Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaţilor li se oferă posibilitatea de a depune amendamente. Comisia stabileşte un termen de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate şi supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Această pagină prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  AMENDMENTS 1 - 119 - Draft opinion - The prevention of radicalisation and recruitment of the European citizens by fundamentalist movements

01-07-2015 AFET_AM(2015)560761 PE 560.761v02-00
AFET

Charles TANNOCK

Documente conexe din dosar AFET/8/03005

Documente referitoare la procedura 2015/2063(INI)

  AMENDMENTS 1149 - 1322 - Draft report - Organic production and labelling of organic products, amendment to Regulation (EU) No XXX/XXX of the European Parliament and of the Council [Official Controls Regulation] and repeal of Council Regulation (EC) No 834/2007

26-06-2015 AGRI_AM(2015)560821 PE 560.821v01-00
AGRI

Martin HÄUSLING

Documente conexe din dosar AGRI/8/00399

Documente referitoare la procedura 2014/0100(COD)

  AMENDMENTS 1 - 105 - Draft opinion - on the new challenges and concepts for the promotion of Tourism in Europe

25-06-2015 IMCO_AM(2015)560866 PE 560.866v01-00
IMCO

Maria GRAPINI

Documente conexe din dosar IMCO/8/02359

Documente referitoare la procedura 2014/2241(INI)

  AMENDMENTS 854 - 1148 - Draft report - Organic production and labelling of organic products, amendment to Regulation (EU) No XXX/XXX of the European Parliament and of the Council [Official Controls Regulation] and repeal of Council Regulation (EC) No 834/2007

25-06-2015 AGRI_AM(2015)557350 PE 557.350v01-00
AGRI

Martin HÄUSLING

Documente conexe din dosar AGRI/8/00399

Documente referitoare la procedura 2014/0100(COD)

  AMENDMENTS 1 - 50 - Draft opinion - on the European Citizens' Initiative

25-06-2015 JURI_AM(2015)560859 PE 560.859v01-00
JURI

Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Documente conexe din dosar JURI/8/03123

Documente referitoare la procedura 2014/2257(INI)

  AMENDMENTS 354 - 648 - Draft report - Organic production and labelling of organic products, amendment to Regulation (EU) No XXX/XXX of the European Parliament and of the Council [Official Controls Regulation] and repeal of Council Regulation (EC) No 834/2007

24-06-2015 AGRI_AM(2015)557347 PE 557.347v01-00
AGRI

Martin HÄUSLING

Documente conexe din dosar AGRI/8/00399

Documente referitoare la procedura 2014/0100(COD)

  AMENDMENTS 1 - 114 - Draft report - on the women's careers in science and University and glass ceilings encountered

24-06-2015 FEMM_AM(2015)560808 PE 560.808v01-00
FEMM

Elissavet VOZEMBERG

Documente conexe din dosar FEMM/8/02322

Documente referitoare la procedura 2014/2251(INI)

  AMENDEMENTS 1 - 78 - Projet d'avis - sur le cadre stratégique de l'Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020)

24-06-2015 FEMM_AM(2015)560815 PE 560.815v01-00
FEMM

Biljana BORZAN

Documente conexe din dosar FEMM/8/03481

Documente referitoare la procedura 2015/2107(INI)

  AMENDMENTS 1 - 230 - Draft report - on the towards a new international climate agreement in Paris

23-06-2015 ENVI_AM(2015)557421 PE 557.421v01-00
ENVI

Gilles PARGNEAUX

Documente conexe din dosar ENVI/8/02851

Documente referitoare la procedura 2015/2112(INI)

  AMENDMENTS 1 - 248 - Draft report - on Towards a European Energy Union

23-06-2015 ITRE_AM(2015)557382 PE 557.382v02-00
ITRE

Marek Józef GRÓBARCZYK

Documente conexe din dosar ITRE/8/03374

Documente referitoare la procedura 2015/2113(INI)