Prima pagină

 
Ultimele ştiri
 
Next LIBE committee meetings

 
Hearings of Commissioners-designate falling into the competence of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs:
 
- Monday 29 September, 18.30 - 21.30 (Günther OETTINGER): Joint hearing ITRE/CULT, LIBE associated
- Tuesday, 30 September, 13.30 - 16.30 (Dimitris AVRAMOPOULOS): LIBE hearing
- Wednesday, 1st October, 13.30 - 16.30 (Věra JOUROVÁ): Joint hearing LIBE/ IMCO/ JURI/ FEMM
- Monday, 6 October, 18.30 - 21.30 (Andrus ANSIP): IMCO hearing, LIBE associated
- Tuesday, 7 October, 9.00 - 12.00 (Frans TIMMERMANS): Open Conference of Presidents, LIBE, AFCO, JURI Chairs will participate.
 
All the meetings are broadcasted live and recorded unless otherwise indicated.
 
 

   
 
În prim-plan
Toate anunţurile  
Hearing of Commissioner-Designate Dimitris AVRAMOPOULOS

The LIBE Committee will hold an exchange of views with Mr AVRAMOPOULOS on 30.09.14 at 13.30 in Brussels. Mr Avramopoulos has been designated for the portfolio of Migration and Home. His main tasks will be developing a new policy on regular migration, while at the same time tackling robustly irregular migration. He will also be in charge of ensuring full implementation of the Common European Asylum System.

   
Hearing of Commissioner-Designate Günter OETTINGER

The ITRE and CULT Committees will hold the hearing of Commissioner Designate Mr Oettinger on 29.09.14 from 18.30 in Brussels. Mr Oettinger has been designated for the portfolio of Digital Economy and Society. LIBE Committee is associated to this hearing as far as data protection, freedom of expression, freedom of information, freedom and pluralism of the media and cultural and linguistic diversity matters are concerned.

 
Mai multe informaţii
 
Hearing of Commissioner-Designate Vera JOUROVÁ

The LIBE, IMCO, JURI and FEMM Committees will hold an exchange of views with Mrs Jourová on 1.10.14 at 13.30 in Brussels. Mrs Jourová has been designated for the portfolio of Justice, Consumers and Gender Equality. LIBE Committee will interview Mrs Jourovà on issues related to the development and establishment of an area of justice falling under its competences, namely judicial cooperation in criminal matters, as well as data protection and the protection of fundamental rights in general.  

 
Mai multe informaţii
 
Mini-hearing on Council of Europe Convention on Cyber-Crime

On Wednesday, 24th September from 15.00 to 16.30 in meeting room Paul-Henri Spaak (PHS) the LIBE Committee will hold a mini-hearing during which a Council of Europe' representative, EDPS and EU data protection authorities will give presentations on the works in the Council of Europe's Cyber- Crime Convention about transborder access to stored computer data.

   
 
Ultimele comunicate de presă
Toate  
AFET DEVE INTA ECON JURI CULT AFCO LIBE FEMM ENVI EMPL IMCO ITRE REGI TRAN PECH AGRI 25-09-2014 - 10:51  

"The priorities of the Italian Council Presidency were outlined to the various parliamentary committees by Italian ministers in a series of meetings held in July and September."

Prezentare și competenţe
 
Această comisie este competentă în chestiuni privind:
 
1.    protecția, pe teritoriul Uniunii, a drepturilor cetățenilor, a drepturilor omului și a drepturilor fundamentale, inclusiv protecția minorităților, astfel cum sunt enunțate în tratate și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;
2.    măsurile necesare pentru combaterea oricăror forme de discriminare, altele decât cele pe fondate pe gen, sau cele care se produc la locul de muncă şi pe piaţa forţei de muncă;
3.    legislaţia în domeniul transparenţei şi protecţiei persoanelor fizice în cazul prelucrării datelor cu caracter personal;
4.    aplicarea și dezvoltarea unui spațiu de libertate, securitate și justiție, respectând totodată principiile subsidiarității și proporționalității, în special:
 
(a)    măsurile privind intrarea și circulația persoanelor, politica privind azilul și migrația,
(b)    măsurile privind gestionarea integrată a frontierelor externe,
(c)    măsurile privind cooperarea polițienească și judiciară în materie penală, inclusiv în materie de terorism, și măsurile de fond și de procedură legate de dezvoltarea unei abordări mai coerente a dreptului penal la nivelul Uniunii;
 
5.    Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Europol, Eurojust, CEPOL, Parchetul European, precum și alte organe și agenții care operează în aceste domenii;
6.    constatarea unui risc evident de încălcare gravă, de către un stat membru, a principiilor comune statelor membre.
 
 
Următoarele difuzări
 
Mediatecă
 
Cuvânt de bun venit
 
 

În calitate de președinte al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE), am plăcerea să vă urez bun venit pe această pagină.
 
Comisia LIBE este responsabilă de marea majoritate a legislației și a supervizării democratice a politicilor din domeniul justiției și afacerilor interne. În acest cadru, comisia asigură respectarea deplină a Cartei drepturilor fundamentale în UE și a Convenției europene a drepturilor omului, precum și consolidarea cetățeniei europene.
 
Comisia noastră își desfășoară activitatea prin interacțiuni cotidiene cu Comisia Europeană (care reprezintă interesele europene) și Consiliul de Miniștri (care reprezintă guvernele și interesele naționale ale celor 28 de state membre), precum și în strânsă cooperare cu parlamentele naționale. De asemenea, au loc schimburi regulate cu reprezentanți ai sistemului judiciar, ai autorităților de aplicare a legii, ai mediului universitar și ai societății civile.
 
Respectând întru totul sistemele juridice naționale, politicile din domeniul justiției și afacerilor interne vizează chestiunile de interes comun la nivel european, cum ar fi: lupta împotriva criminalității internaționale și a terorismului, protecția drepturilor fundamentale, asigurarea protecției datelor și a vieții private în era digitală, combaterea discriminărilor bazate pe rasă, origine etnică, religie, convingeri, dizabilități, vârstă și orientare sexuală.
 
Comisia LIBE va face, de asemenea, tot posibilul pentru a continua un dialog fructuos cu toate părțile interesate, și în special cu cetățenii.