Prima pagină

 
În prim-plan
 
Workshop "Challenges in Constitutional Affairs in the new term"

On 6 November 2014  (9.00-12.30 & 15.00-18.30) the Constitutional Affairs committee organises a workshop on" Challenges in Constitutional Affairs in the new term: taking stock and looking forward." After an assessment of the EU inter-institutional dynamics after the elections, the discussions will focus on differentiation of the governance in the European Union, challenges of democratic legitimacy and develop pathways of future constitutional evolution of the EU. The structure of the Europarty system after the 2014 elections will also be discussed.

 
Mai multe informaţii
 
Institutional perspectives

On Monday 6 October, AFCO had an exchange of views with Janis Emmanouilidis (Director of studies at the "European Policy Center"), Prof.  Dr Jaap W. de Zwaan (Secretary General of the "Trans European Policy Studies Association") and Mr Philippe de Schoutheete (former Belgium Permanent Representative, member of "Egmont Institute") on the institutional perspectives for the European Union.

   
Friends of the Presidency Group on Improving the functioning of the EU

On 6 October, the Italian State Secretary for European affairs, Mr Sandro Gozi, came to AFCO for an exchange of views on the programme for the "Friends of the Presidency" Group on "Improving the functioning of the EU", created by the informal Council meeting in Milan on 28 and 29 August. The reflexions of this group aim to prepare institutional changes in the EU. Mr Gozi reported on the first meeting of the Group which dealt with "horizontal issues and the role of national parliaments".

   
 
Ultimele comunicate de presă
Toate  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Prezentare si competenţe
 
Această comisie este competentă în chestiuni privind:
 
1. aspectele instituționale ale procesului de integrare europeană, în special pregătirea, inițierea și desfășurarea procedurilor ordinare și simplificate de revizuire a tratatelor;
2. punerea în aplicare a tratatelor și evaluarea funcționării acestora;
3. consecințele instituționale ale negocierilor privind extinderea Uniunii sau retragerea din Uniune;
4. relaţiile interinstituţionale, inclusiv examinarea acordurilor interinstituţionale prevăzute la articolul 140 alineatul (2) din prezentul regulament, în vederea aprobării acestora de către Parlament;
5. procedura electorală uniformă;
6. partidele politice și fundațiile politice la nivel european, fără a aduce atingere competențelor Biroului;
7. constatarea existenţei unei încălcări grave şi persistente, de către un stat membru a principiilor comune statelor membre;
8. interpretarea şi aplicarea Regulamentului de procedură, precum şi propunerile de modificare a regulamentului.
 
 
Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă
 
Cuvinte de bun venit
 
 

Bine ați venit pe pagina de internet a Comisiei pentru afaceri constituționale.
 
Legislatura 2014-2019 se va concentra asupra aspectelor instituționale care stabilesc viitorul Uniunii Europene. Vom continua să evaluăm punerea în aplicare a inovărilor din Tratatul de la Lisabona și vom folosi această evaluare drept bază pentru noi progrese. Evaluarea măsurilor adoptate în urma crizei din 2008 ne va ajuta să analizăm dacă este necesară o nouă reformă a Tratatului. O astfel de reformă ar urmări un scop dublu: să integreze în cadrul juridic al UE dispozițiile Tratatului interguvernamental privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare, măsură care poate necesita modificări ale tratatelor, și să confere legitimitate democratică guvernanței economice a zonei euro. Una dintre provocări va fi asigurarea faptului că o integrare mai puternică a zonei euro nu subminează integritatea Uniunii Europene.
 
Pentru restabilirea încrederii cetățenilor în proiectul european, este nevoie de acordarea unei atenții sporite preocupărilor acestora. AFCO va asigura funcționarea în mod corespunzător a inițiativei cetățenești europene, un instrument lansat în cursul legislaturii precedente, care le oferă cetățenilor posibilitatea de a se implica în procesul de luare a deciziilor. Procedura electorală, aplicarea noului statut al partidelor politice europene și cooperarea cu parlamentele naționale constituie subiecte care vor figura, de asemenea, pe ordinea de zi. Vom avea drept obiectiv stimularea dezbaterii privind viitorul Uniunii Europene.
 
Danuta Hübner, președintă