Z ostatniej chwili

Next meeting of the Committee on Petitions

24-05-2016 - 15:24
Committee meeting

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

02-06-2016 09:00 / 12:30 PETI
02-06-2016 15:00 / 18:30 PETI

Biblioteka Multimedialna

19-04-2016 - 15:01
PETI Posiedzenie
19-04-2016 - 09:05
PETI Posiedzenie

Patrz również

Powitanie

Cecilia Wikström - PETI Chair

Serdecznie witam na stronie Komisji Petycji, gdzie można znaleźć informacje o pracach, jakie komisja ta wykonuje w imieniu obywateli i mieszkańców Unii Europejskiej.

Komisja Petycji pełni funkcję pomostu pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej a jej instytucjami. Traktaty UE gwarantują wszystkim obywatelom UE prawo zwracania się do Parlamentu Europejskiego z różnymi problemami, jakie napotykają w życiu codziennym, pod warunkiem jednak, że zgłaszane kwestie wchodzą w zakres działalności Unii Europejskiej.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt