Strona główna

 
Nie przegap
Wszystkie informacje  
Latest study requested by PECH on Deep sea fishing

A new in-depth analysis note on "Deep-sea fishing" has been requested by the PECH committee, and is now available.

   
Plenary votes on EMFF, Bluefin tuna and fisheries partnership agreements – 16.04.14

The legislative text following negotiations with Council representatives on the establishment of a European Maritime and Fisheries Fund will be voted on by the European Parliament on 16.04.14 (2011/0380 (COD)), together with the legislative report on the recovery plan for Bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean (2013/0133(COD)). The three fisheries partnership agreements of the European Union with Madagascar, the Comoros and the Seychelles will also be voted.

   

New studies and in-depth analysis have been requested by the PECH committee, and are now available :
 
Characteristics of Multispecific Fisheries in the European Union
 
Best Practice in the Use of Rights-Based Management to Reduce Discards in Mixed Fisheries
 
The Obligation to Land All Catches - Consequences for the Mediterranean

   
Hearing on implementing the discard ban - 7 April 2014 - 16:00

The banning of discards is one of the most radical changes that have been introduced in the last reform of the CFP. The Committee on Fisheries has organized this public hearing in order to analyse the difficulties that may arise in the implementation underway of the banning of discards and to find the means of overcoming them. In addition, three studies, which are closely linked to the subject of the public hearing will be presented.

   
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1.    funkcjonowania i rozwoju wspólnej polityki rybołówstwa oraz zarządzania nią;
2.    zachowania zasobów rybnych;
3.    wspólnej organizacji rynku produktów rybnych;
4.    polityki strukturalnej w sektorze rybołówstwa i upraw wodnych, w tym instrumentów finansowych orientacji w dziedzinie rybołówstwa;
5.    umów międzynarodowych dotyczących rybołówstwa.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Witamy na witrynie internetowej Komisji Rybołówstwa
 
 

Na naszej witrynie znajdą Państwo różnorodne informacje i dokumenty związane z pracą naszej komisji, takie jak porządek obrad i dokumenty omawiane podczas posiedzeń, publikowany co miesiąc biuletyn oraz dokumenty przekazane przez zainteresowane podmioty i ekspertów podczas przesłuchań publicznych. Na stronie główniej naszej witryny internetowej wyświetlane są regularnie uaktualniane wiadomości na temat naszej działalności.
 
Głównym zagadnieniem, nad którym skupi się nasza komisja w tej kadencji jest niewątpliwie bieżąca reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa, w którą w następstwie wejścia w życie Traktatu z Lizbony, zaangażowany jest, w ramach procedury współdecyzji, również Parlament Europejski. Polityka rybołówstwa łączy w sobie wiele aspektów i ma na celu zagwarantowanie długotrwałego zrównoważonego rozwoju środowiska morskiego, zasobów rybnych, rybaków oraz pokrewnych gałęzi przemysłu, jak również społeczności nadbrzeżnych. Obecnie obowiązująca polityka ma wiele niedociągnięć, którymi zajmą się trzy instytucje zaangażowane w reformę.
 
Odpowiednie informowanie obywateli UE na temat kształtowania się decyzji politycznych, które zostaną podjęte w ich imieniu, może wyłącznie pozytywnie wpłynąć na ten proces, ja zaś wierzę, że niniejsza witryna internetowa może odegrać istotną rolę w przybliżaniu Państwu naszej codziennej działalności.
 
Gabriel Mato Adrover,
Przewodniczący