Sprawozdania


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania członkowie mają możliwość zgłaszania poprawek przed upływem określonego terminu. Następnie poprawki są omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Po wprowadzeniu zmian i przeprowadzeniu ostatecznego głosowania z projektu sprawozdania powstaje sprawozdanie, które następnie przedstawiane jest podczas posiedzenia plenarnego. Na tej stronie przedstawiono sprawozdania w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez komisje.
Wszystkie udostępnione sprawozdania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

SPRAWOZDANIE w sprawie przygotowania powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed wnioskiem Komisji

30-06-2016 A8-0224/2016 PE 580.444v02-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05116

Dokumenty związane z procedurą 2015/2353(INI)

POPRAWKI
001-002
003-010
011-020
021-030
031-040
041-054

SPRAWOZDANIE w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach (TAXE 2)

29-06-2016 A8-0223/2016 PE 580.528v02-00
TAX2

Jeppe KOFOD, Michael THEURER

Dokumenty zgrupowane w dossier TAX2/8/05986

Dokumenty związane z procedurą 2016/2038(INI)

ERRATY/ADDENDA
ERR01
  • otwórz dokument PDF w osobnym oknie
  • Otwórz ten dokument WORD w nowym oknie
POPRAWKI
001-003
004-004
005-008
009-015
016-028
029-029