Wyszukiwanie ogólne

Wyszukiwanie

Rezultaty wyszukiwania : 7

OPINIA w sprawie potrzeby opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć

15-12-2016 EMPL_AD(2017)589102 PE589.102v02-00
EMPL

Tania GONZÁLEZ PEÑAS

POPRAWKI 1 - 241 - Projekt sprawozdania Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic

25-10-2016 FEMM_AM(2016)592340 PE592.340v01-00
FEMM

Constance LE GRIP

POPRAWKI 1 - 235 - Projekt opinii Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć

07-10-2016 EMPL_AM(2016)589439 PE589.439v01-00
EMPL

Tania GONZÁLEZ PEÑAS

PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie potrzeby opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic

28-09-2016 FEMM_PR(2016)589332 PE589.332v02-00
FEMM

Constance LE GRIP

Termin składania poprawek : 20-10-2016

PROJEKT OPINII w sprawie potrzeby opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć

06-09-2016 EMPL_PA(2016)589102 PE589.102v01-00
EMPL

Tania GONZÁLEZ PEÑAS

Termin składania poprawek : 28-09-2016

DOKUMENT ROBOCZY w sprawie konieczności opracowania strategii Unii Europejskiej na rzecz zlikwidowania różnicy w świadczeniach emerytalnych kobiet i mężczyzn oraz zapobiegania występowaniu takiej różnicy

23-06-2016 FEMM_DT(2016)584177 PE584.177v01-00
FEMM

Constance LE GRIP