Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaţilor li se oferă posibilitatea de a depune amendamente. Comisia stabileşte un termen de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate şi supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Această pagină prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  AMENDMENTS 1 - 11 - Draft opinion - on the 2016 Budget - Mandate for the Trilogue

19-05-2015 FEMM_AM(2015)557212 PE 557.212v01-00
FEMM

Barbara MATERA

Documente conexe din dosar FEMM/8/03200

Documente referitoare la procedura 2015/2074(BUD)

AMENDAMENTE 1 - 245 - Proiect de aviz - referitor la societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic

18-05-2015 EMPL_AM(2015)554996 PE 554.996v02-00
EMPL

Jutta STEINRUCK

Documente conexe din dosar EMPL/8/01170

Documente referitoare la procedura 2014/0120(COD)

  AMENDMENTS 1 - 287 - Draft report - The situation of fundamental rights in the European Union (2013 - 2014)

18-05-2015 LIBE_AM(2015)546794 PE 546.794v02-00
LIBE

Laura FERRARA

Documente conexe din dosar LIBE/8/02351

Documente referitoare la procedura 2014/2254(INI)

  AMENDMENTS 568 - 909 - Draft report - The situation of fundamental rights in the European Union (2013- 2014)

18-05-2015 LIBE_AM(2015)554999 PE 554.999v03-00
LIBE

Laura FERRARA

Documente conexe din dosar LIBE/8/02351

Documente referitoare la procedura 2014/2254(INI)

AMENDAMENTE 1 - 93 - Proiect de aviz - Inițiativa cetățenească europeană

18-05-2015 PETI_AM(2015)554962 PE 554.962v04-00
PETI

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Documente conexe din dosar PETI/8/02358

Documente referitoare la procedura 2014/2257(INI)

  AMENDMENTS 1 - 334 - Draft report - on the review of the European Neighbourhood policy

13-05-2015 AFET_AM(2015)557155 PE 557.155v01-00
AFET

Eduard KUKAN

Documente conexe din dosar AFET/8/02473

Documente referitoare la procedura 2015/2002(INI)

  AMENDMENTS 1 - 1 - Draft opinion - on the draft Council decision on the conclusion of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau

13-05-2015 BUDG_AM(2015)557154 PE 557.154v01-00
BUDG

Indrek TARAND

Documente conexe din dosar BUDG/8/00133

Documente referitoare la procedura 2012/0134(NLE)

  AMENDMENTS 1 - 56 - Draft opinion - on the 2016 budget - mandate for the trilogue

13-05-2015 EMPL_AM(2015)557199 PE 557.199v01-00
EMPL

Deirdre CLUNE

Documente conexe din dosar EMPL/8/03188

Documente referitoare la procedura 2015/2074(BUD)

  AMENDMENTS 1 - 89 - Draft opinion - The possible extension of geographical indication protection of the European Union to non-agricultural products

13-05-2015 IMCO_AM(2015)557204 PE 557.204v01-00
IMCO

Nicola DANTI

Documente conexe din dosar IMCO/8/02844

Documente referitoare la procedura 2015/2053(INI)

  AMENDMENTS 1 - 36 - Draft opinion - 2016 Budget – Mandate for the Trilogue

13-05-2015 REGI_AM(2015)557191 PE 557.191v01-00
REGI

Maria SPYRAKI

Documente conexe din dosar REGI/8/03193

Documente referitoare la procedura 2015/2074(BUD)