Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaților li se oferă posibilitatea de a depune amendamente (inclusiv amendamente bugetare). Comisia stabilește un termen-limită de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate și supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Pagina de față prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  AMENDMENTS 95 - Draft opinion - Amendment to Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

18-01-2017 ENVI_AM(2017)597537 PE 597.537v01-00
ENVI

Joëlle MÉLIN

Documente conexe din dosar ENVI/8/06599

Documente referitoare la procedura 2016/0130(COD)

  AMENDMENTS 432 - 721 - Draft report - Establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third country nationals crossing the external borders of the Member States of the EU and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes

13-01-2017 LIBE_AM(2017)597483 PE 597.483v01-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Documente conexe din dosar LIBE/8/06162

Documente referitoare la procedura 2016/0106(COD)

  AMENDMENTS 1 - 288 - Draft report - Report on the 2016 Commission Report on Bosnia and Herzegovina

12-01-2017 AFET_AM(2017)595410 PE 595.410v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Documente conexe din dosar AFET/8/08487

Documente referitoare la procedura 2016/2313(INI)

  AMENDMENTS 28 - 196 - Draft report - on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

12-01-2017 EMPL_AM(2017)595651 PE 595.651v01-00
EMPL

Marita ULVSKOG

Documente conexe din dosar EMPL/8/06557

Documente referitoare la procedura 2016/0130(COD)

  AMENDMENTS 1 - 83 - Draft report - Proposal for a European Parliament recommendation to the Council on the EU priorities for the 61st session of the UN Commission on the Status of Women

12-01-2017 FEMM_AM(2017)597443 PE 597.443v01-00
FEMM

Constance LE GRIP, Maria ARENA

Documente conexe din dosar FEMM/8/08731

Documente referitoare la procedura 2017/2001(INI)

  AMENDMENTS 1 - 96 - Draft opinion - Working conditions and precarious employment

12-01-2017 FEMM_AM(2017)597464 PE 597.464v01-00
FEMM

João PIMENTA LOPES

Documente conexe din dosar FEMM/8/07737

Documente referitoare la procedura 2016/2221(INI)

  AMENDMENTS 1 - 231 - Draft report - Report on the 2016 Commission Report on Albania

11-01-2017 AFET_AM(2017)595408 PE 595.408v01-00
AFET

Knut FLECKENSTEIN

Documente conexe din dosar AFET/8/08486

Documente referitoare la procedura 2016/2312(INI)

  AMENDMENTS 22 - 74 - Draft opinion - Amendment to Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work

11-01-2017 ENVI_AM(2017)597405 PE 597.405v01-00
ENVI

Joëlle MÉLIN

Documente conexe din dosar ENVI/8/06599

Documente referitoare la procedura 2016/0130(COD)

AMENDAMENTE 75 - 94 - Proiect de aviz - Modificarea Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

11-01-2017 ENVI_AM(2017)597406 PE 597.406v01-00
ENVI

Joëlle MÉLIN

Documente conexe din dosar ENVI/8/06599

Documente referitoare la procedura 2016/0130(COD)

  AMENDMENTS 1 - 29 - Draft opinion - European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2017

10-01-2017 BUDG_AM(2017)597414 PE 597.414v01-00
BUDG

Jean-Paul DENANOT

Documente conexe din dosar BUDG/8/08476

Documente referitoare la procedura 2016/2306(INI)