Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaților li se oferă posibilitatea de a depune amendamente (inclusiv amendamente bugetare). Comisia stabilește un termen-limită de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate și supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Pagina de față prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  AMENDMENTS 1 - 4 - Draft report - Draft amending Budget No 6 to the General Budget 2017 Reduction of payment and commitment appropriations in line with updated forecasts of expenditure and update of revenue (own resources and fines)

20-11-2017 BUDG_AM(2017)613566 PE 613.566v01-00
BUDG

Jens GEIER

Documente conexe din dosar BUDG/8/11244

Documente referitoare la procedura 2017/2217(BUD)

  AMENDEMENTS 390 - 596 - Projet de rapport - sur le rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne en 2016

20-11-2017 LIBE_AM(2017)613307 PE 613.307v02-00
LIBE

Frank ENGEL

Documente conexe din dosar LIBE/8/10365

Documente referitoare la procedura 2017/2125(INI)

  AMENDMENTS 1 - 9 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Finland – EGF/2017/005 FI/Retail)

16-11-2017 BUDG_AM(2017)613486 PE 613.486v01-00
BUDG

Răzvan POPA

Documente conexe din dosar BUDG/8/11352

Documente referitoare la procedura 2017/2231(BUD)

  AMENDEMENTS 5 - 11 - Projet d'avis - Création d’un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides, qui vise à compléter et à soutenir le système européen d’information sur les casiers judiciaires (système ECRIS-TCN)

15-11-2017 BUDG_AM(2017)612148 PE 612.148v01-00
BUDG

Bernd KÖLMEL

Documente conexe din dosar BUDG/8/10390

Documente referitoare la procedura 2017/0144(COD)

  AMENDMENTS 1 - 17 - Draft opinion - The implementation of the Youth Employment Initiative in the Member States

14-11-2017 CONT_AM(2017)613315 PE 613.315v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

Documente conexe din dosar CONT/8/09431

Documente referitoare la procedura 2017/2039(INI)

AMENDAMENTE 154 - 159 - Proiect de aviz - Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020

14-11-2017 TRAN_AM(2017)613411 PE 613.411v02-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

Documente conexe din dosar TRAN/8/09708

Documente referitoare la procedura 2017/2052(INI)

  AMENDMENTS 1 - 79 - Draft opinion - Lagging regions in the EU

13-11-2017 AGRI_AM(2017)613450 PE 613.450v01-00
AGRI

Viorica DĂNCILĂ

Documente conexe din dosar AGRI/8/11137

Documente referitoare la procedura 2017/2208(INI)

  AMENDMENTS 1 - 8 - Draft report - Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund following an application from Greece – EGF/2017/003 GR/Attica retail

10-11-2017 BUDG_AM(2017)613394 PE 613.394v01-00
BUDG

Marie-Pierre VIEU

Documente conexe din dosar BUDG/8/11353

Documente referitoare la procedura 2017/2229(BUD)

  AMENDMENTS 1 - 53 - Draft opinion - The next MFF: Preparing the Parliament’s position on the MFF post-2020

10-11-2017 LIBE_AM(2017)613407 PE 613.407v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Documente conexe din dosar LIBE/8/10393

Documente referitoare la procedura 2017/2052(INI)

AMENDAMENTE 219 - 442 - Proiect de raport - referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția contrapărților centrale și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1095/2010, (UE) nr. 648/2012 și (UE) 2015/2365

07-11-2017 ECON_AM(2017)613281 PE 613.281v01-00
ECON

Jakob von WEIZSÄCKER, Kay SWINBURNE

Documente conexe din dosar ECON/8/08609

Documente referitoare la procedura 2016/0365(COD)