Sprawozdania


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania członkowie mają możliwość zgłaszania poprawek przed upływem określonego terminu. Następnie poprawki są omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Po wprowadzeniu zmian i przeprowadzeniu ostatecznego głosowania z projektu sprawozdania powstaje sprawozdanie, które następnie przedstawiane jest podczas posiedzenia plenarnego. Na tej stronie przedstawiono sprawozdania w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez komisje.
Wszystkie udostępnione sprawozdania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Viktora Uspaskicha

24-03-2015 A8-0061/2015 PE 541.623v02-00
JURI

Evelyn REGNER

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu António Marinho e Pinto

24-03-2015 A8-0062/2015 PE 546.866v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ivana Jakovčicia

24-03-2015 A8-0059/2015 PE 551.925v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

REPORT w sprawie wniosku Gabriele Albertiniego o skorzystanie z immunitetu i przywilejów

24-03-2015 A8-0058/2015 PE 551.971v02-00
JURI

Andrzej DUDA

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Theodorosa Zagorakisa

09-03-2015 A8-0044/2015 PE 549.333v02-00
JURI

Evelyn REGNER

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Sergeia Stanisheva

09-03-2015 A8-0045/2015 PE 551.869v02-00
JURI

Andrzej DUDA