Prima pagină

 
Ultimele ştiri
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

The next Committee Meeting will be held on:
 
►Monday, 22 September 2014 from 15.00 to 18.30 and Tuesday 23 September from 9,00 to 12,30 and from 15,00 to 18,30
 
► meeting room: József Antall - JAN 4Q1

The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
În prim-plan
 
Votes on second draft reports 2012 discharge: European Council and Council, and BEREC

On 23.9.2014 CONT will vote on the second draft reports concerning the 2012 discharge: European Council and Council and BEREC. The adopted reports will then be voted on during the October II plenary session held in Strasbourg. Presentation of the study "Code of Conduct of Commissioners" will also take place.

   
Exchange of views with Commissioner Šemeta

On 23.09.2014, CONT will hold its annual exchange of views on the "Protection of the EU Budget" which will include the presentation by Commissioner Šemeta of the Commission's report on the "Protection of the European Union’s financial interests — Fight against fraud 2013", and the presentation of the "OLAF Report 2013" by the Director-General of OLAF, Giovanni Kessler.
In addition, CONT will organise an exchange of views with Commissioner Šemeta concerning Tobacco Agreements, and the establishment of a Controller for procedural guarantees.
 

   
CONT Meeting 8 September 2014

On 08.09.2014 CONT Members voted on the draft opinion of the general budget of the European Union for the financial year 2015. An exchange of views on the 'Procedural Guarantees during OLAF investigations - the Way Forward' also took place in the presence of representatives of the OLAF-SC, the Commission, the European Court of Justice, the European Ombudsman and the European Court of Auditors.

   
 
Prezentare și competenţe
 
Această comisie este competentă în chestiuni privind:
 
1.    controlul execuției bugetului Uniunii și al Fondului european de dezvoltare, precum și deciziile privind descărcarea de gestiune care trebuie luate de Parlament, inclusiv procedura internă de descărcare de gestiune, și orice altă măsură de însoțire sau de punere în aplicare a acestor decizii;
 
2.    închiderea, prezentarea și controlul conturilor și bilanțurilor Uniunii, ale instituțiilor acesteia și ale oricărui organism care beneficiază de finanțarea acesteia, inclusiv stabilirea creditelor care urmează a fi reportate și fixarea soldurilor;
 
3.    controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții;
 
4.    evaluarea raportului costuri-beneficii al diferitelor finanțări ale Uniunii pentru punerea în aplicare a politicilor Uniunii, cu implicarea, la solicitarea Comisiei pentru control bugetar, a comisiilor specializate și acționând, la solicitarea Comisiei pentru control bugetar, în cooperare cu acestea pentru a examina rapoartele speciale ale Curții de Conturi;
 
5.    relațiile cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), examinarea fraudelor și neregulilor care aduc atingere execuției bugetului Uniunii, acțiunile care vizează prevenirea acestor acte și declanșarea de proceduri judiciare, protecția strictă a intereselor financiare ale Uniunii și acțiunile relevante întreprinse de Parchetul European în acest domeniu;
 
6.    relațiile cu Curtea de Conturi, numirea membrilor și analizarea rapoartelor acesteia;
 
7.    Regulamentul financiar pentru chestiunile privind execuția, gestiunea și controlul bugetar.
 
 
Difuzările zilei
 
Mediatecă
 
Cuvânt de bun venit
 
 

Bine ați venit în cadrul Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului European! Sunt președinta acestei comisii, care este alcătuită în prezenta legislatură din 30 de membri din 17 state membre. Comisiile se reunesc de regulă o dată pe lună.
 
Verificăm modul în care au fost utilizate fondurile din bugetul UE (aproximativ 130 de miliarde de EUR pe an). Cea mai mare parte a bugetului este gestionată de Comisia Europeană, care cheltuiește majoritatea fondurilor, 80% în statele membre și în jur de 13% în alte părți ale lumii. Restul de 7% reprezintă costuri pur administrative. Examinăm dacă fondurile au fost utilizate corect, iar obiectivele politice atinse. Cu alte cuvinte: obțin cetățenii o valoare adăugată veritabilă în schimbul contribuției pe care o plătesc?
 
Comisia pentru control bugetar este responsabilă, de asemenea, pentru Oficiul European de Luptă Antifraudă și Banca Europeană de Investiții (BEI) din Luxemburg. Suntem implicați și în aspecte orizontale ale legislației UE.
 
Curtea de Conturi Europeană din Luxemburg ne acordă un sprijin important: rapoartele sale constituie o bază importantă pentru activitatea noastră.
 
Gestiunea financiară este un test decisiv — dacă aceasta nu funcționează, nu funcționează o mulțime de alte lucruri.
 
Puteți găsi informații suplimentare pe site-ul nostru de internet. Vă interesează? Atunci luați legătura cu noi!
 
Cu stimă, Inge Gräßle