Prima pagină

 
Ultimele ştiri
 
AFET-LIBE exchange of views with UN Counter-Terrorism Committee Executive Director

On 16 October AFET and LIBE Committees held a joint meeting in order to have an exchange of views with Jean-Paul LABORDE, United Nations Executive Director of Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED). The joint Committee meeting underscored the intertwined character between external and internal policies in combatting terrorism, radicalization and the rising phenomenon of "foreign fighters".
 

   
 
În prim-plan
Toate anunţurile  
AFET Chair meets with Turkish EU Minister

The Chair of the Committee on Foreign Affairs held on Thursday, 16 October 2014, a bilateral meeting with the Minister for European Affairs of the Republic of Turkey, Mr Volkan Bozkir, on the occasion of the Minister's visit to Brussels to hold meetings with European interlocutors on the accession process of Turkey to the EU.
 
During the meeting, which took place in a very cordial atmosphere, Mr Brok and Mr Bozkir discussed the accession negotiations between Turkey and the EU and the need to provide new dynamism to the reform process in Turkey. The meeting also touched upon Turkey's peace and reconciliation negotiations with the PKK. Cooperation between Turkey and the European Union in foreign policy terms, with particular reference to the on-going conflict in Syria, the security situation in Iraq and the vast numbers of refugees from Syria in Turkey, now estimated at 1.5 million, was also at the centre of the discussion.
 
Later in the morning Minister Bozkir held an exchange of views with the Members of the Committee on Foreign Affairs on the accession process of Turkey as well as on security and stability issues in the Middle East.
 

   
Acordului de Asociere cu Republica Moldova

În această dimineață, Comisia pentru Afaceri Externe și-a exprimat consimțământul pentru ratificarea Acordului de Asociere cu Republica Moldova, cu 44 voturi în favoare  și 3 voturi împotrivă.
 
"Arătându-și astfel susținerea, Comisia pentru Afaceri Externe trimite un mesaj clar   și puternic către Plenul Parlamentului European pentru ca acesta să grăbească procesul de ratificare și totodată invită Parlamentele statelor membre care nu au procedat în aceeași manieră, să demareze acest proces.  Comisia a reiterat sprijinul continuu și ferm pentru progresul Republicii Moldova în consolidarea relațiilor cu UE înaintea alegerilor parlamentare care vor avea loc la data de 30 noiembrie" a afirmat Elmar BROK, Președintele Comisiei pentru Afaceri Externe.
 
În cadrul sesiunii plenare din 13 noiembrie, Parlamentul European va vota cu privire la recomandarea pozitivă a Comisiei pentru Afaceri Externe vizând încheierea Acordului de Asociere.
 

   
Association Agreement with the Republic of Moldova

The Foreign Affairs Committee gave this morning its consent to the ratification of the Association Agreement with the Republic of Moldova, with 44 votes in favour and 3 votes against.
 
"Through such high support the Foreign Affairs Committee sends a clear and strong message to the Plenary of the European Parliament to swiftly go ahead with the ratification process and calls on the national Parliaments of the Member States who have not yet done so to proceed with their ratification process. The committee reiterated its continued and unwavering support for the progress made by Moldova in strengthening relations with the EU ahead of the Moldovan parliamentary elections taking place on 30 November" said Elmar BROK, Chairman of the Foreign Affairs Committee.
 
The European Parliament will vote on the positive recommendation by the Foreign Affairs Committee on the conclusion of the Association Agreement at its plenary session of 13 November.
 

   
EP will remain committed to membership perspective of Western Balkan countries

Today, the Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy, Štefan Füle, presented the 2014 enlargement strategy and the progress reports on the seven enlargement countries to members of the Committee on Foreign Affairs. Members discussed with the Commissioner the current state of play in the enlargement process and the preparations of individual countries for EU accession.
 
Committee Chairman Elmar Brok confirmed that the European Parliament will remain committed to the EU membership perspective of the Western Balkan countries. In his view, the fact that no new member state will join the EU in the next five years is not due to the lack of political will but rather due to the time frame required to successfully conclude accession negotiations. In this context, he also stressed that, in order to maintain a functioning European Union, no political discount can be given and that both the Copenhagen criteria, including the respect for the rule of law and fundamental rights as well as the fight against corruption, have to be fulfilled and the EU's integration capacity respected.
 
