Sprawozdania


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania członkowie mają możliwość zgłaszania poprawek przed upływem określonego terminu. Następnie poprawki są omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Po wprowadzeniu zmian i przeprowadzeniu ostatecznego głosowania z projektu sprawozdania powstaje sprawozdanie, które następnie przedstawiane jest podczas posiedzenia plenarnego. Na tej stronie przedstawiono sprawozdania w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez komisje.
Wszystkie udostępnione sprawozdania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

SPRAWOZDANIE w sprawie mandatu do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2018

30-06-2017 A8-0249/2017 PE 605.968v02-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/09470

Dokumenty związane z procedurą 2017/2043(BUD)

POPRAWKI
001-007
008-008
009-012
013-022
023-034