Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Commission Delegated Regulation amending the Annexes to Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS)

2019/2784(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
REGI

przedmiotowo właściwa

Mianowanie członka Komisji Europejskiej – Ioan Mircea PASCU (RO)

2019/0808(NLE) Procedury o charakterze nieustawodawczym
REGI

przedmiotowo właściwa

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

2019/2055(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
REGI

opiniodawcza

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Parlament Europejski

2019/2056(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
REGI

opiniodawcza

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska

2019/2057(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
REGI

opiniodawcza

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości

2019/2058(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
REGI

opiniodawcza

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy

2019/2059(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
REGI

opiniodawcza

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2019/2060(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
REGI

opiniodawcza

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Regionów

2019/2061(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
REGI

opiniodawcza

Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

2019/2062(DEC) Procedura udzielenia absolutorium
REGI

opiniodawcza