Strona główna

 
Z ostatniej chwili
 
Next REGI meeting: 7 July 2014 (tbc)

The next constituent meeting of the Committee on Regional Development will take place most probably on Monday 7 July 2014.
 
Meeting room: tbc 

 
Więcej informacji
 
 
Nie przegap
 
Study on Economic, Social and Territorial situation of Ireland

This analysis provides an overview of Ireland's economic, political and administrative framework for EU Cohesion Policy, as well as its National Strategic
Reference Framework for the 2007-2013 period. The paper also gives an insight into Ireland's preparations for the implementation of the new Cohesion Policy for the 2014-2020 period.
The analysis has been prepared in the context of the Committee on Regional Development's delegation to Ireland in March 2014.

 
Więcej informacji
 
Exchange of views with Johannes Hahn on EU Cohesion Policy

The Members of the REGI Committee will hold on Tuesday 1 April 2014 from 9:00 to 11:00 an Exchange of views with Johannes Hahn, Commissioner for Regional Policy, on the achievements of EU Cohesion Policy during the Seventh Legislature.
 
Meeting room: ASP 1G-3

 
Więcej informacji
 
REGI votes on European Union Solidarity Fund - 19 March 2014

On 19 March 2014 from 17:00 to 17:30 the REGI Members will considerate and vote the agreement reached after interinstitutional negotiations on the European Union Solidarity Fund (EUSF).
 
Rapporteur: Rosa Estaràs Ferragut (EPP)
 
Procedure: 2013/0248(COD)
 
Meeting room: PHS 3C050

 
Więcej informacji
 
 
Prezentacja i kompetencje
 
Komisja ma uprawnienia w zakresie:
 
polityki regionalnej i polityki spójności, a zwłaszcza:
 
(a)    Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i innych unijnych instrumentów polityki regionalnej;
 
(b)    oceny wpływu innych polityk unijnych na spójność gospodarczą i społeczną;
 
(c)    koordynacji unijnych instrumentów strukturalnych;
 
(d)    regionów peryferyjnych i wysp jak również współpracy transgranicznej i międzyregionalnej;
 
(e)    stosunków z Komitetem Regionów, organizacjami współpracy międzyregionalnej oraz władzami lokalnymi i regionalnymi.
 
Na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2006 r. Konferencja Przewodniczących postanowiła włączyć wymiar miejski w zakres kompetencji domyślnych komisji.
 
Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna
 
Powitanie
 
 

Artykuł 3 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi: „Unia (...) wspiera spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz solidarność między Państwami Członkowskimi”. By umożliwić realizację tego celu korzystamy z funduszy strukturalnych, dzięki którym możemy wspierać prawidłowo funkcjonującą politykę rozwoju regionalnego, powiązaną z innymi strategiami politycznymi, między innymi w zakresie badań, energii i transportu.
 
Komisja Rozwoju Regionalnego, której mam zaszczyt przewodniczyć, odpowiada za zagwarantowanie, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie realizują politykę gospodarczą w sposób, który pozwala na osiągnięcie powyższego celu. W tym celu ściśle współpracujemy z prezydencją Unii Europejskiej, Radą, Komisją Europejską, jak również ciałami doradczymi UE, takimi jak Komitet Regionów oraz Komitet Ekonomiczno-Społeczny i wiele innych organizacji regionalnych i lokalnych.
 
50 członków komisji oraz 50 zastępców członków reprezentuje wszystkie frakcje polityczne w PE, które za pośrednictwem swoich koordynatorów kształtują naszą działalność we współpracy z prezydium komisji.
 
Niniejsza witryna Internetowa pozwala Państwu wyszukać szczegółowe informacje na temat naszej działalności ustawodawczej i politycznej, a dzięki EP Live możecie Państwo oglądać nasze posiedzenia.
 
Danuta Maria HÜBNER