Z ostatniej chwili

The next SEDE meeting

26-04-2017 - 13:56
SEDE meeting room on 17 June 2015

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

03-05-2017 15:00 / 18:30 SEDE
03-05-2017 15:00 / 16:30 AFET SEDE
04-05-2017 09:00 / 12:00 SEDE

Biblioteka Multimedialna

Brak dostępnych dokumentów

Powitanie

Anna Fotyga, SEDE Chair

Nasz pokój i bezpieczeństwo, których nigdy nie należy brać za pewnik, są w coraz większym stopniu zagrożone wydarzeniami rozgrywającymi się za naszym progiem lub w dalszych regionach świata. Traktat o Unii Europejskiej stanowi podstawę prawną skutecznych działań podejmowanych przez państwa członkowskie w celu uporania się z tymi zagrożeniami w sąsiedztwie UE.

Więcej szczegółów

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

Linki