Prima pagină

 
Ultimele ştiri
 
ITRE latest news

The next Committee Meeting will be held on Wednesday, 21 January 2015 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) and Thursday, 22 January 2015 (9.00 - 12.30 & 15.00 - 18.30) in JAN 4Q2.
 
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
- Work in Progress: 09.12.2014 (updated regularly)
 
- Recent Publications:
 
- Upcoming Publications:
Study on 'Horizon 2020: Key Enabling Technologies (KETs), Booster for European Leadership in the Manufacturing Sector'
Study on 'How can European industry contribute to growth and foster European competitiveness?'
 
 

 
Mai multe informaţii
 
 
În prim-plan
 
Current energy policy challenges and forthcoming initiatives: in committee - 03.12.14

The current challenges in energy policy and forthcoming Commission initiatives will be discussed by the Committee on Industry, Research and Energy, together with Commissioner for Climate Action and Energy Arias Cañete, on 03.12.14. The Committee will also hold a hearing on supporting innovative start-ups and SMEs. The following day, the Committee will look at the next steps to be taken in relation to the International Energy Charter 2015.

   
 
Prezentare și competenţe
 
Această comisie este competentă în chestiuni privind:
1. politica industrială a Uniunii și măsurile aferente, precum și aplicarea noilor tehnologii, în special în ceea ce privește măsurile privind întreprinderile mici și mijlocii;
2. politica de cercetare și inovare a Uniunii, inclusiv știința și tehnologia, precum și difuzarea și exploatarea rezultatelor cercetării;
3. politica spațială europeană;
4. activitățile Centrului Comun de Cercetare, ale Consiliului European pentru Cercetare, ale Institutului European de Inovare și Tehnologie și ale Institutului pentru Materiale de Referință și Măsurători, precum și JET, ITER și celelalte proiecte aparținând aceluiași domeniu;
5. măsurile de la nivelul Uniunii în domeniul politicii energetice în general și în contextul creării și funcționării pieței interne a energiei, inclusiv măsurile legate de:
(a) securitatea aprovizionării cu energie în Uniune,
(b) promovarea eficienței energetice și a economiei de energie, precum și de dezvoltarea de noi surse de energie și energii regenerabile,
(c) promovarea interconectării rețelelor energetice și eficiența energetică, în special stabilirea și dezvoltarea de rețele transeuropene în sectorul infrastructurilor energetice;
6. Tratatul Euratom și Agenția de Aprovizionare a Euratom; securitatea nucleară, scoaterea din funcțiune a instalațiilor și eliminarea deșeurilor în domeniul nuclear;
7. societatea informațională, tehnologiile informației și rețelele și serviciile de comunicații, inclusiv tehnologiile și aspectele legate de securitate, stabilirea și dezvoltarea de rețele transeuropene în sectorul infrastructurilor de telecomunicații, precum și activitățile Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA).
 
Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă
 
Cuvinte de bun venit
 
 

Comisia ITRE își va axa activitatea pe patru domenii prioritare, reindustrializarea fiind obiectivul său general.
 
În primul rând, trebuie să ne asigurăm că UE dispune de un cadru juridic și economic care să permită sectorului industrial european să devină mai inovator. Acest fapt va necesita adaptarea și mobilizarea programelor UE în domeniul cercetării, dezvoltării și educației pentru a răspunde în mod eficient nevoilor reale ale industriei.
 
În al doilea rând, politicile UE trebuie să sprijine dezvoltarea și creșterea întreprinderilor mici și mijlocii europene. Sprijinirea consolidării IMM-urilor privește atât finanțarea, cât și transparența programelor de cercetare, sistemele de formare pentru dezvoltarea competențelor și legislația fiscală.
 
Cea de a treia prioritate este de a construi o adevărată piață digitală europeană. Aceasta are în vedere avantajele de scară ale unei piețe europene pentru a reduce costurile și a stimula capacitatea de inovare a întreprinderilor din Europa. Atât Comisia ITRE, cât și Parlamentul în ansamblu dispun de o experiență foarte solidă în acest domeniu - și vom merge mai departe, adoptând noi acte legislative.
 
În cele din urmă, însă poate cel mai important lucru, exploatarea întregului potențial al politicii comune a UE în domeniul energiei va fi o prioritate fundamentală pentru noi. Economia noastră poate să devină competitivă la nivel global și putem evita declinul economic doar dacă dispunem de surse sigure de energie.
 
Obiectivul nostru este să readucem economia europeană înapoi pe calea creșterii economice, într-un mod sustenabil. Dorința noastră este să îmbunătățim condițiile de viață în Europa.