Amendamente

Amendamente

 

După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaţilor li se oferă posibilitatea de a depune amendamente. Comisia stabileşte un termen de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate şi supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Această pagină prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Selecție în funcție de comisie
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 85 - Draft opinion - The EU and the global development framework after 2015

Data : 30-10-2014

Referinţă :

FEMM_AM(2014)539687 PE 539.687v02-00
FEMM

Malin BJÖRK

Documente conexe din dosar FEMM/8/01531

Documente referitoare la procedura 2014/2143(INI)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - Draft opinion - on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Protocol setting out the fishing opportunities and the financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Democratic Republic of São Tomé and Príncipe

Data : 28-10-2014

Referinţă :

BUDG_AM(2014)541444 PE 541.444v01-00
BUDG

José Manuel FERNANDES

Documente conexe din dosar BUDG/8/00423

Documente referitoare la procedura 2014/0115(NLE)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 132 - Draft report - containing a motion for a non-legislative resolution on an Association Agreement between the EU and Georgia

Data : 23-10-2014

Referinţă :

AFET_AM(2014)541322 PE 541.322v01-00
AFET

Andrejs MAMIKINS

Documente conexe din dosar AFET/8/01045

Documente referitoare la procedura 2014/2816(INI)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 10 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/007 IE/Andersen Ireland, submitted by Ireland)

Data : 23-10-2014

Referinţă :

BUDG_AM(2014)541381 PE 541.381v01-00
BUDG

Ivan ŠTEFANEC

Documente conexe din dosar BUDG/8/01532

Documente referitoare la procedura 2014/2098(BUD)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 13 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/009 EL/Sprider Stores, submitted by Greece)

Data : 23-10-2014

Referinţă :

BUDG_AM(2014)541382 PE 541.382v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Documente conexe din dosar BUDG/8/01542

Documente referitoare la procedura 2014/2107(BUD)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 9 - 25 - Proiect de raport - Proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2532/98 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni

Data : 21-10-2014

Referinţă :

ECON_AM(2014)539837 PE 539.837v02-00
ECON

Kay SWINBURNE

Documente conexe din dosar ECON/8/00746

Documente referitoare la procedura 2014/0807(CNS)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - 120 - Proiect de propunere de rezoluție - 2014 UN Climate Change Conference - COP 20 in Lima, Peru (1-12 December 2014)

Data : 21-10-2014

Referinţă :

ENVI_AM(2014)539662 PE 539.662v02-00
ENVI

Giovanni LA VIA , Karl-Heinz FLORENZ , Jo LEINEN , Ian DUNCAN , Gerben-Jan GERBRANDY , Merja KYLLÖNEN , Bas EICKHOUT , Valentinas MAZURONIS

Documente referitoare la procedura 2014/2777(RSP)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 34 - 190 - Proiect de recomandare pentru a doua lectură - referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor

Data : 21-10-2014

Referinţă :

ENVI_AM(2014)539851 PE 539.851v01-00
ENVI

Frédérique RIES

Documente conexe din dosar ENVI/8/00574

Documente referitoare la procedura 2010/0208(COD)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 191 - 314 - Proiect de recomandare pentru a doua lectură - referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2001/18/CE în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a restricționa sau de a interzice cultivarea organismelor modificate genetic (OMG) pe teritoriul lor

Data : 21-10-2014

Referinţă :

ENVI_AM(2014)541301 PE 541.301v01-00
ENVI

Frédérique RIES

Documente conexe din dosar ENVI/8/00574

Documente referitoare la procedura 2010/0208(COD)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 3 - 21 - Proiect de raport - referitor la recomandarea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2533/98 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană

Data : 20-10-2014

Referinţă :

ECON_AM(2014)541325 PE 541.325v01-00
ECON

Roberto GUALTIERI

Documente conexe din dosar ECON/8/00831

Documente referitoare la procedura 2014/0808(CNS)

Difuzările zilei
 
Nicio difuzare în această zi  
Mediatecă