Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaților li se oferă posibilitatea de a depune amendamente (inclusiv amendamente bugetare). Comisia stabilește un termen-limită de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate și supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Pagina de față prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  AMENDMENTS 1 - 3 - Draft question for oral answer - Resilience as a strategic priority of the external action of the EU

29-03-2017 DEVE_AM(2017)602779 PE 602.779v01-00
DEVE

Linda McAVAN

AMENDAMENTE 1 - 4 - Proiect de raport - referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2017/000 TA 2017 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)

29-03-2017 BUDG_AM(2017)601271 PE 601.271v01-00
BUDG

Victor NEGRESCU

Documente conexe din dosar BUDG/8/09360

Documente referitoare la procedura 2017/2033(BUD)

  AMENDMENTS 301 - 609 - Draft opinion - Copyright in the Digital Single Market

29-03-2017 CULT_AM(2017)601164 PE 601.164v02-00
CULT

Marc JOULAUD

Documente conexe din dosar CULT/8/07951

Documente referitoare la procedura 2016/0280(COD)

  AMENDMENTS 3 - 8 - Draft opinion - on the proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC, as regards rates of value added tax applied to books, newspapers and periodicals

29-03-2017 CULT_AM(2017)602765 PE 602.765v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Documente conexe din dosar CULT/8/08653

Documente referitoare la procedura 2016/0374(CNS)

AMENDAMENTE 5 - 168 - Proiect de aviz - Stabilirea criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare)

28-03-2017 AFET_AM(2017)601035 PE 601.035v03-00
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU

Documente conexe din dosar AFET/8/07153

Documente referitoare la procedura 2016/0133(COD)

  AMENDMENTS 1 - 230 - Draft opinion - Union Resettlement Framework

28-03-2017 BUDG_AM(2017)602760 PE 602.760v01-00
BUDG

Gérard DEPREZ

Documente conexe din dosar BUDG/8/07287

Documente referitoare la procedura 2016/0225(COD)

  AMENDMENTS 1 - 47 - Draft opinion - A new skills agenda for Europe

28-03-2017 IMCO_AM(2017)602764 PE 602.764v01-00
IMCO

Maria GRAPINI

Documente conexe din dosar IMCO/8/08940

Documente referitoare la procedura 2017/2002(INI)

AMENDAMENTE 52 - 298 - Proiect de raport - referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții

27-03-2017 CJ16_AM(2017)602737 PE 602.737v01-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Documente conexe din dosar CJ16/8/08950

Documente referitoare la procedura 2016/0276(COD)

AMENDAMENTE 299 - 499 - Proiect de raport - referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții

27-03-2017 CJ16_AM(2017)602738 PE 602.738v01-00
ECON BUDG

José Manuel FERNANDES, Udo BULLMANN

Documente conexe din dosar CJ16/8/08950

Documente referitoare la procedura 2016/0276(COD)

  AMENDMENTS 447 - 697 - Draft report - proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States as regards the accessibility requirements for products and services

27-03-2017 IMCO_AM(2017)599726 PE 599.726v03-00
IMCO

Morten LØKKEGAARD

Documente conexe din dosar IMCO/8/05279

Documente referitoare la procedura 2015/0278(COD)