Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaților li se oferă posibilitatea de a depune amendamente (inclusiv amendamente bugetare). Comisia stabilește un termen-limită de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate și supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Pagina de față prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft recommendation - on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Economic Partnership Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the SADC EPA States, of the other part

22-06-2016 INTA_AM(2016)585472 PE 585.472v01-00
INTA

Alexander Graf LAMBSDORFF

Documente conexe din dosar INTA/8/05596

Documente referitoare la procedura 2016/0005(NLE)

  AMENDMENTS A - M - Draft opinion - Postal services directive

21-06-2016 EMPL_AM(2016)584226 PE 584.226v01-00
EMPL

Georges BACH

Documente conexe din dosar EMPL/8/05796

Documente referitoare la procedura 2016/2010(INI)

  AMENDMENTS 1 - 40 - Draft report - Application of the Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation ("Employment Equality Directive")

20-06-2016 EMPL_AM(2016)580773 PE 580.773v01-00
EMPL

Renate WEBER

Documente conexe din dosar EMPL/8/02899

Documente referitoare la procedura 2015/2116(INI)

  AMENDMENTS 1 - 265 - Draft report - EU strategy for liquefied natural gas and gas storage

20-06-2016 ITRE_AM(2016)584007 PE 584.007v02-00
ITRE

András GYÜRK

Documente conexe din dosar ITRE/8/06297

Documente referitoare la procedura 2016/2059(INI)

  AMENDMENTS 1 - 102 - Draft opinion - on the future of ACP-EU relations beyond 2020

16-06-2016 AFET_AM(2016)584245 PE 584.245v01-00
AFET

Javier COUSO PERMUY

Documente conexe din dosar AFET/8/06280

Documente referitoare la procedura 2016/2053(INI)

  AMENDMENTS 9 - 46 - Draft opinion - Establishing an information exchange mechanism with regard to intergovernmental agreements and non-binding instruments between Member States and third countries in the field of energy and repealing Decision No 994/2012/EU

15-06-2016 AFET_AM(2016)584262 PE 584.262v01-00
AFET

Eduard KUKAN

Documente conexe din dosar AFET/8/05763

Documente referitoare la procedura 2016/0031(COD)

  AMENDMENTS A - J - Draft opinion - Implementation of the Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Korea

14-06-2016 EMPL_AM(2016)582299 PE 582.299v01-00
EMPL

Siôn SIMON

Documente conexe din dosar EMPL/8/02831

Documente referitoare la procedura 2015/2059(INI)

  AMENDMENTS A - O - Draft opinion - Budgetary Control of financing NGOs from the EU Budget

14-06-2016 EMPL_AM(2016)583874 PE 583.874v01-00
EMPL

Tatjana ŽDANOKA

Documente conexe din dosar EMPL/8/04987

Documente referitoare la procedura 2015/2345(INI)

AMENDAMENTE 1 - 133 - Proiect de raport - referitor la crearea unor condiții pe piața forței de muncă favorabile echilibrului dintre viața profesională și cea privată

14-06-2016 CJ21_AM(2016)583884 PE 583.884v02-00
FEMM EMPL

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ, Tatjana ŽDANOKA

Documente conexe din dosar CJ21/8/05636

Documente referitoare la procedura 2016/2017(INI)

  AMENDMENTS A - J - Draft opinion - 2017 Budget - Mandate for the Trilogue

14-06-2016 EMPL_AM(2016)584002 PE 584.002v01-00
EMPL

Thomas HÄNDEL

Documente conexe din dosar EMPL/8/05780

Documente referitoare la procedura 2016/2024(BUD)