Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaţilor li se oferă posibilitatea de a depune amendamente. Comisia stabileşte un termen de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate şi supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Această pagină prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

AMENDAMENTE 1 - 231 - Proiect de raport - referitor la stadiul actual al relațiilor UE-Rusia

24-04-2015 AFET_AM(2015)551966 PE 551.966v03-00
AFET

Gabrielius LANDSBERGIS

Documente conexe din dosar AFET/8/02472

Documente referitoare la procedura 2015/2001(INI)

  AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion - Procedures and practices regarding Commissioner Hearings, lessons to be taken from the 2014 process

21-04-2015 JURI_AM(2015)554914 PE 554.914v01-00
JURI

Jean-Marie CAVADA

Documente conexe din dosar JURI/8/02759

Documente referitoare la procedura 2015/2040(INI)

  AMENDMENTS 1 - 107 - Draft opinion - on family businesses in Europe

20-04-2015 EMPL_AM(2015)554825 PE 554.825v01-00
EMPL

Zdzisław KRASNODĘBSKI

Documente conexe din dosar EMPL/8/02153

Documente referitoare la procedura 2014/2210(INI)

  AMENDMENTS 1 - 55 - Draft opinion - on Annual reports 2012-2013 on subsidiarity and proportionality

20-04-2015 EMPL_AM(2015)554884 PE 554.884v01-00
EMPL

Helga STEVENS

Documente conexe din dosar EMPL/8/02333

Documente referitoare la procedura 2014/2252(INI)

  AMENDMENTS 1 - 55 - Draft opinion - on the follow up to the European Citizens' Initiative Right2Water

20-04-2015 PETI_AM(2015)554894 PE 554.894v01-00
PETI

Margrete AUKEN

Documente conexe din dosar PETI/8/02293

Documente referitoare la procedura 2014/2239(INI)

  AMENDMENTS 1 - 173 - Draft report - The security challenges in the MENA region and the prospects for political stability

17-04-2015 AFET_AM(2015)554819 PE 554.819v01-00
AFET

Vincent PEILLON

Documente conexe din dosar AFET/8/02276

Documente referitoare la procedura 2014/2229(INI)

  AMENDMENTS 174 - 361 - Draft report - The security challenges in the MENA region and the prospects for political stability

17-04-2015 AFET_AM(2015)554847 PE 554.847v01-00
AFET

Vincent PEILLON

Documente conexe din dosar AFET/8/02276

Documente referitoare la procedura 2014/2229(INI)

  AMENDMENTS 1 - 129 - Draft report - on the implementation of multimodal integrated ticketing in the EU

17-04-2015 TRAN_AM(2015)554816 PE 554.816v01-00
TRAN

Dieter-Lebrecht KOCH

Documente conexe din dosar TRAN/8/02305

Documente referitoare la procedura 2014/2244(INI)

AMENDAMENTE 1 - 58 - Proiect de aviz - referitor la cel de-al 30-lea și cel de al 31-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2012-2013)

17-04-2015 PETI_AM(2015)554703 PE 554.703v02-00
PETI

Rosa ESTARÀS FERRAGUT

Documente conexe din dosar PETI/8/02344

Documente referitoare la procedura 2014/2253(INI)

  AMENDMENTS 1 - 104 - Draft report - on the EU’s new approach to human rights and democracy - evaluating the activities of the European Endowment for Democracy (EED) since its establishment

16-04-2015 AFET_AM(2015)552133 PE 552.133v01-00
AFET

Andrzej GRZYB

Documente conexe din dosar AFET/8/02278

Documente referitoare la procedura 2014/2231(INI)