Amendamente

Amendamente

 

După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaţilor li se oferă posibilitatea de a depune amendamente. Comisia stabileşte un termen de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate şi supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Această pagină prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Selecție în funcție de comisie
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - 79 - Proiect de raport - Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2015

Data : 04-04-2014

Referinţă :

BUDG_AM(2014)529866 PE 529.866v02-00
BUDG

Salvador GARRIGA POLLEDO

Documente conexe din dosar BUDG/7/15010

Documente referitoare la procedura 2014/2003(BUD)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - 16 - Proiect de recomandare pentru a doua lectură - referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE

Data : 03-04-2014

Referinţă :

TRAN_AM(2014)532357 PE 532.357v01-00
TRAN

Jörg LEICHTFRIED

Documente conexe din dosar TRAN/7/15290

Documente referitoare la procedura 2011/0398(COD)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 24 - 39 - Proiect de aviz - Consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și ale dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale

Data : 25-03-2014

Referinţă :

JURI_AM(2014)532333 PE 532.333v01-00
JURI

Alexandra THEIN

Documente conexe din dosar JURI/7/14667

Documente referitoare la procedura 2013/0407(COD)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - 6 - Proiect de raport - Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/007 IT/VDC Technologies, prezentată de Italia)

Data : 24-03-2014

Referinţă :

BUDG_AM(2014)532323 PE 532.323v01-00
BUDG

Frédéric DAERDEN

Documente conexe din dosar BUDG/7/15392

Documente referitoare la procedura 2014/2025(BUD)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - 8 - Proiect de raport - Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2012/004 ES/Grupo Santana prezentată de Spania)

Data : 24-03-2014

Referinţă :

BUDG_AM(2014)532324 PE 532.324v01-00
BUDG

Frédéric DAERDEN

Documente conexe din dosar BUDG/7/15430

Documente referitoare la procedura 2014/2027(BUD)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - 31 - Proiect de raport - referitor la posibila introducere a monedei euro în Lituania la 1 ianuarie 2015

Data : 24-03-2014

Referinţă :

ECON_AM(2014)532284 PE 532.284v01-00
ECON

Werner LANGEN

Documente conexe din dosar ECON/7/15316

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - 3 - Proiect de raport - referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea sau eliminarea taxelor vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina

Data : 19-03-2014

Referinţă :

INTA_AM(2014)532275 PE 532.275v01-00
INTA

Paweł ZALEWSKI

Documente conexe din dosar INTA/7/15470

Documente referitoare la procedura 2014/0090(COD)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - Proiect de raport - Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2014

Data : 11-03-2014

Referinţă :

BUDG_AM(2014)530045 PE 530.045v01-00
BUDG

Anne E. JENSEN

Documente conexe din dosar BUDG/7/15219

Documente referitoare la procedura 2014/2018(BUD)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - 22 - Proiect de raport - Măsurile de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene

Data : 11-03-2014

Referinţă :

BUDG_AM(2014)530056 PE 530.056v01-00
BUDG

Jean-Luc DEHAENE , Anne E. JENSEN

Documente conexe din dosar BUDG/7/15311

Documente referitoare la procedura 2014/2020(INI)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 6 - 13 - Proiect de raport - Sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene

Data : 11-03-2014

Referinţă :

BUDG_AM(2014)530057 PE 530.057v01-00
BUDG

Anne E. JENSEN , Jean-Luc DEHAENE

Documente conexe din dosar BUDG/7/06381

Documente referitoare la procedura 2011/0183(CNS)

Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă