Prima pagină

 
Ultimele ştiri
 
Latest DEVE studies: Political dialogue on human rights; Humanitarian aid

Two studies commissioned by the Committee on Development have recently become available:

The aim of the first study is to assess the comprehensiveness and effectiveness of the EU's political dialogue on Human Rights under Article 8 of the Cotonou Partnership Agreement with the Group of African, Caribbean and Pacific countries (ACP).
 
Secondly, the in-depth analysis examines humanitarian aid in the light of the forthcoming, first-ever World Humanitarian Summit to be held in Istanbul (Turkey) in May 2016.

   
 
În prim-plan
 
DEVE Meeting 3 September: post-2015, Gaza, Iraq, Ebola and Budget

The Development committee’s first meeting after the summer recesses will take place on Wednesday 3 September 2014. MEPs will vote on 2015 EU budget lines for development and humanitarian aid. In the morning, Members will discuss the humanitarian crisis in Gaza and the sustainable development goals replacing the MDGs after 2015. The afternoon will be devoted to the budget and an encounter with Humanitarian Aid Commissioner Georgieva, focussing on crises in the Central African Republic, Iraq, South Sudan, Syria and Ukraine, and the Ebola outbreak in Western Africa.
ROOM CHANGE: Please note that the meeting will take place in room ASP 3G3.

   
Constitutive Meeting elects Linda McAvan as DEVE Chair

On 7 July the newly constituted Committee on Development (DEVE) elected Linda McAvan (Socialists and Democrats, UK) as Chair by acclamation. In addition to the Chair, the committee Bureau will be composed of Maurice Ponga (EPP, France) as 1st Vice Chair, Paavo Väyrynen (ALDE, Finland) as 2nd Vice Chair as well as Kostas Chrysogonos (GUE, Greece) and Nirj Deva (ECR, UK) as 3rd and 4th Vice Chair respectively. The first business meeting of the committee will take place on 22 July.

   
 
Această comisie este competentă în chestiuni privind:
 
1. promovarea, punerea în aplicare și controlul politicii de dezvoltare și de cooperare a Uniunii, în special:
(a) dialogul politic cu țările în curs de dezvoltare, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul organizațiilor și organismelor interparlamentare internaționale pertinente,
(b) ajutorul acordat țărilor în curs de dezvoltare și acordurile de cooperare cu acestea, mai ales supravegherea eficacității finanțării ajutorului și evaluarea rezultatelor, inclusiv în legătură cu eradicarea sărăciei,
(c) monitorizarea relației dintre politicile statelor membre și cele puse în aplicare la nivelul Uniunii,
(d) promovarea valorilor democratice, a bunei guvernări şi a drepturilor omului în ţările în curs de dezvoltare;
(e) punerea în aplicare, monitorizarea și creșterea coerenței politicilor în ceea ce privește politica de dezvoltare;
 
2. întreaga legislație, programare și supraveghere a acțiunilor realizate în cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD), al Fondului european de dezvoltare (FED) - în strânsă cooperare cu parlamentele naționale - și al Instrumentului de ajutor umanitar, precum și toate aspectele legate de ajutorul umanitar din țările în curs de dezvoltare și politica aflată la baza acestora;
3. Acordul de parteneriat ACP-UE şi relaţiile cu organismele competente;
4. chestiunile privind țările și teritoriile de peste mări (TTPM);
5. participarea Parlamentului la misiuni de observare a alegerilor, dacă este necesar, în cooperare cu alte comisii şi delegaţii pertinente.
 
Comisia asigură coordonarea lucrărilor delegațiilor interparlamentare și ad-hoc care intră în atribuțiile sale.
 
Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă
 
Cuvinte de bun venit
 
 

Available soon