Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Next LIBE committee meetings

Next LIBE committee meetings will take place on:
 
Thursday 10 April 2014, 9.00 – 12.30 in room Paul-Henri Spaak (PHS) P3C050.
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 
***
 
LIBE Inquiry on Electronic Mass Surveillance of EU Citizens: Edward Snowden's testimony

   
 
Nie przegap
Wszystkie informacje  
Study: EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration. It describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency.

   
Report on the LIBE delegation to Italy and debate on the prison conditions in EU

On 10 April from 11.10 to 12.00 in room Paul Henri Spaak (PHS) P3C050, the LIBE Committee will hold a general debate on the prison conditions in EU Member States. The report on the LIBE delegation to Italy on 26-28 March will also be presented. The aim of the delegation was to gather information on the prisons system in Italy. The delegation visited three prisons in Rome and Naples and had several meetings with Italian authorities and organisations, in order to assess detainees' rights and conditions, pre-trial and prison regime for foreigners and the execution of sentences.

   
Exchange of views with Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator

On 31 March at 15.45 in room JAN 4Q2, the LIBE Committee had an exchange of views with Mr Gilles de Kerchove, EU Counter-terrorism Co-ordinator on anti-terrorism and security-related issues.

   
Exchange of views with Vice-President Neelie Kroes on Internet Governance

On 31 March 2014, at 17.00 in room József Antall (JAN) 4Q2, the LIBE Committee hold an exchange of views with Vice-President Neelie Kroes, Commissioner for the Digital Agenda for Europe on the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, on Internet Policy and Governance - Europe's role in shaping the future of Internet Governance (Text with EEA relevance).

   
 
Ostatnie komunikaty prasowe
Zobacz wszystkie  
CONT LIBE 20-03-2014 - 11:12  

Rules on prosecuting and punishing fraud against the EU budget were voted by the Budgetary Control and Civil Liberties committees on Thursday. In amendments to a draft anti-fraud law, MEPs clearly defined the offences for which member states would have to introduce criminal penalties, such as fraud, passive and active corruption, money laundering or dishonest bidding for public procurement contracts. Fraud costs the EU budget an estimated €600 million each year.

Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1. ochrony, na terytorium Unii, praw obywatelskich, praw człowieka i praw podstawowych, w tym także ochrony mniejszości, zgodnie z postanowieniami Traktatów i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej;
 
2. środków niezbędnych do zwalczania wszelkich form dyskryminacji oprócz dyskryminacji ze względu na płeć oraz dyskryminacji w miejscu pracy bądź na rynku pracy;
 
3. ustawodawstwa w obszarze przejrzystości oraz ochrony osób fizycznych pod kątem przetwarzania danych osobowych;
 
4. utworzenia i rozwijania przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, a w szczególności:
(a)    środków dotyczących wjazdu i przepływu osób, azylu i migracji,
(b)    środków dotyczących zintegrowanego zarządzania wspólnymi granicami,
(c)    środków dotyczących współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych;
 
5. Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii i Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europolu, Eurojustu, Cepolu i innych organów i agencji działających w tym obszarze;
 
6. stwierdzania istnienia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia wspólnych zasad państw członkowskich przez jedno z nich.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) pracuje nad większością aktów prawnych oraz zajmuje się nadzorem demokratycznym nad strategiami politycznymi związanymi z przekształceniem Unii Europejskiej w przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, zgodnie z art. 3 TUE. Powyższe strategie polityczne wiążą się ściśle z wdrożeniem Karty Praw Podstawowych na terytorium UE oraz ze wzmocnieniem obywatelstwa europejskiego.
 
Unia Europejska współpracuje w tej dziedzinie z państwami członkowskimi, ich parlamentami, wymiarem sprawiedliwości i społeczeństwem obywatelskim. W konsekwencji przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości może stać się podstawowym elementem nowego porządku prawnego UE po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu ustroju państw członkowskich (art. 67 TFUE).
 
Aby zrealizować te założenia, przyjęto tzw. program sztokholmski – wieloletnią strategię na lata 2010-2014 – który przewiduje osiągnięcie szeregu strategicznych, legislacyjnych i operacyjnych celów, między innymi, lecz nie wyłącznie w zakresie obywatelstwa, przejrzystości, ochrony danych, zwalczania dyskryminacji, wolności przemieszczania się, kontroli granicznej, migracji, polityki azylowej, współpracy sądowej i policyjnej.
 
Kluczem do sukcesu w realizacji celów w tak wrażliwych dziedzinach będzie wzajemne zaufanie i aktywne zaangażowanie instytucji UE, państw członkowskich i obywateli Europy. Ze swej strony komisja LIBE dołoży wszelkich starań, by kształtować owocny dialog ze wszystkimi kluczowymi podmiotami, pozwalający na pełną realizację założeń traktatowych i postanowień Karty Praw Podstawowych.
 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR