Prima pagină

 
În prim-plan
 
Exchange of views with Vice-President Timmermans

On Thursday 6 November, AFCO will hold an exchange of views with Vice-President Timmermans. The discussion will allow a first discussion on the incoming Commission's views on the institutional issues  which are of competency for the Constitutional affairs committee.

   
Workshop "Challenges in Constitutional Affairs in the new term"

On 6 November 2014  (9.10-12.30 & 16.00-18.30) the Constitutional Affairs committee organises a workshop on" Challenges in Constitutional Affairs in the new term: taking stock and looking forward." After an assessment of the EU inter-institutional dynamics after the elections, the discussions will focus on differentiation of the governance in the European Union, challenges of democratic legitimacy and develop pathways of future constitutional evolution of the EU. The structure of the Europarty system after the 2014 elections will also be discussed.

 
Mai multe informaţii
 
 
Prezentare si competenţe
 
Această comisie este competentă în chestiuni privind:
 
1. aspectele instituționale ale procesului de integrare europeană, în special pregătirea, inițierea și desfășurarea procedurilor ordinare și simplificate de revizuire a tratatelor;
2. punerea în aplicare a tratatelor și evaluarea funcționării acestora;
3. consecințele instituționale ale negocierilor privind extinderea Uniunii sau retragerea din Uniune;
4. relaţiile interinstituţionale, inclusiv examinarea acordurilor interinstituţionale prevăzute la articolul 140 alineatul (2) din prezentul regulament, în vederea aprobării acestora de către Parlament;
5. procedura electorală uniformă;
6. partidele politice și fundațiile politice la nivel european, fără a aduce atingere competențelor Biroului;
7. constatarea existenţei unei încălcări grave şi persistente, de către un stat membru a principiilor comune statelor membre;
8. interpretarea şi aplicarea Regulamentului de procedură, precum şi propunerile de modificare a regulamentului.
 
 
Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă
 
Cuvinte de bun venit
 
 

Bine ați venit pe pagina de internet a Comisiei pentru afaceri constituționale.
 
Legislatura 2014-2019 se va concentra asupra aspectelor instituționale care stabilesc viitorul Uniunii Europene. Vom continua să evaluăm punerea în aplicare a inovărilor din Tratatul de la Lisabona și vom folosi această evaluare drept bază pentru noi progrese. Evaluarea măsurilor adoptate în urma crizei din 2008 ne va ajuta să analizăm dacă este necesară o nouă reformă a Tratatului. O astfel de reformă ar urmări un scop dublu: să integreze în cadrul juridic al UE dispozițiile Tratatului interguvernamental privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare, măsură care poate necesita modificări ale tratatelor, și să confere legitimitate democratică guvernanței economice a zonei euro. Una dintre provocări va fi asigurarea faptului că o integrare mai puternică a zonei euro nu subminează integritatea Uniunii Europene.
 
Pentru restabilirea încrederii cetățenilor în proiectul european, este nevoie de acordarea unei atenții sporite preocupărilor acestora. AFCO va asigura funcționarea în mod corespunzător a inițiativei cetățenești europene, un instrument lansat în cursul legislaturii precedente, care le oferă cetățenilor posibilitatea de a se implica în procesul de luare a deciziilor. Procedura electorală, aplicarea noului statut al partidelor politice europene și cooperarea cu parlamentele naționale constituie subiecte care vor figura, de asemenea, pe ordinea de zi. Vom avea drept obiectiv stimularea dezbaterii privind viitorul Uniunii Europene.
 
Danuta Hübner, președintă