Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaților li se oferă posibilitatea de a depune amendamente (inclusiv amendamente bugetare). Comisia stabilește un termen-limită de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate și supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Pagina de față prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

AMENDAMENTE BUGETARE - Bugetul 2018

20-09-2017 AFCO_AB(2017)610726 PE 610.726v01-00
AFCO

Danuta Maria HÜBNER

Documente conexe din dosar AFCO/8/09493

Documente referitoare la procedura 2017/2044(BUD)

  AMENDMENTS 28 - 85 - Draft opinion - Mutual recognition of freezing and confiscation orders

18-09-2017 ECON_AM(2017)609566 PE 609.566v02-00
ECON

Fulvio MARTUSCIELLO

Documente conexe din dosar ECON/8/08870

Documente referitoare la procedura 2016/0412(COD)

  AMENDEMENTS 5 - 6 - Draft report - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/40/UE en ce qui concerne la période prévue pour l’adoption d’actes délégués

18-09-2017 TRAN_AM(2017)610673 PE 610.673v01-00
TRAN

Gesine MEISSNER

Documente conexe din dosar TRAN/8/09570

Documente referitoare la procedura 2017/0060(COD)

AMENDAMENTE 138 - 449 - Proiect de raport - referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 515/2014 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006

18-09-2017 LIBE_AM(2017)609653 PE 609.653v02-00
LIBE

Carlos COELHO

Documente conexe din dosar LIBE/8/08856

Documente referitoare la procedura 2016/0408(COD)

  AMENDMENTS 200 - 357 - Draft report - Annual Report on Human Rights and Democracy in the World 2016 and the European Union’s policy on the matter

15-09-2017 AFET_AM(2017)610682 PE 610.682v01-00
AFET

Godelieve QUISTHOUDT-ROWOHL

Documente conexe din dosar AFET/8/10362

Documente referitoare la procedura 2017/2122(INI)

  AMENDMENTS 1 - 31 - Draft opinion - The next MFF: Preparing the Parliament’s position on the MFF post-2020

15-09-2017 AFCO_AM(2017)610687 PE 610.687v01-00
AFCO

Gerolf ANNEMANS

Documente conexe din dosar AFCO/8/09713

Documente referitoare la procedura 2017/2052(INI)

  AMENDMENTS 1 - 30 - Draft opinion - Reform of the European Union’s system of own resources

15-09-2017 AFCO_AM(2017)610688 PE 610.688v01-00
AFCO

Mercedes BRESSO

Documente conexe din dosar AFCO/8/09722

Documente referitoare la procedura 2017/2053(INI)

  AMENDMENTS 1 - 229 - Draft report - Annual Report on the implementation of the Common Foreign and Security Policy

14-09-2017 AFET_AM(2017)610602 PE 610.602v02-00
AFET

David McALLISTER

Documente conexe din dosar AFET/8/10359

Documente referitoare la procedura 2017/2121(INI)

  AMENDMENTS 230 - 377 - Draft report - Annual Report on the implementation of the Common Foreign and Security Policy

14-09-2017 AFET_AM(2017)610678 PE 610.678v02-00
AFET

David McALLISTER

Documente conexe din dosar AFET/8/10359

Documente referitoare la procedura 2017/2121(INI)

AMENDAMENTE 1 - 17 - Proiect de raport - Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Consiliul și Consiliul European

14-09-2017 CONT_AM(2017)610672 PE 610.672v01-00
CONT

Bart STAES

Documente conexe din dosar CONT/8/09851

Documente referitoare la procedura 2016/2153(DEC)