Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaților li se oferă posibilitatea de a depune amendamente (inclusiv amendamente bugetare). Comisia stabilește un termen-limită de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate și supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Pagina de față prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  AMENDMENTS 1 - 29 - Draft opinion - on the draft general budget of the European Union for the financial year 2017

28-07-2016 FEMM_AM(2016)587425 PE 587.425v02-00
FEMM

Viorica DĂNCILĂ

Documente conexe din dosar FEMM/8/06213

Documente referitoare la procedura 2016/2047(BUD)

  AMENDMENTS 1 - 53 - Draft opinion - European Semester for economic policy coordination - implementation of 2016 priorities

27-07-2016 REGI_AM(2016)587499 PE 587.499v01-00
REGI

Fernando RUAS

Documente conexe din dosar REGI/8/06721

Documente referitoare la procedura 2016/2101(INI)

  AMENDMENTS 1 - 27 - Draft opinion - The draft general budget of the European Union for the financial year 2017

26-07-2016 REGI_AM(2016)587420 PE 587.420v01-00
REGI

Derek VAUGHAN

Documente conexe din dosar REGI/8/06206

Documente referitoare la procedura 2016/2047(BUD)

  AMENDMENTS 1 - 62 - Draft opinion - General Budget of the European Union for the financial year 2017 – all sections

26-07-2016 AGRI_AM(2016)587423 PE 587.423v01-00
AGRI

Peter JAHR

Documente conexe din dosar AGRI/8/06207

Documente referitoare la procedura 2016/2047(BUD)

  AMENDMENTS 1 - 18 - Draft opinion - on the General budget of the European Union for the financial year 2017 - all sections

20-07-2016 AFET_AM(2016)585725 PE 585.725v01-00
AFET

Neena GILL

Documente conexe din dosar AFET/8/06196

Documente referitoare la procedura 2016/2047(BUD)

  TARKISTUKSET 1 - 391 - Mietintöluonnos - YMP-välineistä hintojen epävakauden vähentämiseksi maatalousmarkkinoilla

20-07-2016 AGRI_AM(2016)584243 PE 584.243v02-00
AGRI

Angélique DELAHAYE

Documente conexe din dosar AGRI/8/05931

Documente referitoare la procedura 2016/2034(INI)

  ENMIENDAS 1 - 29 - Proyecto de opinión - General budget of the European Union for the financial year 2017 - all sections

19-07-2016 INTA_AM(2016)585480 PE 585.480v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Documente conexe din dosar INTA/8/06198

Documente referitoare la procedura 2016/2047(BUD)

  AMENDMENTS 71 - 346 - Draft opinion - Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2008/98/EC on waste

18-07-2016 ITRE_AM(2016)582219 PE 582.219v02-00
ITRE

Miroslav POCHE

Documente conexe din dosar ITRE/8/05228

Documente referitoare la procedura 2015/0275(COD)

  AMENDMENTS 1 – 24 - Draft opinion - General budget of the European Union for the financial year 2017 - all sections

18-07-2016 IMCO_AM(2016)585816 PE 585.816v01-00
IMCO

Liisa JAAKONSAARI

Documente conexe din dosar IMCO/8/06204

Documente referitoare la procedura 2016/2047(BUD)

  AMENDMENTS 1 - 17 - Draft opinion - General budget of the European Union for the financial year 2017 - all sections

15-07-2016 ENVI_AM(2016)587439 PE 587.439v01-00
ENVI

Giovanni LA VIA

Documente conexe din dosar ENVI/8/06202

Documente referitoare la procedura 2016/2047(BUD)