariya GABRIEL

Termin składania poprawek : 18-10-2016

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Danii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych

26-09-2016 LIBE_PR(2016)589396 PE 589.396v01-00
LIBE

Claude MORAES

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/07608

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Danii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA

26-09-2016 LIBE_PR(2016)589397 PE 589.397v01-00
LIBE

Claude MORAES

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/07607