Prima pagină

 
Ultimele ştiri
 
Meetings schedule

Next Committee meeting will take place in Brussels:
 - on 7 April 2014, 15.00 - 18.30.
 
Latest studies / notes prepared by EAVA / IMPA and linked to the committee:

   
 
În prim-plan
 
“One of Us” Citizens’ Initiative – Public Hearing, 10.04.2014

A public hearing on the European Citizens’ Initiative “One of Us” will be organised on 10.04.2014 in the European Parliament’s premises in Brussels, room JAN 4Q2, from 09.00 to 12.30.
 
The initiative asks the EU to prohibit the financing of activities which presuppose the destruction of human embryos, especially in the areas of research, development aid and public health. The event is organised jointly by the Committee on Development, the Committee on Industry, Research and Energy and the Committee on Legal Affairs, in association with the Petitions Committee.
 
Deadline for registration: 06.04.2014.
 
If you have any questions, please don't hesitate to contact us via e-mail: ECI.Hearing.OneOfUs@ep.europa.eu.
 
 

   
 
Ultimele comunicate de presă
Toate  
PETI DEVE JURI ITRE 09-04-2014 - 15:13  

The “One of Us” European Citizens’ Initiative campaign to ban EU funding for activities that “presuppose the destruction of human embryos” will get a public hearing in the European Parliament on Thursday 10 April at 09.00. Its petition has been signed by 1.7 million EU citizens.

Prezentare și competenţe
 
Această comisie este competentă în chestiuni privind:
 
(1)    interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene, conformitatea actelor Uniunii Europene cu legislaţia primară, inclusiv alegerea temeiurilor juridice şi respectarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii;
 
(2)    interpretarea şi aplicarea dreptului internaţional, cu condiţia ca Uniunea Europeană să fie vizată;
 
(3)    simplificarea dreptului comunitar, în special a propunerilor legislative în vederea codificării oficiale;
 
(4)    protecţia juridică a drepturilor şi competenţelor Parlamentului, în special participarea Parlamentului la acţiunile introduse înaintea Curţii de Justiţie şi Tribunalului de Primă Instanţă;
 
(5)    actele comunitare care influenţează ordinile juridice ale statelor membre, în special în domeniile următoare:
(a)    dreptul civil şi comercial,
(b)    dreptul societăţilor comerciale,
(c)    dreptul de proprietate intelectuală,
(d)    dreptul procedural;
 
(6)    măsuri privind cooperarea judiciară şi administrativă în materie civilă;
 
(7)    răspunderea pentru prejudiciul cauzat mediului şi sancţiunile care se aplică în contextul infracţiunilor împotriva mediului;
 
(8)    chestiunile etice privind noile tehnologii, în aplicarea procedurii comisiilor asociate cu comisiile competente;
 
(9)    statutul deputaţilor şi statutul personalului Comunităţilor Europene;
 
(10)  privilegii şi imunităţi, precum şi verificarea prerogativelor deputaţilor;
 
(11)  organizarea şi statutul Curţii de Justiţie;
 
(12)  Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne.
 
Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă
 
Bun venit pe pagina de internet a Comisiei pentru afaceri juridice !
 
 

Ubi societas, ibi ius; ubi ius, ibi societas
 
 
Date fiind responsabilitățile sale legislative în materie de drept civil și drept privat internațional, Comisia, altminteri cunoscută sub acronimul său din limba franceză, JURI, este implicată îndeaproape în activități menite să ușureze viața cotidiană a cetățenilor din întreaga Uniune. În calitatea sa de comisie competentă în materie de drept societar, ea joacă un rol de prim ordin în facilitarea activității comerciale a societăților din cadrul pieței interne. Competitivitatea ocupă, de asemenea, un loc central printre preocupările noastre, în special în contextul largii dezbateri care se desfășoară în prezent cu privire la protecția proprietății intelectuale și industriale.
 
Comisia are, de asemenea, responsabilități legate de legislația care reglementează activitatea administrativă a Uniunii, precum și competențe în materie de drept parlamentar, domeniu ce include Statutul deputaților în Parlamentul European, imunitatea parlamentară și verificarea prerogativelor deputaților aleși.
 
Comisia îndeplinește și un rol de înaltă specializare, și anume acela de consilier juridic al Parlamentului în mai multe dosare cu caracter orizontal: temeiul juridic al actelor Uniunii, actele delegate și de punere în aplicare, subsidiaritatea și litigiile în care este implicat Parlamentul. Sensibilizarea Parlamentului în ceea ce privește mai buna legiferare și provocările pe care le presupune simplificarea constituie, de asemenea, o preocupare majoră.
 
Nutrim speranța că această pagină de internet vă va fi utilă și vă va oferi informațiile de care aveți nevoie.
 
Cu stimă,
 

Klaus-Heiner Lehne, președinte