Przesłuchania

ZOBACZ WSZYSTKIE

Komisja może zorganizować przesłuchanie z udziałem biegłych, jeśli uzna to za niezbędne w pracach dotyczących określonej tematyki. Przesłuchania mogą również wspólnie zorganizować dwie komisje lub więcej. Większość komisji organizuje okresowe przesłuchania, gdyż umożliwiają one wysłuchanie biegłych oraz omówienie kwestii o podstawowym znaczeniu. Na tej stronie zamieszczono wszelkie dostępne informacje dotyczące przesłuchań komisji, w tym programy i wypowiedzi poszczególnych osób.

13-04-2015 - How to improve selectivity in the context of the discard ban

PECH 16-04-2015 - 16:44

This hearing will discuss issues such as improvements in selectivity based on both technical development and other measures, with a focus on fishing gear.

Położenie : Brussels - Altiero Spinelli (ASP) 5E2

Practical Information

   Programme

Presentations

   Mr Olivier Le Nezet, Chair for Blue Fish association
   Mr Christopher Zimmermann, Director, Institute of Baltic Sea Fisheries
   Mr Luis Arregi Errazkin, Senior researcher, Institute AZTI
   Mr Pim Visser, Chief executive, VisNed
   Ms Clara Ulrich, Head, DiscardLess, Danish Institute of Aquatic Resources
   Mr Juan Carlos Maneiro Cadillo, General Secretary, MAR, Galicia
   Mr Michael Heath, Professor, University of Strathclyde, Glasgow