Amendamente

Amendamente

 

După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaţilor li se oferă posibilitatea de a depune amendamente. Comisia stabileşte un termen de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate şi supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Această pagină prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Selecție în funcție de comisie
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 4 - Draft opinion - on the 2013 annual report from the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy to the European Parliament

Data : 17-12-2014

Referinţă :

BUDG_AM(2014)544415 PE 544.415v01-00
BUDG

Indrek TARAND

Documente conexe din dosar BUDG/8/02112

Documente referitoare la procedura 2014/2219(INI)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - 287 - Proiect de raport - referitor la Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței

Data : 17-12-2014

Referinţă :

ECON_AM(2014)544265 PE 544.265v03-00
ECON

Morten MESSERSCHMIDT

Documente conexe din dosar ECON/8/00965

Documente referitoare la procedura 2014/2158(INI)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 177 - Draft report - European Investment Bank - Annual Report 2013

Data : 16-12-2014

Referinţă :

ECON_AM(2014)544411 PE 544.411v01-00
ECON

Ernest URTASUN

Documente conexe din dosar ECON/8/00967

Documente referitoare la procedura 2014/2156(INI)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 8 - Draft opinion - Discharge 2013: EU general budget - European Commission

Data : 12-12-2014

Referinţă :

INTA_AM(2014)544362 PE 544.362v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Documente conexe din dosar INTA/8/01232

Documente referitoare la procedura 2014/2075(DEC)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - 40 - Proiect de raport - Noul proiect de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015

Data : 12-12-2014

Referinţă :

BUDG_AM(2014)544380 PE 544.380v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Monika HOHLMEIER

Documente conexe din dosar BUDG/8/02188

Documente referitoare la procedura 2014/2224(BUD)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - Proiect de raport - referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2014 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III – Comisia

Data : 12-12-2014

Referinţă :

BUDG_AM(2014)544388 PE 544.388v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Documente conexe din dosar BUDG/8/00469

Documente referitoare la procedura 2014/2036(BUD)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - Proiect de raport - Mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2014

Data : 12-12-2014

Referinţă :

BUDG_AM(2014)544389 PE 544.389v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Documente conexe din dosar BUDG/8/00485

Documente referitoare la procedura 2014/2037(BUD)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - Proiect de raport - referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 11 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (inundații în Italia, cutremur în Grecia, furtuni de gheață în Slovenia și furtuni de gheață și inundații în Croația)

Data : 12-12-2014

Referinţă :

BUDG_AM(2014)544390 PE 544.390v01-00
BUDG

Patricija ŠULIN

Documente conexe din dosar BUDG/8/01085

Documente referitoare la procedura 2014/2072(BUD)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - Proiect de raport - referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2014 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III – Comisia

Data : 12-12-2014

Referinţă :

BUDG_AM(2014)544391 PE 544.391v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Documente conexe din dosar BUDG/8/01838

Documente referitoare la procedura 2014/2162(BUD)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - 89 - Proiect de raport - referitor la Raportul anual pe 2013 privind protejarea intereselor financiare ale UE - combaterea fraudei

Data : 12-12-2014

Referinţă :

CONT_AM(2014)544118 PE 544.118v02-00
CONT

Georgi PIRINSKI

Documente conexe din dosar CONT/8/01672

Documente referitoare la procedura 2014/2155(INI)

Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă