Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Next meeting of the Committee on Fisheries (PECH)

The next meeting will take place on:
 
  • Wednesday 5 November from 15:00 - 18:30 and Thursday 6 November from 9:00 - 12:30 and 15:00 - 18:30
  • in room Paul Henri Spaak  - PHS 5B001
 
Members are kindly reminded to bring their voting card for this meeting.
 
Please note that contrary to what the meeting agenda indicates, point 6 will be taken before point 5.
 
This meeting will mainly consist of exchange of views on various topics and the public hearing on The Oyster Industry in Europe: Challenges for Producers which will be the main item on the agenda of Thursday afternoon.

 
Więcej informacji
 
 
Nie przegap
 
Hearing on the Oyster Industry in Europe: Challenges for producers

On 6 November 2014, the PECH Committee will hold a hearing with representatives of the oyster industry and scientific experts in the field. The hearing will focus on revisiting the current state of the oyster sector in Europe and the challenges that the producers face, specifically issues concerning oyster health and the actions which need to be taken to ensure a better future for the oyster industry.

 
Więcej informacji
 
Landing obligation

Landing obligation - and ban on discards of catches that it entails - is one of the key elements resulting from the reform of the Common Fisheries Policy (CFP). The Commission proposal paves way for a speedy implementation of the ban on discards. The PECH Committee presented the draft report on landing obligation at its committee meeting on 16 October. Members have until the 21 October to table amendments to the draft report which will then be voted at the committee meeting of 3 December.

   
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
1.    funkcjonowania i rozwoju wspólnej polityki rybołówstwa oraz zarządzania nią;
 
2.    zachowania zasobów rybnych, zarządzania rybołówstwem i flotami eksploatującymi takie zasoby oraz badań stosowanych w dziedzinie rybołówstwa;
 
3.    wspólnej organizacji rynku produktów rybnych i akwakultury oraz ich przetwarzania i wprowadzania do obrotu;
 
4.    polityki strukturalnej w sektorze rybołówstwa i upraw wodnych, w tym instrumentów finansowych i funduszy orientacji w dziedzinie rybołówstwa służących wsparciu tych sektorów;
 
5.    zintegrowanej polityki morskiej w odniesieniu do działalności połowowej;
 
6.    umów o partnerstwie dotyczących zrównoważonego rybołówstwa, regionalnych organizacji rybołówstwa i wykonywania międzynarodowych zobowiązań w dziedzinie rybołówstwa.
 
 
Kolejne transmisje
 
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Witamy!
 
Na stronie tej znajdą Państwo różne dokumenty i informacje dotyczące działalności naszej komisji, w tym porządki obrad i inne dokumenty związane z posiedzeniami, nasz comiesięczny biuletyn informacyjny „Trawler”, a także różne materiały i informacje dotyczące wysłuchań publicznych przed Komisją Rybołówstwa.  Na stronie głównej prezentujemy też najważniejsze aspekty naszej działalności, które są regularnie aktualizowane.
 
Najistotniejszym elementem naszej działalności podczas ósmej kadencji będzie niewątpliwie kontynuacja reformy wspólnej polityki rybołówstwa, w którą Parlament Europejski był w pełni zaangażowany w minionych miesiącach.  Polityka rybołówstwa musi pogodzić różne interesy w celu zapewnienia w perspektywie długofalowej zrównoważonego charakteru środowiska morskiego i zasobów rybnych, rentowności działalności rybaków, gałęzi przemysłu powiązanych z rybołówstwem oraz opłacalności działalności społeczności przybrzeżnych. Ta nowa ambitna polityka niesie ze sobą liczne zadania i wyzwania, z którymi instytucje europejskie są zdeterminowane się zmierzyć.  
 
Odpowiednie informowanie obywateli o sposobie przygotowywania decyzji politycznych może mieć wyłącznie korzystny wpływ na podejmowane decyzje polityczne. Jestem przekonany, że nasza strona internetowa, prezentująca bardziej wyraźny obraz naszej codziennej działalności, będzie dla Państwa przydatna.
 
Alain Cadec
Przewodniczący