Sprawozdania


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania członkowie mają możliwość zgłaszania poprawek przed upływem określonego terminu. Następnie poprawki są omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Po wprowadzeniu zmian i przeprowadzeniu ostatecznego głosowania z projektu sprawozdania powstaje sprawozdanie, które następnie przedstawiane jest podczas posiedzenia plenarnego. Na tej stronie przedstawiono sprawozdania w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez komisje.
Wszystkie udostępnione sprawozdania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Antónia Marinho e Pinto

18-04-2017 A8-0163/2017 PE 601.248v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

SPRAWOZDANIE w sprawie preliminarza dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2018

04-04-2017 A8-0156/2017 PE 599.828v02-00
BUDG

Richard ASHWORTH

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/09263

Dokumenty związane z procedurą 2017/2022(BUD)

ERRATY/ADDENDA
ERR01
  • otwórz dokument PDF w osobnym oknie
  • Otwórz ten dokument WORD w nowym oknie
POPRAWKI
001-001
002-003
004-004
005-013\r1
014-015
016-021
022-023
024-025
026-028
029-032
033-037
038-041