Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Regulamentul delegat al Comisiei de înlocuire a anexei I la Regulamentul (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană

2019/2772(DEA) Proceduri privind actele delegate
AFCO

sesizată în fond

Propunere de acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară

2018/2070(ACI) Procedura de acord interinstituţional
AFCO

sesizată în fond

Încheierea acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

2018/0427(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
AFCO

sesizată în fond

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comisia Europeană

2019/2055(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
AFCO

pentru aviz

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Parlamentul European

2019/2056(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
AFCO

pentru aviz

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii Europene - Consiliul și Consiliul European

2019/2057(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
AFCO

pentru aviz

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Curtea de Justiție

2019/2058(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
AFCO

pentru aviz

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Curtea de Conturi

2019/2059(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
AFCO

pentru aviz

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comitetul Economic și Social European

2019/2060(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
AFCO

pentru aviz

Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comitetul European al Regiunilor

2019/2061(DEC) Procedura de descărcare de gestiune
AFCO

pentru aviz