Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Next PECH committee meeting - 3-4 September 2014

Next PECH committee meeting will take place in Brussels on 3 and 4 September 2014 :
 
- Wednesday 3 September 2014, from 15:00 to 18:00,
- Thursday 4 September 2014, from 9:00 to 12:30.
 
Room : Paul-Henri Spaak P4B001

   
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1.    funkcjonowania i rozwoju wspólnej polityki rybołówstwa oraz zarządzania nią;
 
2.    zachowania zasobów rybnych, zarządzania rybołówstwem i flotami eksploatującymi takie zasoby oraz badań stosowanych w dziedzinie rybołówstwa;
 
3.    wspólnej organizacji rynku produktów rybnych i akwakultury oraz ich przetwarzania i wprowadzania do obrotu;
 
4.    polityki strukturalnej w sektorze rybołówstwa i upraw wodnych, w tym instrumentów finansowych i funduszy orientacji w dziedzinie rybołówstwa służących wsparciu tych sektorów;
 
5.    zintegrowanej polityki morskiej w odniesieniu do działalności połowowej;
 
6.    umów o partnerstwie dotyczących zrównoważonego rybołówstwa, regionalnych organizacji rybołówstwa i wykonywania międzynarodowych zobowiązań w dziedzinie rybołówstwa.
 
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Welcome words
 
 

Available soon