Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaţilor li se oferă posibilitatea de a depune amendamente. Comisia stabileşte un termen de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate şi supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Această pagină prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  AMENDMENTS 8 - 14 - Draft report - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and Association process and suspending its application with regard to Bosnia and Hercegovina

26-02-2015 INTA_AM(2015)549390 PE 549.390v01-00
INTA

Goffredo Maria BETTINI

Documente conexe din dosar INTA/8/00663

Documente referitoare la procedura 2014/0197(COD)

  AMENDMENTS 1 - 82 - Draft opinion - The implementation of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society

25-02-2015 IMCO_AM(2015)549401 PE 549.401v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

Documente conexe din dosar IMCO/8/02356

Documente referitoare la procedura 2014/2256(INI)

  AMENDMENTS 1 - 39 - Draft opinion - Towards a renewed consensus on the enforcement of Intellectual Property Rights: An EU Action Plan

25-02-2015 IMCO_AM(2015)549402 PE 549.402v01-00
IMCO

Catherine STIHLER

Documente conexe din dosar IMCO/8/01748

Documente referitoare la procedura 2014/2151(INI)

  AMENDMENTS 290 - 490 - Draft report - Amendment to Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term shareholder engagement and to Directive 2013/34/EU as regards certain elements of the corporate governance statement

25-02-2015 JURI_AM(2015)549159 PE 549.159v02-00
JURI

Sergio Gaetano COFFERATI

Documente conexe din dosar JURI/8/00435

Documente referitoare la procedura 2014/0121(COD)

AMENDAMENTE 1 - 156 - Proiect de aviz - referitor la recomandările Comisiei Europene privind negocierile pentru Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP)

24-02-2015 ENVI_AM(2015)549101 PE 549.101v02-00
ENVI

Bart STAES

Documente conexe din dosar ENVI/8/02235

Documente referitoare la procedura 2014/2228(INI)

AMENDAMENTE 157 - 314 - Proiect de aviz - referitor la recomandările Comisiei Europene privind negocierile pentru Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP)

24-02-2015 ENVI_AM(2015)549151 PE 549.151v02-00
ENVI

Bart STAES

Documente conexe din dosar ENVI/8/02235

Documente referitoare la procedura 2014/2228(INI)

AMENDAMENTE 45 - 214 - Proiect de raport - referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și ale dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale

24-02-2015 LIBE_AM(2015)546821 PE 546.821v02-00
LIBE

Nathalie GRIESBECK

Documente conexe din dosar LIBE/8/00267

Documente referitoare la procedura 2013/0407(COD)

AMENDAMENTE 1 - 28 - Proiect de aviz - Parchetul European (raport intermediar)

19-02-2015 JURI_AM(2015)549203 PE 549.203v02-00
JURI

Victor NEGRESCU

Documente conexe din dosar JURI/8/02539

Documente referitoare la procedura 2013/0255(APP)

AMENDAMENTE 1 - 4 - Proiect de raport - referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2013/009 PL/Zachem introdusă de Polonia)

17-02-2015 BUDG_AM(2015)549261 PE 549.261v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT

Documente conexe din dosar BUDG/8/02605

Documente referitoare la procedura 2015/2016(BUD)

AMENDAMENTE 1 - 11 - Proiect de raport - referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, prezentată de Germania)

17-02-2015 BUDG_AM(2015)549281 PE 549.281v01-00
BUDG

Iris HOFFMANN

Documente conexe din dosar BUDG/8/02471

Documente referitoare la procedura 2015/2018(BUD)