Sprawozdania


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania członkowie mają możliwość zgłaszania poprawek przed upływem określonego terminu. Następnie poprawki są omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Po wprowadzeniu zmian i przeprowadzeniu ostatecznego głosowania z projektu sprawozdania powstaje sprawozdanie, które następnie przedstawiane jest podczas posiedzenia plenarnego. Na tej stronie przedstawiono sprawozdania w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez komisje.
Wszystkie udostępnione sprawozdania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Bolesława G. Piechy

26-04-2016 A8-0152/2016 PE 578.716v02-00
JURI

Gilles LEBRETON

REPORT on Parliament’s estimates of revenue and expenditure for the financial year 2017

12-04-2016 A8-0131/2016 PE 577.035v02-00
BUDG

Indrek TARAND

Dokumenty zgrupowane w dossier BUDG/8/05664

Dokumenty związane z procedurą 2016/2019(BUD)

POPRAWKI
001-002
003-005
006-006
007-007
008-015
016-020
021-026
027-035