Prima pagină

 
Ultimele comunicate de presă
Toate  
BUDG 11-12-2014 - 12:51  

Some 6,000 workers made redundant in France, Greece, Italy and Poland should receive EU aid worth €35.5 million to help them find or create jobs, recommended the Budgets Committee on Thursday. The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

BUDG 08-12-2014 - 19:05  

A provisional agreement on the European Union budget for 2015 and the means to settle this year’s most urgent unpaid bills was reached by negotiators for Parliament and the Council on Monday. The deal still needs to be endorsed both by the full Parliament and the Council. For payments, MEPs secured €4.8 billion more to pay bills for 2014-2015. For 2015, the negotiators agreed to a compromise of €145.3 billion in commitments and €141.2 billion in payments.

Prezentare și competenţe
 
Această comisie este competentă în chestiuni privind:
 
1. cadrul financiar multianual de venituri și cheltuieli ale Uniunii și sistemul resurselor proprii ale Uniunii;
2. competențele bugetare ale Parlamentului, respectiv bugetul Uniunii, precum și negocierea și punerea în aplicare a acordurilor interinstituționale în acest domeniu;
3. estimarea bugetului Parlamentului, în conformitate cu procedura prevăzută de Regulamentul de procedură;
4. bugetul organelor descentralizate;
5. activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții care nu fac parte din guvernarea economică europeană;
6. includerea în buget a Fondului european de dezvoltare, fără a aduce atingere competențelor comisiei competente pentru Acordul de parteneriat ACP-UE;
7. implicațiile financiare ale tuturor actelor Uniunii și compatibilitatea acestora cu cadrul financiar multianual, fără a aduce atingere competențelor comisiilor pertinente;
8. monitorizarea și evaluarea execuției bugetului pentru exercițiul financiar curent, sub rezerva articolului 95 alineatul (1), transferurile de credite, procedurile privind organigramele, creditele de funcționare și avizele cu privire la proiecte imobiliare cu implicații financiare importante;
9. Regulamentul financiar, cu excepția chestiunilor privind execuția, gestiunea și controlul bugetar.
 
Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă
 
Cuvânt de bun venit
 
 

Stimați vizitatori,
 
bun venit pe pagina Comisiei pentru bugete a Parlamentului, una dintre componentele autoritățile bugetare europene. Cei 41 de membri ai Comisiei și tot atâți supleanți dezbat, examinează, modifică și aprobă, împreună cu Consiliul de miniștri, bugetul Uniunii.
 
În statele membre ale UE, înainte chiar de a îndeplini funcția de legiuitor, parlamentele naționale au fost înființate pentru a vota asupra prelevării impozitelor. Uniunea Europeană nu percepe încă impozite, această prerogativă rămânând de resortul statelor membre, până la obținerea de resurse proprii. Însă Uniunea Europeană dispune de un buget care să-i permită realizarea politicilor proprii și buna funcționare a instituțiilor sale.
 
Îmi voi consacra întreaga energie, experiență și convingeri proprii pentru a contribui la rolul bugetului european ca instrument de stimulare a creșterii și a locurilor de muncă. În acest sens, intenționez să transform revizuirea intermediară a cadrului financiar multianual într-o veritabilă rundă de renegociere cu Consiliul. Rămân încă multe domenii importante de abordat, precum bugetul zonei euro, crearea unui veritabil sistem de resurse proprii sau problema recurentă a creditelor restante. Comisia pentru bugete intenționează să își asume rolul său important pentru a reda Europei elanul și direcția sa.
 
Vă dorim o vizită plăcută!
 
Jean Arthuis