Prima pagină

 
Ultimele ştiri
 
April - July 2014

► The next ECON Committee meetings :
 • 14 July 2014 pm, Strasbourg (tbc)
 • 22 July 2014 Brussels (tbc)
 
► Reports voted in ECON (provisional versions)
In order to increase the public awareness of the reports and final texts voted in ECON, provisional versions are available to the public in Reports voted in ECON / final texts agreed with Council until the on-line publication in Documents : Reports or in Plenary.

   
 
În prim-plan
 
Plenary vote on ECON reports

The following ECON reports will be voted in Plenary in April II in Strasbourg:
 
 • Single Resolution Mechanism
 • Markets in financial instruments and amendment of the EMIR Regulation on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories
 • Markets in financial instruments and repeal of Directive 2004/39/EC
 • UCITS V
 • Securities settlement and central securities depositories
 • Payment Accounts
 • Key information documents for investment products
 • Statistics in trade
 • Actions for damages

   
Possible adoption by Lithuania of the euro

Lithuania is the next Member State expected to adopt the euro, as of 1 January 2015.  The standard decision-making procedure in Council during June and July involves the consultation of the European Parliament which is particularly challenging this year due to European Parliament elections.
While the formal decision has to be taken by the new incoming ECON and Parliament, the current ECON Committee is undertaking most of the substantial preparation of the procedure. This informal preparatory work under the Rapporteur Mr Werner Langen (EPP, DE) is now progressing towards a vote of the informal ECON report on 7 April. This report will not be tabled to Plenary under this Parliament but remain unfinished business with a de facto political ECON mandate that will need to be reconfirmed by the new ECON committee. The new Parliament and new ECON will have to formally deal with this file as a matter of urgency in the beginning of July, towards an adoption in Plenary on 14-17 July 2014.
 
Monday, 7 April, room JAN 4Q2

   
“The prospects of establishing a debt redemption fund and introducing Eurobills"

Following a request by the European Parliament, in 2013 a Commission Expert Group on "The prospects of establishing a debt redemption fund and introducing Eurobills" was set up under the chairmanship of Ms Tumpel-Gugerell, former Member of the Governing Board of the European Central Bank.
This Public Hearing was the first occasion to present the Expert Group's final report to the general public. On top of the Chairwoman, four other members of the expert group were also present and gave some comments on their joint report.
 
Tuesday, 1 April from 15:00-17:00, room PHS 3C50

   
ECON delegations to Poland and to Washington

An ECON delegation visited Warsaw on 24/25 March to assess Poland's progress towards euro adoption. Members held exchanges with the Polish Government, the Parliament, the Central Bank, the Financial Supervision Authority, and representatives of banking sector, employers and trade unions.
 
An ECON delegation visited Washington on 24-26 March to discuss financial services regulation, the role of fin. services in TTIP, macro-economic policies and the fight against tax evasion. Members held exchanges with Members of Congress, US Treasury and US supervisory authorities, and think tanks.

 
Mai multe informaţii
 
 
Ultimele comunicate de presă
Toate  
ECON 01-04-2014 - 18:44  

Draft EU rules on key information small investors should be given before signing a contract were agreed by Parliament's negotiators and Council of Ministers representatives on Tuesday. Clear, comparable and complete information on investment products is to be provided in a mandatory, three-page A4 Key Information Document (KID). Parliament will put the agreed rules to a plenary vote in April.

ECON 20-03-2014 - 13:14  

Anyone legally residing in the EU should have the right to open a basic payment account, and this right should not be denied on grounds of nationality or place of residence, Parliament's negotiators and the Council representatives agreed on Thursday. Fees and rules for all payment accounts should be transparent and comparable and it should be easy to switch to another payment account that offers better terms, under the agreed new rules.

ECON 20-03-2014 - 11:12  

European Parliament negotiators on Thursday reached a deal with their member state counterparts on the single resolution mechanism to deal with failing banks. Many elements fell into place early in the morning after 16 hours of talks. The elements agreed will help to ensure that the system cannot become a hostage to political power games and can deliver swift and credible decisions.

Prezentare și competenţe
 
Această comisie este competentă în chestiuni privind:
 
(1)    politicile economice şi monetare ale Uniunii, funcţionarea Uniunii Economice şi Monetare şi Sistemul Monetar şi Financiar European, inclusiv relaţiile cu instituţiile sau organizaţiile pertinente;
 
(2)    libera circulaţie a capitalurilor şi plăţilor (plăţi transfrontaliere, Spaţiul Unic de Plăţi, balanţa de plăţi, fluxurile de capital şi politicile de împrumut şi creditare, controlul fluxurilor de capital provenite din ţări terţe, măsuri de încurajare a exporturilor de capital din Uniunea Europeană);
 
(3)    sistemul monetar şi financiar internaţional, inclusiv relaţiile cu instituţiile şi organizaţiile financiare şi monetare;
 
(4)    regulile privind concurenţa, ajutoarele de stat sau ajutoarele publice;
 
(5)    reglementarea în domeniul fiscal;
 
(6)    reglementarea şi supravegherea serviciilor, instituţiilor şi pieţelor financiare, inclusiv rapoartele financiare, verificările contabile, regulile de contabilitate, conducerea întreprinderilor şi alte chestiuni din domeniul dreptului societăţilor comerciale privind în special serviciile financiare.
 
Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă
 
Cuvinte de bun venit
 
 

Parlamentul European joacă un rol major în stabilirea agendei politice europene, iar Comisia pentru afaceri economice şi monetare (ECON) joacă un rol-cheie în activitatea Parlamentului. Aceasta este responsabilă de chestiuni precum politicile economică şi monetară ale UE, politica fiscală şi cea din domeniul concurenţei, libera circulaţie a capitalurilor şi reglementarea serviciilor financiare (bănci, asigurări, fonduri de pensii, gestionarea activelor/fondurilor, contabilitate, sisteme monetare şi financiare internaţionale etc.) Mai mult decât atât, având în vedere că cea mai mare parte a activităţii Parlamentului se desfăşoară la nivel de comisie, ECON are cea mai intensă activitate parlamentară în aceste domenii economice şi monetare cheie. Comisia ECON se situează astfel în centrul activităţii Parlamentului în ceea ce priveşte actuala criză economică şi financiară, ceea ce conferă acestei comisii o influenţă semnificativă asupra agendei politice, atât la nivelul UE, cât şi la nivel internaţional.
 
În ceea ce priveşte politicile monetare ale Uniunii şi funcţionarea UEM şi a sistemului monetar european, responsabilitatea BCE faţă de Parlament joacă un rol-cheie, deoarece aceasta contrabalansează în mare măsură independenţa Băncii Centrale.
 
Comisia ECON joacă un rol important în elaborarea legislaţiei UE, deoarece Parlamentul este, alături de Consiliu, colegislatorul Uniunii în majoritatea domeniilor de politică europene. Dreptul european determină adesea dreptul naţional şi reglementările din statele membre, în special în materie de servicii financiare şi, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în domeniul guvernanţei economice europene. Acest lucru le permite membrilor ECON să contribuie la elaborarea legislaţiei europene în aceste domenii importante de politică europeană.