Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

Rezultaty wyszukiwania : 3

OPINIA w sprawie potrzeby opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć

15-12-2016 EMPL_AD(2017)589102 PE589.102v02-00
EMPL

Tania GONZÁLEZ PEÑAS

POPRAWKI 1 - 235 - Projekt opinii Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć

07-10-2016 EMPL_AM(2016)589439 PE589.439v01-00
EMPL

Tania GONZÁLEZ PEÑAS

PROJEKT OPINII w sprawie potrzeby opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć

06-09-2016 EMPL_PA(2016)589102 PE589.102v01-00
EMPL

Tania GONZÁLEZ PEÑAS

Termin składania poprawek : 28-09-2016