Członkowie

Karima DELLI
 • Karima DELLI Przewodnicząca
 • Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
 • Francja
 
Dominique RIQUET
 • Dominique RIQUET Wiceprzewodniczący
 • Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
 • Francja
 
Dieter-Lebrecht KOCH
 • Dieter-Lebrecht KOCH Wiceprzewodniczący
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Niemcy
 
Tomasz Piotr PORĘBA
 
István UJHELYI
 • István UJHELYI Wiceprzewodniczący
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Węgry
 
Daniela AIUTO
 • Daniela AIUTO Członkini
 • Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej
 • Włochy
 
Lucy ANDERSON
 • Lucy ANDERSON Członkini
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Wielka Brytania
 
Marie-Christine ARNAUTU
 
Inés AYALA SENDER
 • Inés AYALA SENDER Członkini
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Hiszpania
 
Georges BACH
 • Georges BACH Członek
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Luksemburg