Przesłuchania

ZOBACZ WSZYSTKIE

Komisja może zorganizować przesłuchanie z udziałem biegłych, jeśli uzna to za niezbędne w pracach dotyczących określonej tematyki. Przesłuchania mogą również wspólnie zorganizować dwie komisje lub więcej. Większość komisji organizuje okresowe przesłuchania, gdyż umożliwiają one wysłuchanie biegłych oraz omówienie kwestii o podstawowym znaczeniu. Na tej stronie zamieszczono wszelkie dostępne informacje dotyczące przesłuchań komisji, w tym programy i wypowiedzi poszczególnych osób.

20-11-2018 - The threats posed by drones to Europe's armed forces

SEDE 22-11-2019 - 09:38
The threats posed by drones to Europe's armed forces

SEDE organised a public hearing on 'The threats posed by drones to Europe's armed forces' on Tuesday 20 November 2018, from 09.30 to 11.00, with external experts.

Położenie : Paul-Henri Spaak, room 5B001

    Presentation of Colonel Christophe Michel, SGDSN
    Presentation of Tal Inbar, The Fisher Institute for Air & Space Strategic Studies