Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

The EU-UK relationship beyond Brexit: options for Police Cooperation and Judicial Cooperation in Criminal Matters
17-07-2018 Badanie

European production and preservation orders and the appointment of legal representatives for gathering electronic evidence
13-07-2018 Briefing

Security of ID cards and of residence documents issued to EU citizens and their families
13-07-2018 Briefing

Improving road infrastructure safety management
13-07-2018 Briefing

Impact Assessment of possible action at EU level for an open, efficient and independent EU administration
12-07-2018 Badanie

How to include ’Mode 5’ services commitments in bilateral free trade agreements and at multilateral stage?
11-07-2018 Badanie

Proceedings of the Workshop on How to better combat fraud? Follow up of the Commission’s anti-corruption sharing programme
10-07-2018 Badanie

EU consumer protection rules
10-07-2018 Briefing

Revision of the Explosives Precursors Regulation
10-07-2018 Briefing

Economic dialogue and exchange of views with the Presidents of the Council (ECOFIN)
09-07-2018 Analiza

Inne źródła

Warsztaty

Warsztaty umożliwiają posłom zadawanie pytań i wymianę poglądów z ekspertami na tematy związane z działalnością Parlamentu lub kwestiami bieżącymi.

Dokumenty informacyjne o UE

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.