Sprawozdania


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania członkowie mają możliwość zgłaszania poprawek przed upływem określonego terminu. Następnie poprawki są omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Po wprowadzeniu zmian i przeprowadzeniu ostatecznego głosowania z projektu sprawozdania powstaje sprawozdanie, które następnie przedstawiane jest podczas posiedzenia plenarnego. Na tej stronie przedstawiono sprawozdania w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez komisje.
Wszystkie udostępnione sprawozdania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

SPRAWOZDANIE w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych

20-12-2016 A8-0391/2016 PE 589.146v03-00
EMPL

Maria João RODRIGUES

Dokumenty zgrupowane w dossier EMPL/8/06338

Dokumenty związane z procedurą 2016/2095(INI)

POPRAWKI
001-001
002-002
003-003
004-004
005-009
010-014
011-011\r1
015-018