Sprawozdania


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania członkowie mają możliwość zgłaszania poprawek przed upływem określonego terminu. Następnie poprawki są omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Po wprowadzeniu zmian i przeprowadzeniu ostatecznego głosowania z projektu sprawozdania powstaje sprawozdanie, które następnie przedstawiane jest podczas posiedzenia plenarnego. Na tej stronie przedstawiono sprawozdania w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez komisje.
Wszystkie udostępnione sprawozdania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  REPORT on working conditions and precarious employment

14-06-2017 A8-0224/2017 PE 587.795v02-00
EMPL

Neoklis SYLIKIOTIS

Dokumenty zgrupowane w dossier EMPL/8/04582

Dokumenty związane z procedurą 2016/2221(INI)

  REPORT on Towards an EU strategy for international cultural relations

13-06-2017 A8-0220/2017 PE 599.563v02-00
CULT AFET

Elmar BROK, Silvia COSTA

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ27/8/08092

Dokumenty związane z procedurą 2016/2240(INI)