Lucrări în curs


Lucrările în curs prezintă procedurile legislative aflate în prezent în desfășurare în cadrul fiecărei comisii. Fiecare rubrică indică tipul procedurii, numele raportorului și dacă respectivei comisii i s-a solicitat contribuția în calitate de comisie competentă sau doar pentru a-și da avizul. Rubricile conțin, de asemenea, o legătură către Observatorul legislativ, care prezintă procedura în detaliu, inclusiv toate documentele relevante. După ce o procedură s-a finalizat la nivel de comisie, este votată în plen, fiind apoi considerată încheiată.

Căutare

Încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului la Acordul de asociere euro-mediteraneean interimar privind schimburile comerciale și cooperarea dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și Organizația pentru Eliberarea Palestinei (OEP), care acționează în numele Autorității Palestiniene din Cisiordania și Fâșia Gaza, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Autoritatea Palestiniană din Cisiordania și Fâșia Gaza privind principiile generale ale participării sale la programele Uniunii

2019/0164(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
AFET

sesizată în fond

Protocolul la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Tunisiană, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

2018/0310(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
AFET

sesizată în fond

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Irak, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

2017/0033(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
AFET

sesizată în fond

Protocolul la Acordul euro-mediteraneean de stabilire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele lor membre, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

2016/0253(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
AFET

sesizată în fond

Acordul-cadru de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și Guvernul Malaysiei

2016/0243(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
AFET

sesizată în fond

Acordul de parteneriat și cooperare de stabilire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Tadjikistan, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

2016/0055(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
AFET

sesizată în fond

Acordul de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Turkmenistan, pe de altă parte, pentru a lua în considerare aderarea Republicii Bulgaria, a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Croația, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Ungariei, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a României, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace la Uniunea Europeană

2016/0041(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
AFET

sesizată în fond

Acordul de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Comunitatea Andină și țările sale membre (Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru și Venezuela), pe de altă parte

2016/0025(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
AFET

sesizată în fond

Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

2014/0270(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
AFET

sesizată în fond

Acordul-cadru global de parteneriat și de cooperare între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Indonezia, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

2014/0220(NLE) Proceduri fără caracter legislativ
AFET

sesizată în fond