Członkowie

Anna Elżbieta FOTYGA
 
Christian EHLER
 • Christian EHLER Wiceprzewodniczący
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Niemcy
 
Jaromír ŠTĚTINA
 • Jaromír ŠTĚTINA Wiceprzewodniczący
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Czechy
 
Clare MOODY
 • Clare MOODY Wiceprzewodnicząca
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Wielka Brytania
 
Sabine LÖSING
 • Sabine LÖSING Wiceprzewodnicząca
 • Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
 • Niemcy
 
Laima Liucija ANDRIKIENĖ
 
Johannes Cornelis van BAALEN
 
Brando BENIFEI
 • Brando BENIFEI Członek
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Włochy
 
Klaus BUCHNER
 • Klaus BUCHNER Członek
 • Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • Niemcy
 
Jerzy BUZEK
 • Jerzy BUZEK Członek
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Polska