At the end of the meeting, Elmar Brok thanked the departing commissioner for his cooperation with the committee during his term in office.
 

   
 
Ultimele comunicate de presă
Toate  
AFET 16-10-2014 - 09:31  

The external and internal aspects of policies for combatting terrorism, radicalisation and the rising phenomenon of “foreign fighters” will be the focus of a debate between Foreign Affairs and Civil Liberties, Justice and Home Affairs committees and Jean-Paul Laborde, Executive Director of the UN Counter-Terrorism Executive Directorate (CTED) on Thursday at 11:30.

AFET 08-10-2014 - 18:14  

Commissioner Štefan Füle’s plan to focus on strengthening democratic institutions and public administration in EU accession candidate and potential candidate countries was welcomed by Foreign Affairs Committee MEPs on Wednesday. In a debate following the Commission’s approval of the 2014 EU enlargement package earlier the same day, many also stressed the need to communicate the concrete and visible results of the EU enlargement process better.

DEVE AFET DROI 07-10-2014 - 18:35  

Ukrainian movement EuroMaidan, Congolese gynaecologist Denis Mukwege and Azerbaijani human rights activist Leyla Yunus are the three finalists for this year's European Parliament Sakharov Prize for Freedom of Thought, as voted jointly on Tuesday by the Foreign Affairs and Development committees.

AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Prezentare și competenţe
 
Această comisie este competentă în chestiuni legate de promovarea, punerea în aplicare și monitorizarea politicii externe a Uniunii în ceea ce privește:
 
1.    politica externă și de securitate comună (PESC) și politica de securitate și de apărare comună (PSAC). În acest context, comisia este asistată de subcomisia pentru securitate și apărare;
 
2.    relațiile cu celelalte instituții și organe ale Uniunii, cu Organizația Națiunilor Unite și cu celelalte organizații internaționale și adunări interparlamentare pentru domeniile sale de competență;
 
3.    supravegherea Serviciului European de Acțiune Externă;
 
4.    consolidarea relațiilor politice cu țările terțe prin programe cuprinzătoare de cooperare și asistență sau prin acorduri internaționale cum ar fi acordurile de asociere și de parteneriat;
 
5.    deschiderea, monitorizarea și încheierea negocierilor privind aderarea statelor europene la Uniune;
 
6.    întreaga legislație, programare și supraveghere a acțiunilor întreprinse în cadrul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului, al Instrumentului European de vecinătate, al Instrumentului de asistență pentru preaderare, al Instrumentului care contribuie la stabilitate și pace și al Instrumentului de parteneriat pentru cooperarea cu țări terțe și politicile aflate la baza acestora;
 
7.    monitorizarea, printre altele, a politicii europene de vecinătate (PEV) și luarea măsurilor ulterioare necesare, în special în ceea ce privește rapoartele anuale privind progresele înregistrate în domeniul PEV;
 
8.    aspectele legate de democrație, statul de drept, drepturile omului, inclusiv drepturile minorităților, din țările terțe și de principiile dreptului internațional. În acest context, comisia este asistată de subcomisia pentru drepturile omului, care ar trebui să asigure coerența tuturor politicilor externe ale Uniunii cu politica sa privind drepturile omului. Fără a aduce atingere normelor aplicabile, membrii altor comisii și organe care exercită responsabilități în acest domeniu sunt invitați să asiste la reuniunile subcomisiei.
 
9.    participarea Parlamentului la misiuni de observare a alegerilor, în cooperare cu alte comisii și delegații pertinente, dacă este cazul;
 
 
Comisia asigură supravegherea politică și coordonarea lucrărilor comisiilor parlamentare mixte și ale comisiilor parlamentare de cooperare, precum și ale delegațiilor interparlamentare și ale delegațiilor ad-hoc care intră în domeniul său de competență.
 
 
Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă
 
Cuvinte de bun venit
 
 

Available soon