Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaților li se oferă posibilitatea de a depune amendamente (inclusiv amendamente bugetare). Comisia stabilește un termen-limită de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate și supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Pagina de față prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  AMENDMENTS 22 - 72 - Draft opinion - EU guarantee to the European Investment Bank against losses under financing operations supporting investment projects outside the Union

21-02-2017 AFET_AM(2017)599635 PE 599.635v01-00
AFET

Eduard KUKAN

Documente conexe din dosar AFET/8/07897

Documente referitoare la procedura 2016/0275(COD)

  AMENDMENTS 340 - 638 - Draft report - Conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly skilled employment

17-02-2017 LIBE_AM(2017)599784 PE 599.784v01-00
LIBE

Claude MORAES

Documente conexe din dosar LIBE/8/06819

Documente referitoare la procedura 2016/0176(COD)

  AMENDMENTS 14 - 264 - Draft opinion - Establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EU) No 604/2013, for identifying an illegally staying third-country national or stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States' law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes (recast)

16-02-2017 BUDG_AM(2017)599740 PE 599.740v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Documente conexe din dosar BUDG/8/07694

Documente referitoare la procedura 2016/0132(COD)

  ENMIENDAS 17 - 288 - Proyecto de opinión - Establecimiento de los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (texto refundido)

16-02-2017 BUDG_AM(2017)599741 PE 599.741v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Documente conexe din dosar BUDG/8/06730

Documente referitoare la procedura 2016/0133(COD)

  AMENDMENTS 265 - 501 - Draft opinion - Establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EU) No 604/2013, for identifying an illegally staying third-country national or stateless person and on requests for the comparison with Eurodac data by Member States' law enforcement authorities and Europol for law enforcement purposes (recast)

16-02-2017 BUDG_AM(2017)599754 PE 599.754v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Documente conexe din dosar BUDG/8/07694

Documente referitoare la procedura 2016/0132(COD)

  AMENDMENTS 80 - 251 - Draft report - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on addressing geo-blocking and other forms of discrimination based on customers' nationality, place of residence or place of establishment within the internal market and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC

16-02-2017 IMCO_AM(2017)599724 PE 599.724v01-00
IMCO

Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN

Documente conexe din dosar IMCO/8/06772

Documente referitoare la procedura 2016/0152(COD)

  AMENDMENTS 1 - 157 - Draft report - European standards - implementation of Regulation (EU) No 1025/2012

16-02-2017 IMCO_AM(2017)599757 PE 599.757v01-00
IMCO

Marlene MIZZI

Documente conexe din dosar IMCO/8/08300

Documente referitoare la procedura 2016/2274(INI)

  AMENDMENTS 252 - 434 - Draft report - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on addressing geo-blocking and other forms of discrimination based on customers' nationality, place of residence or place of establishment within the internal market and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC

16-02-2017 IMCO_AM(2017)599759 PE 599.759v01-00
IMCO

Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN

Documente conexe din dosar IMCO/8/06772

Documente referitoare la procedura 2016/0152(COD)

  AMENDMENTS 1 - 83 - Draft opinion - Internet connectivity for growth, competitiveness and cohesion: European gigabit society and 5G

16-02-2017 IMCO_AM(2017)599776 PE 599.776v01-00
IMCO

Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE

Documente conexe din dosar IMCO/8/08472

Documente referitoare la procedura 2016/2305(INI)

AMENDAMENTE 69 - 308 - Proiect de raport - Contractele de furnizare de conținut digital

15-02-2017 CJ24_AM(2017)599501 PE 599.501v02-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

Documente conexe din dosar CJ24/8/06371

Documente referitoare la procedura 2015/0287(COD)