Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaților li se oferă posibilitatea de a depune amendamente (inclusiv amendamente bugetare). Comisia stabilește un termen-limită de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate și supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Pagina de față prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

AMENDAMENTE 1 - 143 - Proiect de aviz - Gestionarea fluxurilor de refugiați și de migranți: rolul acțiunii externe a UE

08-12-2016 LIBE_AM(2016)592374 PE 592.374v02-00
LIBE

Marie-Christine VERGIAT

Documente conexe din dosar LIBE/8/05362

Documente referitoare la procedura 2015/2342(INI)

  AMENDMENTS 1 - 13 - Draft opinion - Statelessness in South and South East Asia

07-12-2016 DEVE_AM(2016)594179 PE 594.179v01-00
DEVE

Maria HEUBUCH

Documente conexe din dosar DEVE/8/08202

Documente referitoare la procedura 2016/2220(INI)

  AMENDMENTS 1 - 19 - Draft opinion - The status of fish stocks and the socio-economic situation of the fishing sector in the Mediterranean

07-12-2016 EMPL_AM(2016)593986 PE 593.986v01-00
EMPL

João PIMENTA LOPES

Documente conexe din dosar EMPL/8/06484

Documente referitoare la procedura 2016/2079(INI)

  AMENDMENTS A - DDD - Draft report - on A European Pillar of Social Rights

07-12-2016 EMPL_AM(2016)595578 PE 595.578v01-00
EMPL

Maria João RODRIGUES

Documente conexe din dosar EMPL/8/06338

Documente referitoare la procedura 2016/2095(INI)

  AMENDMENTS 6 - 21 - Draft opinion - on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and amending Directive 2009/101/EC

06-12-2016 INTA_AM(2016)595438 PE 595.438v01-00
INTA

Emmanuel MAUREL

Documente conexe din dosar INTA/8/07661

Documente referitoare la procedura 2016/0208(COD)

  AMENDMENTS 1 - 13 - Draft motion for a resolution - Commission Delegated Regulation amending Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1675 supplementing Directive (EU) 2015/849 by identifying high-risk third countries with strategic deficiencies

06-12-2016 CJ12_AM(2016)595562 PE 595.562v01-00
LIBE ECON

 

AMENDAMENTE 1 - 20 - Proiect de raport - referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Spaniei – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive

05-12-2016 BUDG_AM(2016)594166 PE 594.166v01-00
BUDG

Esteban GONZÁLEZ PONS

Documente conexe din dosar BUDG/8/08375

Documente referitoare la procedura 2016/2298(BUD)

  AMENDMENTS 1 - 3 - Draft opinion - on the draft Council decision on the conclusion of the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part

01-12-2016 EMPL_AM(2016)595457 PE 595.457v01-00
EMPL

Georgi PIRINSKI

Documente conexe din dosar EMPL/8/08172

Documente referitoare la procedura 2016/0205(NLE)

  AMENDMENTS 60 - 86 - Draft report - on Annual Report on the Single Market Governance within the European Semester 2017

30-11-2016 IMCO_AM(2016)595422 PE 595.422v01-00
IMCO

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Documente conexe din dosar IMCO/8/08011

Documente referitoare la procedura 2016/2248(INI)

  AMENDMENTS - Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the Contingency Margin in 2017

23-11-2016 BUDG_AM(2016)594184 PE 594.184v01-00
BUDG

Jens GEIER

Documente conexe din dosar BUDG/8/06994

Documente referitoare la procedura 2016/2118(BUD)