Projekty sprawozdań


Komisje mogą zostać wezwane do sporządzenia sprawozdania w sprawach ustawodawczych lub nieustawodawczych. Zwykle zadaniem komisji będzie sporządzenie sprawozdania poświęconego określonemu zagadnieniu, jeśli dotyczy ono dziedziny polityki leżącej w gestii komisji. Niemniej w pewnych okolicznościach komisja może sporządzić sprawozdanie z własnej inicjatywy. W przypadku każdego sprawozdania spośród członków komisji wybiera się sprawozdawcę odpowiedzialnego za opracowanie sprawozdania. Gdy projekt sprawozdania jest gotowy, przedstawia się go i omawia podczas posiedzeń komisji, zaś członkowie – jeśli uznają to za wskazane – mogą zgłaszać poprawki. Na tej stronie przedstawiono projekty sprawozdań bez naniesionych poprawek.
Wszystkie udostępnione projekty sprawozdań można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  DRAFT REPORT on the proposal to open negotiations on the recommendation, by the Commission, for a Council decision authorising the opening of negotiations for an agreement between the European Union and the Hashemite Kingdom of Jordan on the exchange of personal data between the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and the Jordanian competent authorities for fighting serious crime and terrorism

18-05-2018 LIBE_PR(2018)621019 PE 621.019v02-00
LIBE

Claude MORAES

Termin składania poprawek : 30-05-2018

  DRAFT REPORT on the proposal to open negotiations on the recommendation, by the Commission, for a Council decision authorising the opening of negotiations for an agreement between the European Union and the Republic of Turkey on the exchange of personal data between the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and the Turkish competent authorities for fighting serious crime and terrorism

18-05-2018 LIBE_PR(2018)621022 PE 621.022v02-00
LIBE

Claude MORAES

Termin składania poprawek : 30-05-2018

  DRAFT REPORT on the proposal to open negotiations on the recommendation, by the Commission, for a Council decision authorising the opening of negotiations for an agreement between the European Union and the Lebanese Republic on the exchange of personal data between the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and the Lebanese competent authorities for fighting serious crime and terrorism

18-05-2018 LIBE_PR(2018)621028 PE 621.028v02-00
LIBE

Claude MORAES

Termin składania poprawek : 30-05-2018

  DRAFT REPORT on the proposal to open negotiations on the recommendation, by the Commission, for a Council decision authorising the opening of negotiations for an agreement between the European Union and the State of Israel on the exchange of personal data between the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and the Israeli competent authorities for fighting serious crime and terrorism

18-05-2018 LIBE_PR(2018)621029 PE 621.029v02-00
LIBE

Claude MORAES

Termin składania poprawek : 30-05-2018

  DRAFT REPORT on the proposal to open negotiations on the recommendation, by the Commission, for a Council decision authorising the opening of negotiations for an agreement between the European Union and Tunisia on the exchange of personal data between the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and the Tunisian competent authorities for fighting serious crime and terrorism

18-05-2018 LIBE_PR(2018)621030 PE 621.030v02-00
LIBE

Claude MORAES

Termin składania poprawek : 30-05-2018

  DRAFT REPORT on the proposal to open negotiations on the recommendation, by the Commission, for a Council decision authorising the opening of negotiations for an agreement between the European Union and the Kingdom of Morocco on the exchange of personal data between the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and the Moroccan competent authorities for fighting serious crime and terrorism

18-05-2018 LIBE_PR(2018)621031 PE 621.031v02-00
LIBE

Claude MORAES

Termin składania poprawek : 30-05-2018

  DRAFT REPORT on the proposal to open negotiations on the recommendation, by the Commission, for a Council decision authorising the opening of negotiations for an agreement between the European Union and the Arab Republic of Egypt on the exchange of personal data between the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and the Egyptian competent authorities for fighting serious crime and terrorism

18-05-2018 LIBE_PR(2018)621032 PE 621.032v02-00
LIBE

Claude MORAES

Termin składania poprawek : 30-05-2018

  DRAFT REPORT on the proposal to open negotiations on the recommendation, by the Commission, for a Council decision authorising the opening of negotiations for an agreement between the European Union and the People’s Democratic Republic of Algeria on the exchange of personal data between the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and the Algerian competent authorities for fighting serious crime and terrorism

18-05-2018 LIBE_PR(2018)621100 PE 621.100v02-00
LIBE

Claude MORAES

Termin składania poprawek : 30-05-2018

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Islandią w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020

25-04-2018 LIBE_PR(2018)620792 PE 620.792v02-00
LIBE

Anders Primdahl VISTISEN

PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020

20-04-2018 LIBE_PR(2018)620824 PE 620.824v01-00
LIBE

Claude MORAES