Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaților li se oferă posibilitatea de a depune amendamente (inclusiv amendamente bugetare). Comisia stabilește un termen-limită de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate și supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Pagina de față prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  AMENDMENTS A - N - Draft opinion - European Semester for economic policy coordination implementation of 2016 priorities

26-09-2016 EMPL_AM(2016)589268 PE 589.268v01-00
EMPL

Sofia RIBEIRO

Documente conexe din dosar EMPL/8/06719

Documente referitoare la procedura 2016/2101(INI)

  AMENDMENTS 663 - 986 - Draft report - the situation of fundamental rights in the European Union in 2015

26-09-2016 LIBE_AM(2016)589312 PE 589.312v02-00
LIBE

József NAGY

Documente conexe din dosar LIBE/8/05511

Documente referitoare la procedura 2016/2009(INI)

  AMENDMENTS 1 - 19 - Draft motion for a resolution - International Financial Reporting Standards: IFRS 9

22-09-2016 ECON_AM(2016)589375 PE 589.375v01-00
ECON

 

  AMENDMENTS 1 - 121 - Draft opinion - on Civil Law Rules on Robotics

21-09-2016 ENVI_AM(2016)589261 PE 589.261v02-00
ENVI

Cristian-Silviu BUŞOI

Documente conexe din dosar ENVI/8/06096

Documente referitoare la procedura 2015/2103(INL)

  AMENDMENTS 1 - 56 - Draft opinion - EU Action Plan against Wildlife Trafficking

21-09-2016 PECH_AM(2016)589277 PE 589.277v02-00
PECH

Ricardo SERRÃO SANTOS

Documente conexe din dosar PECH/8/06480

Documente referitoare la procedura 2016/2076(INI)

  AMENDMENTS 1 - 343 - Draft report - on the situation of fundamental rights in the European Union in 2015

21-09-2016 LIBE_AM(2016)589299 PE 589.299v01-00
LIBE

József NAGY

Documente conexe din dosar LIBE/8/05511

Documente referitoare la procedura 2016/2009(INI)

  AMENDMENTS 344 - 662 - Draft report - on the situation of fundamental rights in the European Union in 2015

21-09-2016 LIBE_AM(2016)589311 PE 589.311v01-00
LIBE

József NAGY

Documente conexe din dosar LIBE/8/05511

Documente referitoare la procedura 2016/2009(INI)

  AMENDMENTS 70 - 401 - Draft opinion - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

20-09-2016 TRAN_AM(2016)589270 PE 589.270v01-00
TRAN

Karima DELLI

Documente conexe din dosar TRAN/8/05641

Documente referitoare la procedura 2016/0014(COD)

  AMENDMENTS 402 - 542 - Draft opinion - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles

20-09-2016 TRAN_AM(2016)589313 PE 589.313v01-00
TRAN

Karima DELLI

Documente conexe din dosar TRAN/8/05641

Documente referitoare la procedura 2016/0014(COD)

  AMENDMENTS 15 - 26 - Draft report - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2015/936 of the European Parliament and of the Council on common rules for imports of textile products from certain third countries not covered by bilateral agreements, protocols or other arrangements, or by other specific Union import rules

19-09-2016 INTA_AM(2016)589304 PE 589.304v01-00
INTA

Hannu TAKKULA

Documente conexe din dosar INTA/8/05685

Documente referitoare la procedura 2016/0029(COD)