Sprawozdania


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania członkowie mają możliwość zgłaszania poprawek przed upływem określonego terminu. Następnie poprawki są omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Po wprowadzeniu zmian i przeprowadzeniu ostatecznego głosowania z projektu sprawozdania powstaje sprawozdanie, które następnie przedstawiane jest podczas posiedzenia plenarnego. Na tej stronie przedstawiono sprawozdania w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez komisje.
Wszystkie udostępnione sprawozdania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism

23-05-2018 A8-0180/2018 PE 616.870v03-00
ENVI

Elisabetta GARDINI

Dokumenty zgrupowane w dossier ENVI/8/11642

Dokumenty związane z procedurą 2017/0309(COD)

  REPORT on the future of food and farming

22-05-2018 A8-0178/2018 PE 618.154v02-00
AGRI

Herbert DORFMANN

Dokumenty zgrupowane w dossier AGRI/8/12236

Dokumenty związane z procedurą 2018/2037(INI)