Z ostatniej chwili

Next meeting of the Committee on Petitions

12-04-2019 - 11:12
Image of a meeting room with people

Przydatne dokumenty

Dzisiejsze transmisje

Brak transmisji w dniu dzisiejszym

Biblioteka Multimedialna

11-04-2019 - 09:38
PETI Posiedzenie
02-04-2019 - 14:34
PETI Posiedzenie
21-03-2019 - 14:07
PETI Posiedzenie

Patrz również

Powitanie

Interview with Cecilia Wikström - PETI chair

Serdecznie witam na stronie Komisji Petycji, gdzie można znaleźć informacje o pracach, jakie komisja ta wykonuje w imieniu obywateli i mieszkańców Unii Europejskiej.

Komisja Petycji pełni funkcję pomostu pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej a jej instytucjami. Traktaty UE gwarantują wszystkim obywatelom UE prawo zwracania się do Parlamentu Europejskiego z różnymi problemami, jakie napotykają w życiu codziennym, pod warunkiem jednak, że zgłaszane kwestie wchodzą w zakres działalności Unii Europejskiej.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt