Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Public hearing with Danièle Nouy, Chair of the Supervisory Board
16-11-2018 Briefing

Money laundering - Recent cases from a EU banking supervisory perspective
15-11-2018 Analiza

Banking Union Indicators
15-11-2018 Briefing

Debt Sustainability Assessments: The state of the art
15-11-2018 Badanie

Completing the Banking Union
15-11-2018 Briefing

Debt Sustainability Assessments: The state of the art
14-11-2018 Analiza

How to provide liquidity to banks after resolution in Europe’s banking union
14-11-2018 Analiza

The financing of bank resolution - who should provide the required liquidity?
14-11-2018 Analiza

The supervisory approach to anti-money laundering: an analysis of the Joint Working Group’s reflection paper
14-11-2018 Analiza

Implementation of the Stability and Growth Pact (November 2018)
14-11-2018 Analiza

Inne źródła

Warsztaty

Warsztaty umożliwiają posłom zadawanie pytań i wymianę poglądów z ekspertami na tematy związane z działalnością Parlamentu lub kwestiami bieżącymi.

Dokumenty informacyjne o UE

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Ocena możliwości Parlamentu Europejskiego w zakresie polityki naukowej i technicznej

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.