Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaţilor li se oferă posibilitatea de a depune amendamente. Comisia stabileşte un termen de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate şi supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Această pagină prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  AMENDEMENTS 1 - 49 - Projet d'avis - sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance 2015

27-01-2015 BUDG_AM(2015)546807 PE 546.807v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Documente conexe din dosar BUDG/8/02174

Documente referitoare la procedura 2014/2221(INI)

  AMENDMENTS 248 - 501 - Draft report - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts

23-01-2015 ECON_AM(2015)546741 PE 546.741v01-00
ECON

Cora van NIEUWENHUIZEN

Documente conexe din dosar ECON/8/00239

Documente referitoare la procedura 2013/0314(COD)

  AMENDMENTS 502 - 781 - Draft report - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts

23-01-2015 ECON_AM(2015)546742 PE 546.742v01-00
ECON

Cora van NIEUWENHUIZEN

Documente conexe din dosar ECON/8/00239

Documente referitoare la procedura 2013/0314(COD)

  AMENDMENTS A - H - Draft opinion - European Investment Bank - Annual Report 2013

21-01-2015 EMPL_AM(2015)544483 PE 544.483v01-00
EMPL

David CASA

Documente conexe din dosar EMPL/8/01513

Documente referitoare la procedura 2014/2156(INI)

  AMENDMENTS A - Draft question for oral answer to the Commission - Promotion of Employee Financial Participation

21-01-2015 EMPL_AM(2015)546732 PE 546.732v01-00
EMPL

 

Documente conexe din dosar EMPL/8/02155

Documente referitoare la procedura 2014/2987(RSP)

AMENDAMENTE 15 - 57 - Proiect de aviz - Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii

20-01-2015 CONT_AM(2015)544204 PE 544.204v02-00
CONT

Tamás DEUTSCH

Documente conexe din dosar CONT/8/00627

Documente referitoare la procedura 2014/0180(COD)

  AMENDMENTS 24 - 76 - Draft report - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union

19-01-2015 BUDG_AM(2015)546617 PE 546.617v01-00
BUDG

Ingeborg GRÄSSLE

Documente conexe din dosar BUDG/8/00619

Documente referitoare la procedura 2014/0180(COD)

AMENDAMENTE 1 - 241 - Proiect de raport - referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: Analiza anuală a creșterii pentru 2015

19-01-2015 ECON_AM(2015)546670 PE 546.670v04-00
ECON

Dariusz ROSATI

Documente conexe din dosar ECON/8/01999

Documente referitoare la procedura 2014/2221(INI)

AMENDAMENTE 142 - 183 - Proiect de raport - Instalațiile pe cablu

16-01-2015 IMCO_AM(2015)544306 PE 544.306v01-00
IMCO

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Documente conexe din dosar IMCO/8/00405

Documente referitoare la procedura 2014/0107(COD)

AMENDAMENTE 1 - Proiect de aviz - referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2013

13-01-2015 LIBE_AM(2015)541399 PE 541.399v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Documente conexe din dosar LIBE/8/01556

Documente referitoare la procedura 2014/2112(DEC)