Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaților li se oferă posibilitatea de a depune amendamente (inclusiv amendamente bugetare). Comisia stabilește un termen-limită de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate și supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Pagina de față prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  AMENDMENTS 1 - 280 - Draft report - Implementation of the EU external financing instruments: mid-term review 2017 and the future post-2020 architecture

13-02-2018 AFET_AM(2018)618095 PE 618.095v01-00
AFET

Marietje SCHAAKE

Documente conexe din dosar AFET/8/11783

Documente referitoare la procedura 2017/2280(INI)

  AMENDMENTS 20 - 125 - Draft opinion - Regulation on ENISA, the “EU Cybersecurity Agency”, and repealing Regulation (EU) 526/2013, and on Information and Communication Technology cybersecurity certification (‘‘Cybersecurity Act’’)

09-02-2018 LIBE_AM(2018)618105 PE 618.105v01-00
LIBE

Jan Philipp ALBRECHT

Documente conexe din dosar LIBE/8/11044

Documente referitoare la procedura 2017/0225(COD)

  AMENDMENTS 29 - 182 - Draft opinion - Establishing a framework for screening of foreign direct investments into the European Union

08-02-2018 ECON_AM(2018)618106 PE 618.106v01-00
ECON

Roberts ZĪLE

Documente conexe din dosar ECON/8/11012

Documente referitoare la procedura 2017/0224(COD)

  AMENDMENTS 1 - 129 - Draft report - Odometer manipulation in motor vehicles: revision of the EU legal framework

08-02-2018 TRAN_AM(2018)616846 PE 616.846v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

Documente conexe din dosar TRAN/8/09920

Documente referitoare la procedura 2017/2064(INL)

  AMENDMENTS 1 - 221 - Draft report - Violation of the rights of indigenous peoples in the world, including land grabbing

07-02-2018 AFET_AM(2018)618008 PE 618.008v02-00
AFET

Francisco ASSIS

Documente conexe din dosar AFET/8/11130

Documente referitoare la procedura 2017/2206(INI)

  AMENDMENTS 1 - 72 - Draft report - Annual report on the control of the financial activities of the EIB for 2016

07-02-2018 CONT_AM(2018)618090 PE 618.090v01-00
CONT

Marco VALLI

Documente conexe din dosar CONT/8/10965

Documente referitoare la procedura 2017/2190(INI)

AMENDAMENTE 1 - 21 - Proiect de raport - Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Suediei – EGF/2017/007 SE/Ericsson

06-02-2018 BUDG_AM(2018)618060 PE 618.060v01-00
BUDG

Urmas PAET

Documente conexe din dosar BUDG/8/11964

Documente referitoare la procedura 2018/2012(BUD)

AMENDAMENTE 1 - 14 - Proiect de raport - Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel

06-02-2018 BUDG_AM(2018)618063 PE 618.063v01-00
BUDG

Esteban GONZÁLEZ PONS

Documente conexe din dosar BUDG/8/11898

Documente referitoare la procedura 2018/2014(BUD)

  AMENDMENTS 1 - 154 - Draft report - Guidelines for the 2019 budget, Section III

06-02-2018 BUDG_AM(2018)618071 PE 618.071v01-00
BUDG

Daniele VIOTTI

Documente conexe din dosar BUDG/8/11832

Documente referitoare la procedura 2017/2286(BUD)

AMENDAMENTE 52 - 234 - Proiect de aviz - Aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri

06-02-2018 ENVI_AM(2018)618020 PE 618.020v01-00
ENVI

Seb DANCE

Documente conexe din dosar ENVI/8/10070

Documente referitoare la procedura 2017/0114(COD)