Prima pagină

 
Ultimele ştiri
 
The next INTA meeting:

The next meeting of the Committee on International Trade will take place in Brussels on Wednesday, 5 November 2014, from 9.00 to 18.30 and Thursday, 6 November 2014, from 9.00 to 12.30 (Room: Altiero Spinelli ASP 3G-3).
 
Please see the Draft Agenda and highlights of the meeting below.

 
Mai multe informaţii
 
 
În prim-plan
 
Exchange of views on "Conflict minerals"

In order to break the link between illegal extraction of minerals, trade and financing of armed conflicts, the Commission has come up with a proposals, aiming to contribute to existing instruments such as the American Dodd-Frank Act and the OECD Due Diligence Guidance.
INTA Members will start their consideration of the proposal next week during the first exchange of views with the Commission. They will consider whether the proposed voluntary system is sufficiently attractive for companies to join in or whether a mandatory system needs to be set up.
 

   
The EU-Singapore Free Trade Agreement

The EU and Singapore have initialled the text of a free trade agreement on 20 September 2013, while negotiations on investment continued. Conclusion of this final chapter marks the end of the FTA negotiations which have started in March 2010. Members will discuss with the EU Chief Negotiator particularly the outcome of the negotiations on investment, including the provisions on investor-state dispute settlement.

   
Autonomous trade preferences for the Republic of Moldova

The Committee on International Trade (INTA) will consider a draft report by Sorin Moisa (S&D) on the Commission's proposal to extend the EU Autonomous Trade Preferences (ATPs) for Moldova to cover apples, grapes and fresh plums. The proposal comes in reaction to the Russian politically motivated ban on imports of Moldovan fruits introduced after the signature of the EU-Moldova Association Agreement. The proposed preferences would provide some benefits and immediate relief to the Moldovan economy, while having very limited impact on the EU market. Given the importance of fruits' exports for Moldovan economy the rapporteur proposes to take over the proposal without amendments.

   
INTA Public hearing: "EU-Myanmar Investment Agreement"

Since 2011 the European Union has been demonstrating willingness to support democratic transition in Myanmar in reinstating trade preferences and launching negotiations over an investment agreement. Myanmar needs investments, European companies need protection. Myanmar's neighbours do not wait: already eight investment agreements have been signed by Myanmar. With a large set of experts, Committee on International Trade will analyse the incoming negotiations, taking into account the political situation in the country.
The hearing will take place on 6 November 2014 at 10.30 (room: Altiero Spinelli ASP 3G-3).

   
 
Prezentare și competenţe
 
Această comisie este competentă în chestiuni privind definirea, punerea în aplicare și monitorizarea politicii comerciale comune a Uniunii și a relațiilor sale economice externe, în special:
 
1. relațiile financiare, economice și comerciale cu țări terțe și cu organizații regionale;
2. tariful extern comun și facilitarea comerțului, precum și aspectele externe ale dispozițiilor vamale și gestionării vămilor;
3. inițierea, monitorizarea și încheierea de acorduri comerciale bilaterale, multilaterale și plurilaterale care să reglementeze relațiile economice, comerciale și de investiții cu țări terțe și organizații regionale, precum și luarea măsurilor ulterioare necesare;
4. măsurile de armonizare sau de standardizare tehnică în domeniile reglementate de instrumentele de drept internațional;
5. relațiile cu organizațiile internaționale pertinente, cu forurile internaționale care abordează aspectele legate de comerț și cu organizațiile de promovare a integrării economice și comerciale regionale în afara granițelor Uniunii;
6. relațiile cu Organizația Mondială a Comerțului, inclusiv cu dimensiunea sa parlamentară.
 
Comisia asigură legătura cu delegațiile interparlamentare și ad-hoc competente în ceea ce privește aspectele economice și comerciale în relațiile cu țările terțe.
 
 
Următoarele difuzări
 
Mediatecă
 
Cuvinte de bun venit
 
 

Bun venit pe site-ul internet al Comisiei pentru comerț internațional (INTA).
 
Aici găsiți ordinile de zi și documentele de lucru ale comisiei, precum și informații suplimentare, cum ar fi buletinul informativ al INTA sau detalii despre rapoartele și audierile în curs.
 
De la implementarea Tratatului de la Lisabona, PE joacă un rol decisiv în definirea politicii comerciale a Uniunii, acționând ca o conștiință democratică a Uniunii. Acest aspect are o importanță deosebită întrucât legislația comercială și acordurile comerciale internaționale pot fi implementate doar cu acordul PE.
 
Sper că acest site internet va fi o sursă de informare eficientă și un instrument de cercetare eficient care va permite cetățenilor europeni să dobândească o mai bună înțelegere a activității și procedurilor INTA, precum și a politicii comerciale a Uniunii în general.
 
Vă mulțumim pentru vizită. În cazul în care mai aveți și alte întrebări referitoare la activitatea comisiei, vă rugăm să contactați secretariatul.