Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

Rezultaty wyszukiwania : 5

POPRAWKI 36 - 178 - Projekt sprawozdania Zapobieganie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636146 PE636.146v02-00
LIBE

Daniel DALTON

POPRAWKI 360 - 753 - Projekt sprawozdania Zapobieganie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636147 PE636.147v02-00
LIBE

Daniel DALTON

POPRAWKI 179 - 359 - Projekt sprawozdania Zapobieganie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym

25-02-2019 LIBE_AM(2019)636150 PE636.150v02-00
LIBE

Daniel DALTON

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym

21-01-2019 LIBE_PR(2019)633042 PE633.042v01-00
LIBE

Daniel DALTON

Termin składania poprawek : 18-02-2019