Przesłuchania

ZOBACZ WSZYSTKIE

Komisja może zorganizować przesłuchanie z udziałem biegłych, jeśli uzna to za niezbędne w pracach dotyczących określonej tematyki. Przesłuchania mogą również wspólnie zorganizować dwie komisje lub więcej. Większość komisji organizuje okresowe przesłuchania, gdyż umożliwiają one wysłuchanie biegłych oraz omówienie kwestii o podstawowym znaczeniu. Na tej stronie zamieszczono wszelkie dostępne informacje dotyczące przesłuchań komisji, w tym programy i wypowiedzi poszczególnych osób.

20-11-2018 - Hearing on the situation of the Rule of Law in Poland

LIBE 10-01-2019 - 15:41
rule of law justice statue

A hearing on "The situation of the Rule of Law in Poland, in particular as regards the independence of the judiciary" is organised on 20 November 2018, as a follow-up of the EP Rule of Law mission to Poland that took place from 19 until 21 September 2018. The hearing will be chaired by Mr Claude Moraes.

The Hearing takes place within the framework of the Article 7(1) TEU procedure activated by the European Commission on 20 December 2017 in relation to the rule of law situation in Poland. It will be structured in three parts. The first part foresees an exchange of views with Mr Zbigniew Ziobro, Minister of Justice of Poland (tbc) and Mr Frans Timmermans, First Vice President of the European Commission (tbc); the second part consists of an exchange with the Venice Commission, the European Network of Councils for the Judiciary and the Polish Ombudsman, and the third part focuses on the views of academic and civil society representatives.

Please register before 18 November 2018 end of business to participate in this hearing.

Położenie : József Antall (JAN) 2 Q 2