Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaților li se oferă posibilitatea de a depune amendamente (inclusiv amendamente bugetare). Comisia stabilește un termen-limită de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate și supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Pagina de față prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  AMENDMENTS 1 - 120 - Draft report - Mandate for the trilogue on the 2019 draft budget

20-06-2018 BUDG_AM(2018)623809 PE 623.809v02-00
BUDG

Daniele VIOTTI

Documente conexe din dosar BUDG/8/12251

Documente referitoare la procedura 2018/2024(BUD)

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft report - Draft amending Budget No 3 to the General Budget 2018 Extension of the Facility for refugees in Turkey

20-06-2018 BUDG_AM(2018)623818 PE 623.818v01-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN

Documente conexe din dosar BUDG/8/13184

Documente referitoare la procedura 2018/2072(BUD)

  AMENDMENTS 1 - 51 - Draft opinion - Deployment of infrastructure for alternative fuels in the European Union: Time to act!

19-06-2018 ITRE_AM(2018)623804 PE 623.804v01-00
ITRE

Zdzisław KRASNODĘBSKI

Documente conexe din dosar ITRE/8/12193

Documente referitoare la procedura 2018/2023(INI)

  AMENDMENTS A - C - Draft opinion - 2019 budget - Trilogue mandate

18-06-2018 EMPL_AM(2018)623649 PE 623.649v01-00
EMPL

Marita ULVSKOG

Documente conexe din dosar EMPL/8/12261

Documente referitoare la procedura 2018/2024(BUD)

  AMENDMENTS 172 - 406 - Draft report - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU

18-06-2018 ENVI_AM(2018)623757 PE 623.757v01-00
ENVI

Soledad CABEZÓN RUIZ

Documente conexe din dosar ENVI/8/12220

Documente referitoare la procedura 2018/0018(COD)

  AMENDMENTS 407 - 598 - Draft report - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU

18-06-2018 ENVI_AM(2018)623758 PE 623.758v01-00
ENVI

Soledad CABEZÓN RUIZ

Documente conexe din dosar ENVI/8/12220

Documente referitoare la procedura 2018/0018(COD)

  AMENDMENTS 1 - 131 - Draft report - Deployment of infrastructure for alternative fuels in the European Union: Time to act!

15-06-2018 TRAN_AM(2018)623725 PE 623.725v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

Documente conexe din dosar TRAN/8/12191

Documente referitoare la procedura 2018/2023(INI)

  AMENDMENTS 1 - 226 - Draft report - Implementation of the Plant Protection Products Regulation EC/1107/2009

13-06-2018 ENVI_AM(2018)623701 PE 623.701v01-00
ENVI

Pavel POC

Documente conexe din dosar ENVI/8/09895

Documente referitoare la procedura 2017/2128(INI)

  AMENDMENTS 38 - 181 - Draft opinion - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on health technology assessment and amending Directive 2011/24/EU

13-06-2018 IMCO_AM(2018)623737 PE 623.737v01-00
IMCO

Cristian-Silviu BUŞOI

Documente conexe din dosar IMCO/8/12222

Documente referitoare la procedura 2018/0018(COD)

AMENDAMENTE 5 - 48 - Proiect de raport - Modificarea articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene

12-06-2018 CJ32_AM(2018)622113 PE 622.113v02-00
AFCO ECON

Gabriel MATO, Danuta Maria HÜBNER

Documente conexe din dosar CJ32/8/11741

Documente referitoare la procedura 2017/0810(COD)