Sprawozdania


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania członkowie mają możliwość zgłaszania poprawek przed upływem określonego terminu. Następnie poprawki są omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Po wprowadzeniu zmian i przeprowadzeniu ostatecznego głosowania z projektu sprawozdania powstaje sprawozdanie, które następnie przedstawiane jest podczas posiedzenia plenarnego. Na tej stronie przedstawiono sprawozdania w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez komisje.
Wszystkie udostępnione sprawozdania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

SPRAWOZDANIE w sprawie unijnych możliwości zwiększenia dostępu do leków

14-02-2017 A8-0040/2017 PE 587.690v02-00
ENVI

Soledad CABEZÓN RUIZ

Dokumenty zgrupowane w dossier ENVI/8/05895

Dokumenty związane z procedurą 2016/2057(INI)

POPRAWKI
001-001

SPRAWOZDANIE w sprawie mechanizmu zdolności fiskalnej dla strefy euro

13-02-2017 A8-0038/2017 PE 582.210v02-00
ECON BUDG

Reimer BÖGE, Pervenche BERÈS

Dokumenty zgrupowane w dossier CJ16/8/05365

Dokumenty związane z procedurą 2015/2344(INI)

POPRAWKI
001-001
002-002
003-003