Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria oceny wpływu upadłości danej instytucji na rynki finansowe, inne instytucje i warunki finansowania

2018/2909(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
ECON

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 1/2018 – Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/2253(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków INF 2/2018 – Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2018/2252(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków V/AB-13/A/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy

2018/2250(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków V/AB-12/A/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy

2018/2249(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków V/AB-11/C/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy

2018/2248(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena

2018/2247(IMM) Immunitet
JURI

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków INFO 01/2018 - Sekcja III - Komisja

2018/2242(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów gatunków dennych w wodach północno-zachodnich na okres 2019–2021

2018/2896(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
PECH

przedmiotowo właściwa

Rozporządzenie delegowane Komisji określające szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w odniesieniu do niektórych połowów dennych w Morzu Północnym na lata 2019–2021

2018/2895(DEA) Procedury dotyczące aktów delegowanych
PECH

przedmiotowo właściwa