Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0990/2018 by S.H. (Slovak) on the implementation of Council Directive 2003/86/EC on the right to family reunification in Slovenia

24-06-2019 PETI_CM(2019)638620 PE638.620v02-00
PETI

 

IMCO_DT(2019)638713

21-06-2019 IMCO_DT(2019)638713 PE638.713v04-00
IMCO

 

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Petycja nr 0501/2014, którą złożył Domenico Bennardi (Włochy), w sprawie składowiska odpadów w osadzie La Martella w mieście Matera

20-06-2019 PETI_CM(2015)557392 PE557.392v05-00
PETI

 

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Petycja nr 1315/2015, którą złożył Zoltan Lomnici (Węgry), z 4 podpisami, w sprawie ustawy dotyczącej słowackiego obywatelstwa

20-06-2019 PETI_CM(2016)593919 PE593.919v04-00
PETI

 

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Petycja nr 0829/2017, którą złożył S.P. (Włochy), w imieniu „meetup arcidosso5stelle”, przeciwko produkcji energii geotermalnej na wulkanie Amiata Petycja nr 0845/2017, którą złożył R.C. (Włochy), w imieniu Włoskiego Stowarzyszenia Sportu i Kultury, komisja prowincji Viterbo, z 70 podpisami, w sprawie przeglądu dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych Petycja nr 1185/2017, którą złożył Lapo Rossi (Włochy), w imieniu komitetów działających w dziedzinie środowiska w Monte Amiata, z siedmioma podpisami, w sprawie sprzeciwu wobec szkodliwych emisji z elektrowni geotermalnych zlokalizowanych w regionie Monte Amiata

14-06-2019 PETI_CM(2018)620772 PE620.772v03-00
PETI

 

  NOTICE TO MEMBERS Petition No 0898/2018 by Friedrich Klinge (German) on the violation of the Habitats Directive and of the Birds Directive by the German city of Eckernförde

14-06-2019 PETI_CM(2019)638750 PE638.750v01-00
PETI

 

  MINUTES - Monday, 8 April 2019

13-06-2019 CONT_PV(2019)04-08-1 PE638.475v01-00
CONT

 

  MINUTES - Thursday, 11 April 2019

13-06-2019 CONT_PV(2019)04-11-1 PE638.477v01-00
CONT

 

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Petycja nr 2191/2013, którą złożył Piero Bruni (Włochy), w sprawie zanieczyszczenia jeziora Lago di Bolsena

11-06-2019 PETI_CM(2015)551817 PE551.817v06-00
PETI

 

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Petycja nr 1083/2013, którą złożył Wolfdietrich Burde (Niemcy), w sprawie niezadowalającego monitorowania przez Komisję przypadków naruszeń przepisów w dziedzinie ochrony środowiska we Fryburgu Bryzgowijskim (Niemcy)

11-06-2019 PETI_CM(2015)565069 PE565.069v06-00
PETI