Sprawozdania


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania członkowie mają możliwość zgłaszania poprawek przed upływem określonego terminu. Następnie poprawki są omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Po wprowadzeniu zmian i przeprowadzeniu ostatecznego głosowania z projektu sprawozdania powstaje sprawozdanie, które następnie przedstawiane jest podczas posiedzenia plenarnego. Na tej stronie przedstawiono sprawozdania w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez komisje.
Wszystkie udostępnione sprawozdania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  REPORT on the request for waiver of the immunity of Janusz Korwin-Mikke

16-07-2015 A8-0229/2015 PE 560.886v02-00
JURI

Evelyn REGNER

  REPORT on family businesses in Europe

01-07-2015 A8-0223/2015 PE 544.219v02-00
ITRE

Angelika NIEBLER

Dokumenty zgrupowane w dossier ITRE/8/02151

Dokumenty związane z procedurą 2014/2210(INI)