Prima pagină

 
Ultimele ştiri
 
Next meeting of the Committee on Budgetary Control (CONT)

The next Committee Meetings will be held on:
 
► Monday 7 July 2014
 
► Thursday 10 July 2014
 

The agenda and the meeting documents will be available via the links below.

   
 
În prim-plan
 
Study - EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration

This study analyses the EU financing for non-governmental organisations (NGOs) in the area of home affairs, security and migration.
 
In this regard, it describes the general principles of EU financing for NGOs, quantifies and qualifies the EU financing for NGOs (under central direct management) in the area of home affairs, security and migration, assesses the administrative burden faced by NGOs applying for and receiving EU grants, and examines the state-of-play of measures undertaken by the European Commission to ensure the transparency, effectiveness and efficiency of the EU financing for NGOs in the area of home affairs, security and migration.

 
Mai multe informaţii
 
Public hearing on "Lisbon Strategy: budget implementation and results"

The Lisbon Strategy which aimed at making the European Union "the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world ", was the main European Union Strategy from 2000 to 2010.
 
Its objectives of growth and employment are now pursued by the Europe 2020 Strategy.
 
On 7 April 2014, from 15.30 to 18.30, the European Parliament’s Committee on Budgetary Control will organise a hearing on the budget implementation and results of the Lisbon Strategy.
 
The Commission, academics and the European Court of Auditors will exchange views with the Committee and attempt "to evaluate success and understand failure".
 
Rapporteur: Ingeborg Grässle (EPP)

 
Mai multe informaţii
 
 
Prezentare și competenţe
 
Această comisie este competentă în chestiuni privind: 
 
1.    controlul execuției bugetului Uniunii și al Fondului european de dezvoltare, precum și deciziile privind descărcarea de gestiune care trebuie luate de Parlament, inclusiv procedura internă de descărcare de gestiune, și orice altă măsură de însoțire sau de punere în aplicare a acestor decizii; 
 
2.    închiderea, prezentarea și controlul conturilor și bilanțurilor Uniunii, ale instituțiilor acesteia și ale oricărui organism care beneficiază de finanțarea acesteia, inclusiv stabilirea creditelor care urmează a fi reportate și fixarea soldurilor;
 
3.    controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții;
 
4.    evaluarea raportului costuri-beneficii al diferitelor finanțări ale Uniunii pentru punerea în aplicare apoliticilor Uniunii, cu implicarea, la solicitarea Comisiei pentru control bugetar, a comisiilor specializate și acționând, la solicitarea Comisiei pentru control bugetar, în cooperare cu acestea pentru a examina rapoartele speciale ale Curții de Conturi; 
 
5.    relațiile cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), examinarea fraudelor și neregulilor care aduc atingere execuției bugetului Uniunii, acțiunile care vizează prevenirea acestor acte și declanșarea de proceduri judiciare, protecția strictă a intereselor financiare ale Uniunii și acțiunile relevante întreprinse de Parchetul European în acest domeniu; 
 
6.    relațiile cu Curtea de Conturi, numirea membrilor și analizarea rapoartelor acesteia; 
 
7.    Regulamentul financiar pentru chestiunile privind execuția, gestiunea și controlul bugetar.
 
 
Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă
 
Cuvânt de bun venit
 
 

Îmi face o deosebită plăcere să vă urez bun venit pe site-ul Comisiei pentru control bugetar (CONT). Site-ul este conceput pentru a le permite cetățenilor să urmărească activitatea comisiei noastre.
 
Comisia CONT examinează modul în care este utilizat bugetul UE, în ce măsură sunt atinse obiectivele și dacă programele aduc rezultatele scontate în raport cu costurile. De asemenea, CONT se asigură că banii contribuabililor europeni sunt cheltuiți cu eficiență și eficacitate și conform legislației UE. În acest context, comisia colaborează îndeaproape cu Curtea de Conturi și, pe baza rezultatelor auditurilor Curții, sugerează îmbunătățiri în vederea asigurării unei bune gestiuni financiare.
 
În plus, CONT colaborează cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) pentru a consolida lupta împotriva cazurilor de fraudă și corupție care implică fonduri din bugetul UE.
 
Principalul instrument aflat la dispoziția CONT este procedura de descărcare de gestiune, în cadrul căreia CONT analizează modul în care bugetul UE a fost executat de diferiții actori implicați, și anume Comisia, Parlamentul, celelalte instituții și agențiile.
 
Dacă doriți mai multe detalii despre cum transpunem teoria în practică, puteți consulta rapoartele elaborate de noi. De asemenea, puteți urmări în direct transmisiunile reuniunilor comisiei și puteți consulta diferitele linkuri de pe această pagină, care vă vor ajuta să aflați mai multe despre activitatea CONT.
 
Nu ezitați să ne contactați dacă aveți întrebări.
 
 
Michael Theurer