Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Protokół wykonawczy do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau (lata 2019–2024)

2019/0090(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
PECH

przedmiotowo właściwa

Zawarcie protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)

2019/0078(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
PECH

przedmiotowo właściwa

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii oraz protokół wykonawczy do tej umowy

2019/0076(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
PECH

przedmiotowo właściwa

Kontrola rybołówstwa

2018/0193(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
PECH

przedmiotowo właściwa

Zakaz połowów z użyciem pławnic

2014/0138(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
PECH

przedmiotowo właściwa

Porozumienie między UE i Chile w sprawie ochrony stad włócznika w południowo-wschodnim Pacyfiku

2010/0084(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
PECH

przedmiotowo właściwa

Zwarcie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu

2018/0356(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
PECH

opiniodawcza

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

2019/2028(BUD) Procedura budżetowa
PECH

Chris DAVIES [Renew]

opiniodawcza

Przystąpienie Wysp Salomona do Umowy przejściowej o partnerstwie między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony

2019/0099(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
PECH

opiniodawcza

Budżet na rok 2020 – mandat do rozmów trójstronnych

2019/2010(BUD) Procedura budżetowa
PECH

opiniodawcza - komisja postanowiła nie wydawać opinii