Prima pagină

 
Ultimele ştiri
 
Next meeting of the Committee on Budgets

The next BUDG Committee meeting will take place on Tuesday, 7 October from 10:00 to 12:30 in room A1G-3 (Altiero Spinelli), Brussels.

   
 
În prim-plan
 
Hearing of Vice-President-designate of the Commission, Ms Kristalina Georgieva

The Committee on Budgets, together with the Committees on Budgetary Control (CONT) and on Legal Affairs (JURI), will hold a joint hearing of the Vice-President-designate for Budget and Human Resources, Ms Kristalina Georgieva, as part of the procedure for the election of the new Commission. The hearing is scheduled to take place on Thursday, 2 October from 13.30 to 16.30. It will be broadcast live on the internet here.

   
 
Ultimele comunicate de presă
Toate  
BUDG 30-09-2014 - 11:11  

Extra funds should be added to the EU’s 2015 budget for growth and jobs policies, education, including the EU's Erasmus+ student mobility programme, and EU humanitarian and support work in war-stricken zones, said the Budgets Committee in votes on Monday and Tuesday. It also recommended that the European Parliament as a whole should reverse cuts sought by the Council of Ministers in planned and actual expenses.

BUDG 11-09-2014 - 10:14  

Muncitorii disponibilizați de la o fabrică de oțel din România vor primi ajutor din Fondul european de ajustare la globalizare (FEAG) pentru a găsi noi locuri de muncă, ca urmare a propunerilor aprobate joi de Comisia pentru bugete din Parlamentul European. Ajutorul urmează a fi aprobat în plenul Parlamentului și de Consiliul de miniștri.

BUDG 11-09-2014 - 10:07  

Redundant workers in wood product manufacturing in Castilla y León and in the food and beverage services industry in Aragón could get a total of €1.66 million in European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid to help them find new jobs under plans approved by the Parliament's Budgets Committee on Thursday. The aid still has to be approved by Parliament as a whole and the Council of Ministers.

Prezentare și competenţe
 
Această comisie este competentă în chestiuni privind:
 
1. cadrul financiar multianual de venituri și cheltuieli ale Uniunii și sistemul resurselor proprii ale Uniunii;
2. competențele bugetare ale Parlamentului, respectiv bugetul Uniunii, precum și negocierea și punerea în aplicare a acordurilor interinstituționale în acest domeniu;
3. estimarea bugetului Parlamentului, în conformitate cu procedura prevăzută de Regulamentul de procedură;
4. bugetul organelor descentralizate;
5. activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții care nu fac parte din guvernarea economică europeană;
6. includerea în buget a Fondului european de dezvoltare, fără a aduce atingere competențelor comisiei competente pentru Acordul de parteneriat ACP-UE;
7. implicațiile financiare ale tuturor actelor Uniunii și compatibilitatea acestora cu cadrul financiar multianual, fără a aduce atingere competențelor comisiilor pertinente;
8. monitorizarea și evaluarea execuției bugetului pentru exercițiul financiar curent, sub rezerva articolului 95 alineatul (1), transferurile de credite, procedurile privind organigramele, creditele de funcționare și avizele cu privire la proiecte imobiliare cu implicații financiare importante;
9. Regulamentul financiar, cu excepția chestiunilor privind execuția, gestiunea și controlul bugetar.
 
Difuzările zilei
 
Mediatecă
 
Cuvânt de bun venit
 
 

Stimați vizitatori,
 
bun venit pe pagina Comisiei pentru bugete a Parlamentului, una dintre componentele autoritățile bugetare europene. Cei 41 de membri ai Comisiei și tot atâți supleanți dezbat, examinează, modifică și aprobă, împreună cu Consiliul de miniștri, bugetul Uniunii.
 
În statele membre ale UE, înainte chiar de a îndeplini funcția de legiuitor, parlamentele naționale au fost înființate pentru a vota asupra prelevării impozitelor. Uniunea Europeană nu percepe încă impozite, această prerogativă rămânând de resortul statelor membre, până la obținerea de resurse proprii. Însă Uniunea Europeană dispune de un buget care să-i permită realizarea politicilor proprii și buna funcționare a instituțiilor sale.
 
Îmi voi consacra întreaga energie, experiență și convingeri proprii pentru a contribui la rolul bugetului european ca instrument de stimulare a creșterii și a locurilor de muncă. În acest sens, intenționez să transform revizuirea intermediară a cadrului financiar multianual într-o veritabilă rundă de renegociere cu Consiliul. Rămân încă multe domenii importante de abordat, precum bugetul zonei euro, crearea unui veritabil sistem de resurse proprii sau problema recurentă a creditelor restante. Comisia pentru bugete intenționează să își asume rolul său important pentru a reda Europei elanul și direcția sa.
 
Vă dorim o vizită plăcută!
 
Jean Arthuis