Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Research for PECH Committee-Environmental, social and economic sustainability of European eel management
14-02-2019 Badanie

Research for PECH Committee - Implementation and impact of key European Maritime and Fisheries Fund measures (EMFF) on the Common Fisheries Policy, and the post-2020 EMFF proposal
15-01-2019 Badanie

Research for PECH Committee - Seafood Industry Integration in the EU: all 22 Member States with a coastline
12-12-2018 Badanie

Research for PECH Committee - Fisheries in Vietnam
30-11-2018 Badanie

Research for PECH Committee - Discard ban, Landing Obligation and MSY in the Western Mediterranean Sea - the Spanish Case
13-11-2018 Badanie

Research for PECH Committee - Discard ban, landing obligation and MSY in the Western Mediterranean Sea - the Italian case
13-11-2018 Badanie

Research for PECH Committee - Fisheries in Ireland
14-09-2018 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2018
10-09-2018 W skrócie

Research for PECH Committee - Training of Fishers
03-07-2018 Badanie

Research for PECH Committee - Åland Islands
15-05-2018 Briefing