Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaților li se oferă posibilitatea de a depune amendamente (inclusiv amendamente bugetare). Comisia stabilește un termen-limită de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate și supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Pagina de față prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  AMENDMENTS 1 - 15 - Draft report - on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application from Belgium – EGF/2017/010 BE/Caterpillar)

18-04-2018 BUDG_AM(2018)620960 PE 620.960v01-00
BUDG

Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Documente conexe din dosar BUDG/8/12604

Documente referitoare la procedura 2018/2043(BUD)

  AMENDEMENTS 1 - 11 - Projet de rapport - sur l’impression en trois dimensions, un défi dans les domaines des droits de propriété intellectuelle et de la responsabilité civile

18-04-2018 JURI_AM(2018)620922 PE 620.922v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Documente conexe din dosar JURI/8/09065

Documente referitoare la procedura 2017/2007(INI)

  AMENDMENTS 1 - 268 - Draft report - European Parliament recommendation to the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on the negotiations on the EU-Azerbaijan Comprehensive Agreement

13-04-2018 AFET_AM(2018)620847 PE 620.847v01-00
AFET

Norica NICOLAI

Documente conexe din dosar AFET/8/09729

Documente referitoare la procedura 2017/2056(INI)

AMENDAMENTE 107 - 368 - Proiect de raport - referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe

13-04-2018 ECON_AM(2018)619413 PE 619.413v02-00
ECON

Danuta Maria HÜBNER

Documente conexe din dosar ECON/8/10239

Documente referitoare la procedura 2017/0136(COD)

AMENDAMENTE 369 - 610 - Proiect de raport - referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe

13-04-2018 ECON_AM(2018)620778 PE 620.778v02-00
ECON

Danuta Maria HÜBNER

Documente conexe din dosar ECON/8/10239

Documente referitoare la procedura 2017/0136(COD)

  AMENDMENTS 41 - 108 - Draft opinion - Common rules for certain types of combined transport of goods between Member States

13-04-2018 ENVI_AM(2018)620905 PE 620.905v01-00
ENVI

Michel DANTIN

Documente conexe din dosar ENVI/8/11630

Documente referitoare la procedura 2017/0290(COD)

  AMENDMENTS 1 - 158 - Draft motion for a resolution - The definition of SMEs

13-04-2018 ITRE_AM(2018)619091 PE 619.091v02-00
ITRE

Markus PIEPER

AMENDAMENTE 1 - 82 - Proiect de propunere de rezoluție - referitoare la viitoarele negocieri pentru un nou acord de parteneriat între Uniunea Europeană și grupul de țări din Africa, zona Caraibilor și Pacific

12-04-2018 DEVE_AM(2018)619362 PE 619.362v03-00
DEVE

Linda McAVAN

Documente conexe din dosar DEVE/8/12441

Documente referitoare la procedura 2018/2634(RSP)

AMENDAMENTE 74 - 193 - Proiect de raport - Stabilirea unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană

12-04-2018 INTA_AM(2018)620765 PE 620.765v01-00
INTA

Franck PROUST

Documente conexe din dosar INTA/8/11011

Documente referitoare la procedura 2017/0224(COD)

  AMENDMENTS 194 - 474 - Draft report - Establishing a framework for screening of foreign direct investments into the European Union

12-04-2018 INTA_AM(2018)620810 PE 620.810v01-00
INTA

Franck PROUST

Documente conexe din dosar INTA/8/11011

Documente referitoare la procedura 2017/0224(COD)