Z ostatniej chwili

Next SEDE meeting

12-12-2019 - 11:59
SEDE meeting room on 17 June 2015

Nie przegap

Przydatne dokumenty

Kolejne transmisje

22-01-2020 09:00 / 11:30 SEDE
22-01-2020 14:30 / 18:30 SEDE
23-01-2020 09:00 / 12:30 SEDE

Biblioteka Multimedialna

Brak dostępnych dokumentów

Powitanie

Nathalie Loiseau

W burzliwym kontekście geostrategicznym, którego elementami są nowe potęgi wojskowe, stałe zagrożenie terrorystyczne, konflikty zbrojne w bezpośrednim sąsiedztwie oraz nasilenie wojny hybrydowej i cyberataków na strategiczną infrastrukturę UE, kwestie bezpieczeństwa i obrony stały się głównymi priorytetami unijnego programu politycznego.

W 2016 r. UE przyjęła globalną strategię z myślą o wzmocnieniu swojej roli w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, zgodnie z życzeniem wielu Europejczyków. Pojawiają się nowe instrumenty: stała współpraca strukturalna 25 państw członkowskich, która umożliwia wdrożenie koncepcji mobilności wojskowej w Europie, oraz Europejski Fundusz Obronny. Instrumenty te zwiększają europejską autonomię strategiczną, abyśmy mogli w pełni uczestniczyć w naszych sojuszach i w miarę możliwości bronić się w sposób niezależny.

Misją Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony jest umożliwianie dogłębnej debaty publicznej i dokładnej kontroli parlamentarnej w odniesieniu do wszystkich działań UE w dziedzinie WPBiO, zwłaszcza jeśli chodzi o instytucje, zdolności i operacje. Podkomisja SEDE zamierza aktywnie przyczyniać się do formułowania unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Centralnym elementem przyszłych działań SEDE będzie również rozwój stosunków z partnerami strategicznymi, w tym z NATO i ONZ, a także z państwami trzecimi, które są orędownikami multilateralizmu i międzynarodowego porządku na rzecz pokoju.

Nathalie Loiseau

Uprawnienia i zakres odpowiedzialnościKontakt

Linki