Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaților li se oferă posibilitatea de a depune amendamente (inclusiv amendamente bugetare). Comisia stabilește un termen-limită de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate și supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Pagina de față prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  AMENDMENTS 1 - 58 - Draft opinion - on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Political Dialogue and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Cuba, of the other part

17-05-2017 INTA_AM(2017)604647 PE 604.647v01-00
INTA

Reimer BÖGE

Documente conexe din dosar INTA/8/09689

Documente referitoare la procedura 2017/2036(INI)

  AMENDMENTS 1 - 258 - Draft report - EU political relations with Latin America

16-05-2017 AFET_AM(2017)604672 PE 604.672v02-00
AFET

Javi LÓPEZ

Documente conexe din dosar AFET/8/07845

Documente referitoare la procedura 2017/2027(INI)

  AMENDMENTS 58 - 348 - Draft report - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

16-05-2017 INTA_AM(2017)604677 PE 604.677v01-00
INTA

Klaus BUCHNER

Documente conexe din dosar INTA/8/08024

Documente referitoare la procedura 2016/0295(COD)

  AMENDMENTS 349 - 424 - Draft report - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)

16-05-2017 INTA_AM(2017)604750 PE 604.750v01-00
INTA

Klaus BUCHNER

Documente conexe din dosar INTA/8/08024

Documente referitoare la procedura 2016/0295(COD)

  AMENDMENTS 16 - 45 - Draft opinion - Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)

16-05-2017 JURI_AM(2017)604719 PE 604.719v01-00
JURI

Evelyn REGNER

Documente conexe din dosar JURI/8/08274

Documente referitoare la procedura 2016/0336(CNS)

  AMENDMENTS 26 - 60 - Draft opinion - Common Corporate Tax Base

16-05-2017 JURI_AM(2017)604720 PE 604.720v01-00
JURI

Evelyn REGNER

Documente conexe din dosar JURI/8/08496

Documente referitoare la procedura 2016/0337(CNS)

  AMENDMENTS 1 - 59 - Draft opinion - Monitoring the application of EU law 2015

16-05-2017 AFCO_AM(2017)604709 PE 604.709v01-00
AFCO

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI

Documente conexe din dosar AFCO/8/09086

Documente referitoare la procedura 2017/2011(INI)

  AMENDMENTS 1 - 30 - Draft opinion - 2018 Budget - Mandate for the Trilogue

16-05-2017 FEMM_AM(2017)604747 PE 604.747v01-00
FEMM

Constance LE GRIP

Documente conexe din dosar FEMM/8/09472

Documente referitoare la procedura 2017/2043(BUD)

  AMENDMENTS 1 - 45 - Draft opinion - Control of spending and monitoring of EU Youth Guarantee schemes cost-effectiveness

15-05-2017 CULT_AM(2017)604690 PE 604.690v01-00
CULT

Therese COMODINI CACHIA

Documente conexe din dosar CULT/8/08000

Documente referitoare la procedura 2016/2242(INI)

AMENDAMENTE 1 - 174 - Proiect de raport - Decizia Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte

12-05-2017 AFET_AM(2017)603090 PE 603.090v02-00
AFET

Elena VALENCIANO

Documente conexe din dosar AFET/8/09416

Documente referitoare la procedura 2017/2036(INI)