Sprawozdania


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania członkowie mają możliwość zgłaszania poprawek przed upływem określonego terminu. Następnie poprawki są omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Po wprowadzeniu zmian i przeprowadzeniu ostatecznego głosowania z projektu sprawozdania powstaje sprawozdanie, które następnie przedstawiane jest podczas posiedzenia plenarnego. Na tej stronie przedstawiono sprawozdania w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez komisje.
Wszystkie udostępnione sprawozdania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  REPORT on palm oil and deforestation of rainforests

20-03-2017 A8-0066/2017 PE 593.850v02-00
ENVI

Kateřina KONEČNÁ

Dokumenty zgrupowane w dossier ENVI/8/06871

Dokumenty związane z procedurą 2016/2222(INI)

SPRAWOZDANIE w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2018, sekcja III – Komisja

08-03-2017 A8-0060/2017 PE 599.492v02-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/08781

Dokumenty związane z procedurą 2016/2323(BUD)

POPRAWKI
001-004
005-006
007-010
011-018
019-028
029-032
033-044