Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaţilor li se oferă posibilitatea de a depune amendamente. Comisia stabileşte un termen de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate şi supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Această pagină prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  AMENDMENTS 1 - 75 - Draft motion for a resolution - Mortgage legislation and risky financial instruments in Spain based on petitions received.

29-07-2015 PETI_AM(2015)564972 PE 564.972v02-00
PETI

Cecilia WIKSTRÖM

  AMENDMENTS 1 - 23 - Draft opinion - General budget of the European Union for the financial year 2016 - all sections

24-07-2015 AFET_AM(2015)564957 PE 564.957v01-00
AFET

Cristian Dan PREDA

Documente conexe din dosar AFET/8/03790

Documente referitoare la procedura 2015/2132(BUD)

AMENDAMENTE 1 - Proiect de raport - Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Directivei 76/621/CEE a Consiliului privind stabilirea nivelului maxim de acid erucic în uleiuri și grăsimi, precum și a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului

24-07-2015 AGRI_AM(2015)565051 PE 565.051v01-00
AGRI

Czesław Adam SIEKIERSKI

Documente conexe din dosar AGRI/8/03324

Documente referitoare la procedura 2015/0090(COD)

  AMENDMENTS 27 - 166 - Draft report - on the proposal for a Council decision establishing provisional measures in the area of international protection for the benefit of Italy and Greece

15-07-2015 LIBE_AM(2015)564946 PE 564.946v02-00
LIBE

Ska KELLER

Documente conexe din dosar LIBE/8/03580

Documente referitoare la procedura 2015/0125(NLE)

  ÄNDERUNGSANTRÄGE 18 – 61 - Entwurf eines Berichts - Handel mit bestimmten Gütern, die zur Vollstreckung der Todesstrafe, zu Folter oder zu anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe verwendet werden könnten

14-07-2015 INTA_AM(2015)560865 PE 560.865v01-00
INTA

Marietje SCHAAKE

Documente conexe din dosar INTA/8/00332

Documente referitoare la procedura 2014/0005(COD)

  AMENDMENTS A - W - Draft report - Social entrepreneurship and social innovation in combatting unemployment

14-07-2015 EMPL_AM(2015)560697 PE 560.697v01-00
EMPL

Verónica LOPE FONTAGNÉ

Documente conexe din dosar EMPL/8/01437

Documente referitoare la procedura 2014/2236(INI)

  AMENDMENTS 1 - 382 - Draft report - The EU Strategic Framework on Health and Safety at Work 2014-2020

14-07-2015 EMPL_AM(2015)560889 PE 560.889v01-00
EMPL

Ole CHRISTENSEN

Documente conexe din dosar EMPL/8/01770

Documente referitoare la procedura 2015/2107(INI)

  AMENDMENTS A - L - Draft report - Report on the implementation, results and overall assessment of the 2012 European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations

14-07-2015 EMPL_AM(2015)564970 PE 564.970v01-00
EMPL

Eduard KUKAN

Documente conexe din dosar EMPL/8/01909

Documente referitoare la procedura 2014/2255(INI)

AMENDAMENTE 1 - 45 - Proiect de aviz - Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 – toate secțiunile

14-07-2015 IMCO_AM(2015)564973 PE 564.973v01-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Documente conexe din dosar IMCO/8/03131

Documente referitoare la procedura 2015/2132(BUD)

AMENDAMENTE 1 - 47 - Proiect de aviz - Către un nou acord internațional privind schimbările climatice la Paris

14-07-2015 TRAN_AM(2015)560681 PE 560.681v02-00
TRAN

Bas EICKHOUT

Documente conexe din dosar TRAN/8/03302

Documente referitoare la procedura 2015/2112(INI)