Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 W skrócie

Judicial cooperation in criminal matters achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament
13-05-2019 Briefing

Police cooperation achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament
13-05-2019 Briefing

The protection of fundamental rights in the EU: European Parliament achievements during the 2014-2019 legislative term and challenges for the future
17-04-2019 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 W skrócie

Common European Immigration Policy Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament
15-04-2019 Briefing

Protection of EU external borders. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament
12-04-2019 Briefing

Safeguarding the Schengen Acquis. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament
11-04-2019 Briefing

Common European Asylum System: achievements during the legislative term 2014-2019
08-04-2019 Briefing

Personal data protection achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament
04-04-2019 Briefing