Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaţilor li se oferă posibilitatea de a depune amendamente. Comisia stabileşte un termen de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate şi supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Această pagină prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

AMENDAMENTE 455 - 794 - Proiect de raport - referitor la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare

06-10-2015 TAXE_AM(2015)567781 PE 567.781v02-00
TAXE

Elisa FERREIRA, Michael THEURER

Documente conexe din dosar TAXE/8/03096

Documente referitoare la procedura 2015/2066(INI)

  AMENDMENTS 1 - 69 - Draft opinion - transparency, accountability and integrity in the EU institutions

01-10-2015 ENVI_AM(2015)569479 PE 569.479v01-00
ENVI

Nessa CHILDERS

Documente conexe din dosar ENVI/8/02716

Documente referitoare la procedura 2015/2041(INI)

  AMENDMENTS 85 - 157 - Draft report - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a touring visa and amending the Convention implementing the Schengen Agreement and Regulations (EC) No 562/2006 and (EC) No 767/2008

30-09-2015 LIBE_AM(2015)567757 PE 567.757v01-00
LIBE

Brice HORTEFEUX

Documente conexe din dosar LIBE/8/00418

Documente referitoare la procedura 2014/0095(COD)

AMENDAMENTE 1 - 72 - Proiect de propunere de rezoluție - Situația actuală a Agendei de dezvoltare de la Doha în vederea celei de-a 10-a Conferințe ministeriale a OMC

29-09-2015 INTA_AM(2015)567835 PE 567.835v01-00
INTA

Bernd LANGE, Pablo ZALBA BIDEGAIN

AMENDAMENTE 27 - 178 - Proiect de raport - Schimbul automat de informații obligatoriu în domeniul fiscal

29-09-2015 ECON_AM(2015)565165 PE 565.165v02-00
ECON

Markus FERBER

Documente conexe din dosar ECON/8/03107

Documente referitoare la procedura 2015/0068(CNS)

AMENDAMENTE 84 - 357 - Proiect de raport - Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Codul de vize al Uniunii (Codul de vize)

29-09-2015 LIBE_AM(2015)567808 PE 567.808v01-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

Documente conexe din dosar LIBE/8/00416

Documente referitoare la procedura 2014/0094(COD)

  AMENDMENTS 1 - 39 - Draft opinion - Preparing for the World Humanitarian Summit: Challenges and opportunities for humanitarian assistance

29-09-2015 FEMM_AM(2015)567829 PE 567.829v01-00
FEMM

Anna HEDH

Documente conexe din dosar FEMM/8/03214

Documente referitoare la procedura 2015/2051(INI)

AMENDAMENTE 1 - 195 - Proiect de aviz - referitor la lucrătoarele casnice și îngrijitoarele din UE

28-09-2015 EMPL_AM(2015)567799 PE 567.799v01-00
EMPL

Tania GONZÁLEZ PEÑAS

Documente conexe din dosar EMPL/8/02822

Documente referitoare la procedura 2015/2094(INI)

AMENDAMENTE 1 - 60 - Proiect de aviz - Raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței

28-09-2015 IMCO_AM(2015)567792 PE 567.792v01-00
IMCO

Sergio Gaetano COFFERATI

Documente conexe din dosar IMCO/8/03831

Documente referitoare la procedura 2015/2140(INI)

AMENDAMENTE 115 - 190 - Proiect de aviz - Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală

28-09-2015 JURI_AM(2015)567751 PE 567.751v02-00
JURI

Angel DZHAMBAZKI

Documente conexe din dosar JURI/8/03545

Documente referitoare la procedura 2015/2147(INI)