Sprawozdania


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania członkowie mają możliwość zgłaszania poprawek przed upływem określonego terminu. Następnie poprawki są omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Po wprowadzeniu zmian i przeprowadzeniu ostatecznego głosowania z projektu sprawozdania powstaje sprawozdanie, które następnie przedstawiane jest podczas posiedzenia plenarnego. Na tej stronie przedstawiono sprawozdania w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez komisje.
Wszystkie udostępnione sprawozdania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

SPRAWOZDANIE w sprawie zrównoważonej mobilności w miastach

13-11-2015 A8-0319/2015 PE 554.953v02-00
TRAN

Karima DELLI

Dokumenty zgrupowane w dossier TRAN/8/02299

Dokumenty związane z procedurą 2014/2242(INI)

POPRAWKI
001-001