Sprawozdania


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania członkowie mają możliwość zgłaszania poprawek przed upływem określonego terminu. Następnie poprawki są omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Po wprowadzeniu zmian i przeprowadzeniu ostatecznego głosowania z projektu sprawozdania powstaje sprawozdanie, które następnie przedstawiane jest podczas posiedzenia plenarnego. Na tej stronie przedstawiono sprawozdania w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez komisje.
Wszystkie udostępnione sprawozdania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ingeborg Gräßle

08-12-2017 A8-0397/2017 PE 613.288v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o skorzystanie z przywilejów i immunitetu Eleonory Forenzy

08-12-2017 A8-0398/2017 PE 613.657v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku Komisji dotyczącego odnowienia kadencji przewodniczącego Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

07-12-2017 A8-0393/2017 PE 615.322v02-00
ECON

Roberto GUALTIERI