Prima pagină

 
Ultimele ştiri
 
Latest news

The last AFCO meeting took place on Thursday 4 December 2014, from 9.00 to 18.30 in Brussels in meeting room Altiero Spinelli (ASP) 1G3, with a public hearing on the Reform of the European electoral law in the morning, from 9.00 to 12.00.  The separate programme is available here.
 
Click here to follow the hearing in webstreaming.
 

   
 
În prim-plan
 
European political parties and foundations

On Thursday 4 December (afternoon) AFCO listened to the presentation of the conclusions of the Study "Political parties and Political foundations at the European Level: challenges and opportunities".

 
Mai multe informaţii
 
AFCO hearing on the reform of the European electoral law

On Thursday 4 December from 9.00 to 12.30 AFCO held a public hearing on the  reform of the European electoral law. The presentations from experts focused on practical arrangements not requiring changes to the law in order to strengthen the visibility of the European elections and the public awareness thereof; possible changes to secondary law (Right to vote and stand as a candidate in elections to the European Parliament for citizens of the Union residing in a Member State of which they are not national); changes to the Electoral Act in order for example to establish a level playing field for parties and candidates; changes to the Treaties for example to modify the number of Members of Parliament with a view to introduce transnational lists.
 

   
AFCO evaluation of the Commissioners hearings

On Thursday 4 December at 4.00 pm AFCO had an exchange of views on the basis of Mr Richard Corbett's working document on "Procedure and practices regarding the 2014 Commissioner Hearings" which made a first evaluation of the hearing process. At the end of the debate, the Committee decided to draft an initiative report on the subject.
 

 
Mai multe informaţii
 
 
Prezentare si competenţe
 
Această comisie este competentă în chestiuni privind:
 
1. aspectele instituționale ale procesului de integrare europeană, în special pregătirea, inițierea și desfășurarea procedurilor ordinare și simplificate de revizuire a tratatelor;
2. punerea în aplicare a tratatelor și evaluarea funcționării acestora;
3. consecințele instituționale ale negocierilor privind extinderea Uniunii sau retragerea din Uniune;
4. relaţiile interinstituţionale, inclusiv examinarea acordurilor interinstituţionale prevăzute la articolul 140 alineatul (2) din prezentul regulament, în vederea aprobării acestora de către Parlament;
5. procedura electorală uniformă;
6. partidele politice și fundațiile politice la nivel european, fără a aduce atingere competențelor Biroului;
7. constatarea existenţei unei încălcări grave şi persistente, de către un stat membru a principiilor comune statelor membre;
8. interpretarea şi aplicarea Regulamentului de procedură, precum şi propunerile de modificare a regulamentului.
 
 
Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă
 
Cuvinte de bun venit
 
 

Bine ați venit pe pagina de internet a Comisiei pentru afaceri constituționale.
 
Legislatura 2014-2019 se va concentra asupra aspectelor instituționale care stabilesc viitorul Uniunii Europene. Vom continua să evaluăm punerea în aplicare a inovărilor din Tratatul de la Lisabona și vom folosi această evaluare drept bază pentru noi progrese. Evaluarea măsurilor adoptate în urma crizei din 2008 ne va ajuta să analizăm dacă este necesară o nouă reformă a Tratatului. O astfel de reformă ar urmări un scop dublu: să integreze în cadrul juridic al UE dispozițiile Tratatului interguvernamental privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul Uniunii Economice și Monetare, măsură care poate necesita modificări ale tratatelor, și să confere legitimitate democratică guvernanței economice a zonei euro. Una dintre provocări va fi asigurarea faptului că o integrare mai puternică a zonei euro nu subminează integritatea Uniunii Europene.
 
Pentru restabilirea încrederii cetățenilor în proiectul european, este nevoie de acordarea unei atenții sporite preocupărilor acestora. AFCO va asigura funcționarea în mod corespunzător a inițiativei cetățenești europene, un instrument lansat în cursul legislaturii precedente, care le oferă cetățenilor posibilitatea de a se implica în procesul de luare a deciziilor. Procedura electorală, aplicarea noului statut al partidelor politice europene și cooperarea cu parlamentele naționale constituie subiecte care vor figura, de asemenea, pe ordinea de zi. Vom avea drept obiectiv stimularea dezbaterii privind viitorul Uniunii Europene.
 
Danuta Hübner, președintă