Sprawozdania


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania członkowie mają możliwość zgłaszania poprawek przed upływem określonego terminu. Następnie poprawki są omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Po wprowadzeniu zmian i przeprowadzeniu ostatecznego głosowania z projektu sprawozdania powstaje sprawozdanie, które następnie przedstawiane jest podczas posiedzenia plenarnego. Na tej stronie przedstawiono sprawozdania w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez komisje.
Wszystkie udostępnione sprawozdania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  REPORT on the European Central Bank Annual Report for 2014

28-01-2016 A8-0012/2016 PE 565.149v02-00
ECON

Notis MARIAS

Dokumenty zgrupowane w dossier ECON/8/03501

Dokumenty związane z procedurą 2015/2115(INI)

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Roberta Jarosława Iwaszkiewicza

28-01-2016 A8-0016/2016 PE 575.192v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Roberta Jarosława Iwaszkiewicza

28-01-2016 A8-0015/2016 PE 575.196v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Floriana Philippota

28-01-2016 A8-0014/2016 PE 575.282v02-00
JURI

Laura FERRARA

SPRAWOZDANIE zawierające zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA)

25-01-2016 A8-0009/2016 PE 567.814v02-00
INTA

Viviane REDING

Dokumenty zgrupowane w dossier INTA/8/03736

Dokumenty związane z procedurą 2015/2233(INI)

POPRAWKI
001-001
002-008
009-018
019-027
020-020\r1
028-037
038-053
054-054
055-064
065-068
069-069
070-070

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Czesława Adama Siekierskiego

13-01-2016 A8-0004/2016 PE 573.010v02-00
JURI

Heidi HAUTALA

SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Czesława Adama Siekierskiego

13-01-2016 A8-0005/2016 PE 573.019v02-00
JURI

Heidi HAUTALA