Kalendarz posiedzeń

W tej sekcji można uzyskać dostęp do kolejnych posiedzeń związanych z działalnością komisji, uporządkowanych według rodzaju posiedzenia. Dostępny jest również kalendarz długoterminowy.

W celu uzyskania dalszych informacji proszę zapoznać się z dokumentami z posiedzeń.

Komisja Transportu i Turystyki

02-09-2019

15:00

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

+ POSIEDZENIE ZWYCZAJNE

03-09-2019

09:00

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

Komisja Transportu i Turystyki

23-09-2019

15:00

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

24-09-2019

09:00

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

24-09-2019

14:30

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

Komisja Transportu i Turystyki

02-10-2019

09:00

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

02-10-2019

14:30

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

03-10-2019

09:00

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

Komisja Transportu i Turystyki

06-11-2019

09:00

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

06-11-2019

14:30

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING

07-11-2019

09:00

Bruksela : PHS - P1A002

+ Posiedzenie zwyczajne

+ ORDINARY MEETING