Sprawozdania

Sprawozdania

 

Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania członkowie mają możliwość zgłaszania poprawek przed upływem określonego terminu. Następnie poprawki są omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Po wprowadzeniu zmian i przeprowadzeniu ostatecznego głosowania z projektu sprawozdania powstaje sprawozdanie, które następnie przedstawiane jest podczas posiedzenia plenarnego. Na tej stronie przedstawiono sprawozdania w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez komisje.
Wszystkie udostępnione sprawozdania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Sortuj według komisji
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Dokumenty :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku Alexandra Mirskiego o skorzystanie z immunitetu i przywilejów

Data :09-04-2014

Odniesienie :

A7-0273/2014 PE 532.369v02-00
JURI

Marielle GALLO

Dzisiejsze transmisje
 
Brak transmisji w dniu dzisiejszym  
Biblioteka Multimedialna