Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Next meeting and additional information

The next Committee meeting will take place on:
 
  • Wednesday 21 January from 15.00 to 18.30 and
  • Thursday 22 January from 9.00 to 12.30 in room Altiero Spinelli (ASP) 5 E2
 
Additional information:
 
Briefings on commitments made at the hearing of KARMENU VELLA, Commissioner for Environment, Maritime and Fisheries, are now published.
 
 

   
 
Nie przegap
 
Hearing on the Fisheries in the outermost regions

The current economic and social crisis has some serious effects on the outermost regions of the EU, particularly in terms of competitiveness and employment. Urgent and appropriate actions should be taken in the next funding period and EMFF programming in order to meet the needs of economic growth and cope with the unemployment problem. On 4 December 2014 the Fisheries Committee listened to various presentations from scientific experts in the field in order to address these issues.

   
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1.    funkcjonowania i rozwoju wspólnej polityki rybołówstwa oraz zarządzania nią;
 
2.    zachowania zasobów rybnych, zarządzania rybołówstwem i flotami eksploatującymi takie zasoby oraz badań stosowanych w dziedzinie rybołówstwa;
 
3.    wspólnej organizacji rynku produktów rybnych i akwakultury oraz ich przetwarzania i wprowadzania do obrotu;
 
4.    polityki strukturalnej w sektorze rybołówstwa i upraw wodnych, w tym instrumentów finansowych i funduszy orientacji w dziedzinie rybołówstwa służących wsparciu tych sektorów;
 
5.    zintegrowanej polityki morskiej w odniesieniu do działalności połowowej;
 
6.    umów o partnerstwie dotyczących zrównoważonego rybołówstwa, regionalnych organizacji rybołówstwa i wykonywania międzynarodowych zobowiązań w dziedzinie rybołówstwa.
 
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Witamy!
 
Na stronie tej znajdą Państwo różne dokumenty i informacje dotyczące działalności naszej komisji, w tym porządki obrad i inne dokumenty związane z posiedzeniami, nasz comiesięczny biuletyn informacyjny „Trawler”, a także różne materiały i informacje dotyczące wysłuchań publicznych przed Komisją Rybołówstwa.  Na stronie głównej prezentujemy też najważniejsze aspekty naszej działalności, które są regularnie aktualizowane.
 
Najistotniejszym elementem naszej działalności podczas ósmej kadencji będzie niewątpliwie kontynuacja reformy wspólnej polityki rybołówstwa, w którą Parlament Europejski był w pełni zaangażowany w minionych miesiącach.  Polityka rybołówstwa musi pogodzić różne interesy w celu zapewnienia w perspektywie długofalowej zrównoważonego charakteru środowiska morskiego i zasobów rybnych, rentowności działalności rybaków, gałęzi przemysłu powiązanych z rybołówstwem oraz opłacalności działalności społeczności przybrzeżnych. Ta nowa ambitna polityka niesie ze sobą liczne zadania i wyzwania, z którymi instytucje europejskie są zdeterminowane się zmierzyć.  
 
Odpowiednie informowanie obywateli o sposobie przygotowywania decyzji politycznych może mieć wyłącznie korzystny wpływ na podejmowane decyzje polityczne. Jestem przekonany, że nasza strona internetowa, prezentująca bardziej wyraźny obraz naszej codziennej działalności, będzie dla Państwa przydatna.
 
Alain Cadec
Przewodniczący