Sprawozdania


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania członkowie mają możliwość zgłaszania poprawek przed upływem określonego terminu. Następnie poprawki są omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Po wprowadzeniu zmian i przeprowadzeniu ostatecznego głosowania z projektu sprawozdania powstaje sprawozdanie, które następnie przedstawiane jest podczas posiedzenia plenarnego. Na tej stronie przedstawiono sprawozdania w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez komisje.
Wszystkie udostępnione sprawozdania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

SPRAWOZDANIE w sprawie weryfikacji mandatów

28-01-2015 A8-0013/2015 PE 541.585v03-00
JURI

Pavel SVOBODA

Dokumenty zgrupowane w dossier JURI/8/01830

Dokumenty związane z procedurą 2014/2165(REG)

  REPORT on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

27-01-2015 A8-0012/2015 PE 539.818v02-00
DEVE

Charles GOERENS

Dokumenty zgrupowane w dossier DEVE/8/01446

Dokumenty związane z procedurą 2014/2154(INI)