Dokumenty robocze


Dokumenty robocze to dokumenty związane z opracowywaniem sprawozdań i opinii. Komisje często korzystają z formatu dokumentu roboczego w celu opublikowania uzasadnienia opracowywanego przez nie sprawozdania.
Wszystkie udostępnione dokumenty robocze można znaleźć za pomocą wyszukiwarki.

Niektóre dokumenty nie są dostępne w Państwa języku. Są one automatycznie proponowane w innym języku i poprzedzone ikoną symbolizującą język zastępczy (np.: ).

  WORKING DOCUMENT on the 2020 Budget - Recommendations for the Trilogue

23-07-2019 BUDG_DT(2019)639634 PE639.634v01-00
BUDG

 

DOKUMENT ROBOCZY Dokument przygotowawczy dotyczący projektu opinii w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO