Analizy uzupełniające

Poniższa baza danych zawiera opracowania naukowe przygotowane przez różne służby analityczne Parlamentu Europejskiego, w szczególności badania, analizy i briefingi przygotowane przez departamenty tematyczne i Dział ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego oraz przez Dyrekcję ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej. Dokumenty te służą jako materiały pomocnicze w pracy różnych organów parlamentarnych.

Więcej szczegółów

Wyszukiwanie dokumentów

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2018
10-09-2018 W skrócie

Policy Departments' Monthly Highlights - June 2018
11-06-2018 W skrócie

Virtual currencies and terrorist financing: assessing the risks and evaluating responses
04-06-2018 Badanie

The return of foreign fighters to EU soil: Ex-post evaluation
15-05-2018 Badanie

Counter Terrorism and External Border Management in Italy
15-05-2018 Analiza

EU Civil Protection Responding to CBRN Incidents and Attacks
03-05-2018 Analiza

Member States’ Preparedness for CBRN Threats
03-05-2018 Badanie

The Mechanisms of Prevention and Detection of CBRN Illegal Material Transfers Across Borders and Within the EU
03-05-2018 Badanie

Research of the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs and the EPRS in the Fields of Responsibilities of the Special Committee on Terrorism
06-10-2017 Analiza