Projekty sprawozdań


Komisje mogą zostać wezwane do sporządzenia sprawozdania w sprawach ustawodawczych lub nieustawodawczych. Zwykle zadaniem komisji będzie sporządzenie sprawozdania poświęconego określonemu zagadnieniu, jeśli dotyczy ono dziedziny polityki leżącej w gestii komisji. Niemniej w pewnych okolicznościach komisja może sporządzić sprawozdanie z własnej inicjatywy. W przypadku każdego sprawozdania spośród członków komisji wybiera się sprawozdawcę odpowiedzialnego za opracowanie sprawozdania. Gdy projekt sprawozdania jest gotowy, przedstawia się go i omawia podczas posiedzeń komisji, zaś członkowie – jeśli uznają to za wskazane – mogą zgłaszać poprawki. Na tej stronie przedstawiono projekty sprawozdań bez naniesionych poprawek.
Wszystkie udostępnione projekty sprawozdań można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on combating fraud and counterfeiting of non-cash means of payment and replacing Council Framework Decision 2001/413/JHA

16-03-2018 LIBE_PR(2018)619250 PE 619.250v01-00
LIBE

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Termin składania poprawek : 11-04-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wdrożenia dyrektywy 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw

26-02-2018 CJ01_PR(2018)618057 PE 618.057v02-00
FEMM LIBE

Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO, Angelika MLINAR

Termin składania poprawek : 06-03-2018

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ01/8/08797

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie sprawozdania rocznego z funkcjonowania strefy Schengen

19-02-2018 LIBE_PR(2018)613539 PE 613.539v01-00
LIBE

Carlos COELHO

Termin składania poprawek : 14-03-2018

Dokumenty zgrupowane w dossier LIBE/8/11551

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej N-(4-fluorofenylo)-2-metylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyno-4-ylo]propanamid (4-fluoroisobutyrylofentanyl) środkom kontroli

14-02-2018 LIBE_PR(2018)618022 PE 618.022v02-00
LIBE

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

Termin składania poprawek : 06-03-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej N-(1-amino-3,3-dimetylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(cykloheksylmetylo)-1H-indazolo-3-karboksamid (ADB-CHMINACA) środkom kontroli

14-02-2018 LIBE_PR(2018)618023 PE 618.023v02-00
LIBE

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

Termin składania poprawek : 06-03-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej N-(1-amino-3-metylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(cykloheksylmetylo)-1H-indazolo-3-karboksamid (AB-CHMINACA) środkom kontroli

14-02-2018 LIBE_PR(2018)618024 PE 618.024v02-00
LIBE

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

Termin składania poprawek : 06-03-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]oksolano-2-karboksamid (tetrahydrofuranylfentanyl; THF-F) środkom kontroli

14-02-2018 LIBE_PR(2018)618026 PE 618.026v02-00
LIBE

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

Termin składania poprawek : 06-03-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej 1-(4-cyjanobutylo)-N-(2-fenylopropan-2-ylo)-1H-indazolo-3-karboksamid (CUMYL-4CN-BINACA) środkom kontroli

14-02-2018 LIBE_PR(2018)618027 PE 618.027v02-00
LIBE

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

Termin składania poprawek : 06-03-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej 1-(2-fenyloetylo)-4-[fenylo(propanoilo)amino]piperydyno-4-karboksylan metylu (karfentanyl) środkom kontroli

14-02-2018 LIBE_PR(2018)618028 PE 618.028v02-00
LIBE

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

Termin składania poprawek : 06-03-2018

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowej substancji psychoaktywnej 2--3,3-dimetylobutanian metylu (5F-MDMB-PINACA) środkom kontroli

14-02-2018 LIBE_PR(2018)618030 PE 618.030v02-00
LIBE

Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ

Termin składania poprawek : 06-03-2018