Prima pagină

 
Ultimele ştiri
 
Meetings schedule

Next Committee meetings will take place
- on 1. December 2014, 15.00 - 18.30 (Brussels)
- on 2. December 2014, 9.00 - 12.30 and 15.00 - 18.30 (Brussels)
- on 3. December 2014, 10.30 - 12.30 and 14.00 - 17.30 (Luxembourg) (please note that this meeting will not be webstreamed)
 
 
 
 
 
 

   
 
În prim-plan
 
Votes in the Committee on Legal Affairs

On 2 December, the Committee on Legal Affairs will vote to approve or otherwise the text agreed in trilogues on insolvency proceedings. There will also be votes on 7 codification proposals and a petition (10.00-10.15).

   
Meeting in Luxembourg

On 3 December, the Committee on Legal Affairs will meet in Luxembourg. It will hold exchanges of views with the Luxembourg Minister of Justice, Félix Braz, as well as the Court of Justice and the Court of Auditors.

   
Annual Conference of The European Judicial Training Network

The JURI and LIBE committees will be hosting the annual conference of directors of the European Judicial Training Network in the European Parliament on 11 and 12 December. This will be of particular interest as one of the main focuses of the event will be the exchange of best practices, as encouraged by the pilot project promoted by the committees.

 
Mai multe informaţii
 
Hearing on Shareholders' Rights

The Committee on Legal Affairs will hold a hearing on 2 December, from 15.00 to 16.30, in room ASP 3G3, entitled 'The Revision of the Shareholders' Rights Directive'. The purpose of the hearing is to allow Members to hear the point of view of experts and stakeholders on how best to ensure that shareholders can exercise their rights effectively.

 
Mai multe informaţii
 
 
Prezentare și competenţe
 
Această comisie este competentă în chestiuni privind:
 
1.    interpretarea, aplicarea și monitorizarea dreptului Uniunii și conformitatea actelor Uniunii cu legislația primară, inclusiv alegerea temeiurilor juridice și respectarea principiilor subsidiarității și proporționalității;
 
2.    interpretarea și aplicarea dreptului internațional, în măsura în care este vizată Uniunea Europeană;
 
3.    o mai bună legiferare și simplificarea dreptului Uniunii;
 
4.    protecția juridică a drepturilor și prerogativelor Parlamentului, în special participarea Parlamentului la acțiunile introduse înaintea Curții de Justiție a Uniunii Europene;
 
5.    actele Uniunii care influenţează ordinile juridice ale statelor membre, în special în domeniile următoare:
 
(a)    dreptul civil şi comercial,
 
(b)    dreptul societăţilor comerciale,
 
(c)    dreptul de proprietate intelectuală,
 
(d)    dreptul procedural;
 
6.    măsurile privind cooperarea judiciară și administrativă în materie civilă;
 
7.    răspunderea pentru prejudiciul cauzat mediului şi sancţiunile care se aplică în contextul infracţiunilor împotriva mediului;
 
8.    chestiunile etice privind noile tehnologii, în aplicarea procedurii comisiilor asociate cu comisiile competente;
 
9.    Statutul deputaților și Statutul funcționarilor Uniunii Europene;
 
10.    privilegiile și imunitățile, precum și verificarea prerogativelor deputaților;
 
11.    organizarea şi statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene;
 
12.    Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne.
 
 
 
Următoarele difuzări
 
Mediatecă
 
Bun venit pe pagina de internet a Comisiei pentru afaceri juridice!
 
 

Fiind responsabilă de proprietatea intelectuală, în această legislatură comisia se va ocupa de reforma normelor UE privind mărcile, de secretele comerciale și de viitorul drepturilor de autor, continuându-și activitățile anterioare în gestionarea drepturilor digitale și a drepturilor de autor în societatea informațională.
 
În ceea ce privește legislația privind societățile comerciale, comisia se va ocupa prioritar de finalizarea normelor referitoare la insolvență și va analiza noua propunere privind societățile comerciale private cu răspundere limitată cu un singur asociat. Totodată, comisia va continua să se concentreze asupra cetățenilor, familiilor și întreprinderilor din piața internă în viitoarea revizuire a normelor de drept internațional privat privind jurisdicția, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în chestiuni matrimoniale și în cele referitoare la răspunderea parentală (inclusiv răpirea copiilor), precum și în propunerea de actualizare a procedurii cu privire la cererile cu valoare redusă.
 
În cele din urmă, comisia ajută Parlamentul să își formeze o opinie în cunoștință de cauză cu privire la o serie de chestiuni foarte tehnice, inclusiv supravegherea utilizării actelor legislative delegate și de punere în aplicare, asigurându-se că se acordă o atenție corespunzătoare contribuției parlamentelor naționale la mecanismul subsidiarității și luând decizii referitoare la apărarea intereselor Parlamentului în instanțe.
 
Îmi exprim speranța că acest site vă va oferi informațiile de care aveți nevoie și vă mulțumesc pentru interesul față de Comisia pentru afaceri juridice.
 
Pavel Svoboda, Președinte