Prace w toku


W zakładce Prace w toku przedstawiono procedury ustawodawcze, nad którymi trwają obecnie prace w poszczególnych komisjach parlamentarnych. Dla każdej pozycji podano rodzaj procedury i nazwisko sprawozdawcy oraz zaznaczono, czy komisja jest komisją właściwą dla danej sprawy, czy też zwrócono się do niej o wydanie opinii. Pozycje zawierają również linki do Obserwatorium Legislacyjnego, w którym zamieszczono wszystkie szczegóły dotyczące procedury, w tym wszelkich istotnych dokumentów. Kiedy procedura dobiega końca na szczeblu komisji, poddaje się ją pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i wówczas zostaje uznana za zakończoną.

Szukaj

Przesunięcie środków nr 3/2018 - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

2018/2229(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków nr 1/2018 - Europejska Służba Działań Zewnętrznych

2018/2228(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Ustanowienie Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieci krajowych ośrodków koordynacji

2018/0328(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
ITRE

przedmiotowo właściwa

Zniesienie sezonowych zmian czasu

2018/0332(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
TRAN

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków INF 2/2018 - Komitet Regionów

2018/2227(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków V/AB-10/C/18 – Europejski Trybunał Obrachunkowy

2018/2226(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 20/2018 – Sekcja III – Komisja

2018/2224(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Przesunięcie środków DEC 21/2018 – Sekcja III – Komisja

2018/2225(GBD) Zarządzanie budżetem: przesunięcie środków, przeniesienie środków
BUDG

przedmiotowo właściwa

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Portugalii – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel

2018/2223(BUD) Procedura budżetowa
BUDG

José Manuel FERNANDES [PPE]

przedmiotowo właściwa

Dostosowanie rocznych płatności zaliczkowych w latach 2021–2023

2018/0322(COD) ***| Zwykła procedura ustawodawcza  pierwsze czytanie
REGI

przedmiotowo właściwa