Amendamente

Amendamente

 

După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaţilor li se oferă posibilitatea de a depune amendamente. Comisia stabileşte un termen de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate şi supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Această pagină prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Selecție în funcție de comisie
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  TARKISTUKSET 1 - 161 - Mietintöluonnos - sisämarkkinoiden hallinnoinnista eurooppalaisen ohjausjakson 2015 puitteissa

Data : 20-11-2014

Referinţă :

IMCO_AM(2014)541660 PE 541.660v01-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Documente conexe din dosar IMCO/8/01785

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 46 - Draft report - The work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

Data : 19-11-2014

Referinţă :

DEVE_AM(2014)541673 PE 541.673v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Documente conexe din dosar DEVE/8/01446

Documente referitoare la procedura 2014/2154(INI)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 209 - Draft report - on the 2013 Annual Report of the European Central Bank

Data : 19-11-2014

Referinţă :

ECON_AM(2014)541619 PE 541.619v01-00
ECON

Pablo ZALBA BIDEGAIN

Documente conexe din dosar ECON/8/00962

Documente referitoare la procedura 2014/2157(INI)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - 48 - Proiect de aviz - referitor la raportul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene – combaterea fraudei

Data : 17-11-2014

Referinţă :

REGI_AM(2014)541633 PE 541.633v01-00
REGI

Pascal ARIMONT

Documente conexe din dosar REGI/8/01758

Documente referitoare la procedura 2014/2155(INI)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - 7 - Proiect de raport - Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/008 FI/STX Rauma – Finlanda

Data : 14-11-2014

Referinţă :

BUDG_AM(2014)541645 PE 541.645v01-00
BUDG

Petri SARVAMAA

Documente conexe din dosar BUDG/8/01691

Documente referitoare la procedura 2014/2137(BUD)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 132 - Проектодоклад - съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно споразумение за асоцииране между ЕС и Грузия

Data : 13-11-2014

Referinţă :

AFET_AM(2014)541322 PE 541.322v02-00
AFET

Andrejs MAMIKINS

Documente conexe din dosar AFET/8/01045

Documente referitoare la procedura 2014/2816(INI)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - 3 - Proiect de aviz - Acordul dintre Canada și Uniunea Europeană referitor la transferul și prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor

Data : 13-11-2014

Referinţă :

AFET_AM(2014)541463 PE 541.463v03-00
AFET

Charles TANNOCK

Documente conexe din dosar AFET/8/00195

Documente referitoare la procedura 2013/0250(NLE)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - 10 - Proiect de raport - referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 55/2008 al Consiliului de introducere a unor preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova

Data : 13-11-2014

Referinţă :

INTA_AM(2014)541612 PE 541.612v01-00
INTA

Sorin MOISĂ

Documente conexe din dosar INTA/8/01036

Documente referitoare la procedura 2014/0250(COD)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 19 - 76 - Proiect de aviz - referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unei interdicții privind pescuitul cu setci în derivă, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 812/2014, (CE) nr. 2187/2005 și (CE) nr. 1967/2006 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 894/97 al Consiliului

Data : 13-11-2014

Referinţă :

ENVI_AM(2014)541599 PE 541.599v01-00
ENVI

Marco AFFRONTE

Documente conexe din dosar ENVI/8/00452

Documente referitoare la procedura 2014/0138(COD)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - 66 - Proiect de raport - referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2013

Data : 13-11-2014

Referinţă :

PETI_AM(2014)541608 PE 541.608v01-00
PETI

Jarosław WAŁĘSA

Documente conexe din dosar PETI/8/01616

Documente referitoare la procedura 2014/2159(INI)

Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă