Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaților li se oferă posibilitatea de a depune amendamente (inclusiv amendamente bugetare). Comisia stabilește un termen-limită de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate și supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Pagina de față prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  AMENDMENTS 1 - 74 - Draft opinion - Legitimate measures to protect whistle-blowers acting in the public interest when disclosing the confidential information of companies and public bodies

26-07-2017 AFCO_AM(2017)608093 PE 608.093v01-00
AFCO

Fabio Massimo CASTALDO

Documente conexe din dosar AFCO/8/07752

Documente referitoare la procedura 2016/2224(INI)

  AMENDMENTS 1 - 24 - Draft opinion - General budget of the European Union for the financial year 2018

25-07-2017 INTA_AM(2017)609290 PE 609.290v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Documente conexe din dosar INTA/8/09506

Documente referitoare la procedura 2017/2044(BUD)

  AMENDMENTS 684 - 916 - Draft opinion - on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)

24-07-2017 ENVI_AM(2017)608012 PE 608.012v01-00
ENVI

Bas EICKHOUT

Documente conexe din dosar ENVI/8/08710

Documente referitoare la procedura 2016/0382(COD)

  AMENDMENTS 917 - 982 - Draft opinion - on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)

24-07-2017 ENVI_AM(2017)608013 PE 608.013v01-00
ENVI

Bas EICKHOUT

Documente conexe din dosar ENVI/8/08710

Documente referitoare la procedura 2016/0382(COD)

  AMENDMENTS 84 - 287 - Draft opinion - on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast)

20-07-2017 ENVI_AM(2017)608009 PE 608.009v01-00
ENVI

Bas EICKHOUT

Documente conexe din dosar ENVI/8/08710

Documente referitoare la procedura 2016/0382(COD)

AMENDAMENTE 44 - 121 - Proiect de aviz - Adaptarea la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control

20-07-2017 TRAN_AM(2017)607868 PE 607.868v01-00
TRAN

Georg MAYER

Documente conexe din dosar TRAN/8/08813

Documente referitoare la procedura 2016/0400(COD)

AMENDAMENTE 1 - 85 - Proiect de aviz - Măsuri legitime de protejare a avertizorilor de integritate care acționează în interesul public atunci când divulgă informații confidențiale ale întreprinderilor și ale organismelor publice

19-07-2017 ECON_AM(2017)606186 PE 606.186v02-00
ECON

Molly SCOTT CATO

Documente conexe din dosar ECON/8/07747

Documente referitoare la procedura 2016/2224(INI)

  AMENDMENTS 1 - 55 - Draft opinion - General budget of the European Union for the financial year 2018 - all sections

19-07-2017 AGRI_AM(2017)608082 PE 608.082v01-00
AGRI

Tibor SZANYI

Documente conexe din dosar AGRI/8/09498

Documente referitoare la procedura 2017/2044(BUD)

  AMENDMENTS 1 - 252 - Draft report - Fundamental rights aspects in Roma integration in the EU: fighting anti-Gypsyism

19-07-2017 LIBE_AM(2017)609310 PE 609.310v01-00
LIBE

Soraya POST

Documente conexe din dosar LIBE/8/09428

Documente referitoare la procedura 2017/2038(INI)

  AMENDMENTS 1 - 79 - Draft report - Report on the annual report on the activities of the European Ombudsman in 2016

19-07-2017 PETI_AM(2017)609318 PE 609.318v01-00
PETI

Marlene MIZZI

Documente conexe din dosar PETI/8/09608

Documente referitoare la procedura 2017/2126(INI)