Prima pagină

 
Ultimele ştiri
 
The Foreign Affairs Committee - Activity report of the 7th legislature (2009-2014)

The activity report of the 7th legislature (2009-2014) of the Committee on Foreign Affairs of the European Parliament can be read here.

   
 
În prim-plan
 
Press Release

Following the crash of the MH17 flight, Elmar Brok, Chairman of the Committee for Foreign Affairs of the European Parliament, stated :
 
"The Russian – Ukrainian border must be closed.
 
The crash of the Malaysian Airlines flight is an immense tragedy, and I send my deepest condolences to the families and the relatives of the victims. An independent international investigation must be conducted without delay and without restrictions.
 
Wherever the responsibilities for the crash lie, this catastrophe sheds again light on the fact that the militia and rebels in the Eastern regions of Ukraine have access to sophisticated weapons. It is now time for Russia to show its credibility and prove to the world that it commits itself to establishing clear and well defined conditions for the control of borders, in order to dry up this flow of arms in the region. The full and effective control of the border by the Ukrainian authorities with the assistance from the OSCE must be ensured, and Russia has to actively use its influence over the illegally armed groups for the achievement of that goal and should set the conditions for it also on its side.
 
Russia will otherwise lose any credibility that it is interested in a peaceful political solution."
 

   
Extraordinary meeting with David O´Sullivan and Jari Vilen

Today at an in-camera extraordinary meeting Members of the AFET Committee will have an exchange of views with David O'Sullivan, newly appointed Head of the EU Delegation in Washington and also with Jari Vilen, newly appointed Head of the EU Delegation to the Council of Europe. Both exchanges of views are held in compliance with the Declaration on Political Accountability of the HR/VP.

   
Elmar Brok (EPP) elected chair of the Committee on Foreign Affairs

Elmar Brok is the new chair of the Committee on Foreign Affairs, elected by acclamation on 07.07.14. During its constituent meeting, the Committee has also elected its vice-chairs Ryszard Antoni Legutko (ECR), Marina Albiol (GUE), Ioan Mircea Pașcu (S&D), and Andrej Plenković (EPP). Together, the chair and vice-chairs make up the bureau of the Committee, elected for a two-and-a-half year term. The first meeting of the Committee on Foreign Affairs will take place on 01.09.14.
 

   
 
Ultimele comunicate de presă
Toate  
AFET DEVE INTA BUDG CONT ECON JURI CULT AFCO LIBE PETI FEMM DROI SEDE ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 08-07-2014 - 11:26  

After the election of a President, Vice-Presidents and Quaestors of the European Parliament in Strasbourg last week, parliamentary committees convened on Monday in Brussels to elect chairpersons and their deputies for next two and a half years.

Prezentare și competenţe
 
Această comisie este competentă în chestiuni legate de promovarea, punerea în aplicare și monitorizarea politicii externe a Uniunii în ceea ce privește:
 
1.    politica externă și de securitate comună (PESC) și politica de securitate și de apărare comună (PSAC). În acest context, comisia este asistată de subcomisia pentru securitate și apărare;
 
2.    relațiile cu celelalte instituții și organe ale Uniunii, cu Organizația Națiunilor Unite și cu celelalte organizații internaționale și adunări interparlamentare pentru domeniile sale de competență;
 
3.    supravegherea Serviciului European de Acțiune Externă;
 
4.    consolidarea relațiilor politice cu țările terțe prin programe cuprinzătoare de cooperare și asistență sau prin acorduri internaționale cum ar fi acordurile de asociere și de parteneriat;
 
5.    deschiderea, monitorizarea și încheierea negocierilor privind aderarea statelor europene la Uniune;
 
6.    întreaga legislație, programare și supraveghere a acțiunilor întreprinse în cadrul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului, al Instrumentului European de vecinătate, al Instrumentului de asistență pentru preaderare, al Instrumentului care contribuie la stabilitate și pace și al Instrumentului de parteneriat pentru cooperarea cu țări terțe și politicile aflate la baza acestora;
 
7.    monitorizarea, printre altele, a politicii europene de vecinătate (PEV) și luarea măsurilor ulterioare necesare, în special în ceea ce privește rapoartele anuale privind progresele înregistrate în domeniul PEV;
 
8.    aspectele legate de democrație, statul de drept, drepturile omului, inclusiv drepturile minorităților, din țările terțe și de principiile dreptului internațional. În acest context, comisia este asistată de subcomisia pentru drepturile omului, care ar trebui să asigure coerența tuturor politicilor externe ale Uniunii cu politica sa privind drepturile omului. Fără a aduce atingere normelor aplicabile, membrii altor comisii și organe care exercită responsabilități în acest domeniu sunt invitați să asiste la reuniunile subcomisiei.
 
9.    participarea Parlamentului la misiuni de observare a alegerilor, în cooperare cu alte comisii și delegații pertinente, dacă este cazul;
 
 
Comisia asigură supravegherea politică și coordonarea lucrărilor comisiilor parlamentare mixte și ale comisiilor parlamentare de cooperare, precum și ale delegațiilor interparlamentare și ale delegațiilor ad-hoc care intră în domeniul său de competență.
 
 
Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă
 
Cuvinte de bun venit
 
 

Available soon