Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaţilor li se oferă posibilitatea de a depune amendamente. Comisia stabileşte un termen de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate şi supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Această pagină prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  AMENDMENTS 1 - Draft report - Draft amending budget No 2/2015 of the European Union for the financial year 2015, Section III – Commission

26-03-2015 BUDG_AM(2015)552094 PE 552.094v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Documente conexe din dosar BUDG/8/02588

Documente referitoare la procedura 2015/2013(BUD)

  AMENDMENTS 1 - 21 - Draft opinion - on Financing for Development

26-03-2015 BUDG_AM(2015)552100 PE 552.100v01-00
BUDG

Charles GOERENS

Documente conexe din dosar BUDG/8/02767

Documente referitoare la procedura 2015/2044(INI)

  AMENDMENTS 24 - 576 - Draft report - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council setting up a Union system for supply chain due diligence self-certification of responsible importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating in conflict-affected and high-risk areas

25-03-2015 INTA_AM(2015)549420 PE 549.420v02-00
INTA

Iuliu WINKLER

Documente conexe din dosar INTA/8/00381

Documente referitoare la procedura 2014/0059(COD)

AMENDAMENTE 348 - 607 - Proiect de raport - Fondul european de investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013

25-03-2015 CJ16_AM(2015)552025 PE 552.025v02-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Documente conexe din dosar CJ16/8/02939

Documente referitoare la procedura 2015/0009(COD)

AMENDAMENTE 608 - 890 - Proiect de raport - Fondul european de investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013

25-03-2015 CJ16_AM(2015)552026 PE 552.026v02-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Documente conexe din dosar CJ16/8/02939

Documente referitoare la procedura 2015/0009(COD)

AMENDAMENTE 891 - 1182 - Proiect de raport - Fondul european de investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013

25-03-2015 CJ16_AM(2015)552027 PE 552.027v02-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Documente conexe din dosar CJ16/8/02939

Documente referitoare la procedura 2015/0009(COD)

AMENDAMENTE 1183 - 1472 - Proiect de raport - Fondul european de investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013

25-03-2015 CJ16_AM(2015)552028 PE 552.028v02-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Documente conexe din dosar CJ16/8/02939

Documente referitoare la procedura 2015/0009(COD)

AMENDAMENTE 77 - 347 - Proiect de raport - Fondul european de investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013

23-03-2015 CJ16_AM(2015)551965 PE 551.965v02-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Documente conexe din dosar CJ16/8/02939

Documente referitoare la procedura 2015/0009(COD)

  AMENDMENTS 1 - 14 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, from France)

23-03-2015 BUDG_AM(2015)552039 PE 552.039v01-00
BUDG

Jean-Paul DENANOT

Documente conexe din dosar BUDG/8/02881

Documente referitoare la procedura 2015/2056(BUD)

  AMENDMENTS 1 - 10 - Draft opinion - Recommendations to the European Commission on the negotiations for the transatlantic trade and investment partnership (TTIP)

23-03-2015 AGRI_AM(2015)552014 PE 552.014v01-00
AGRI

Paolo DE CASTRO, James NICHOLSON

Documente conexe din dosar AGRI/8/02699

Documente referitoare la procedura 2014/2228(INI)