Sprawozdania


Po przedłożeniu komisji projektu sprawozdania członkowie mają możliwość zgłaszania poprawek przed upływem określonego terminu. Następnie poprawki są omawiane i poddawane pod głosowanie podczas posiedzenia komisji. Po wprowadzeniu zmian i przeprowadzeniu ostatecznego głosowania z projektu sprawozdania powstaje sprawozdanie, które następnie przedstawiane jest podczas posiedzenia plenarnego. Na tej stronie przedstawiono sprawozdania w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez komisje.
Wszystkie udostępnione sprawozdania można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  REPORT on European Energy Security Strategy

18-05-2015 A8-0164/2015 PE 541.614v02-00
ITRE

Algirdas SAUDARGAS

Dokumenty zgrupowane w dossier ITRE/8/01750

Dokumenty związane z procedurą 2014/2153(INI)

  REPORT on the state of EU-Russia relations

13-05-2015 A8-0162/2015 PE 551.764v05-00
AFET

Gabrielius LANDSBERGIS

Dokumenty zgrupowane w dossier AFET/8/02472

Dokumenty związane z procedurą 2015/2001(INI)