Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaţilor li se oferă posibilitatea de a depune amendamente. Comisia stabileşte un termen de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate şi supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Această pagină prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  AMENDMENTS 1 - 37 - Draft opinion - 2014 discharge: EU general budget, European Commission

03-02-2016 TRAN_AM(2016)575190 PE 575.190v03-00
TRAN

Massimiliano SALINI

Documente conexe din dosar TRAN/8/04012

Documente referitoare la procedura 2015/2154(DEC)

  AMENDMENTS 1 - 200 - Draft report - General guidelines for the preparation of the 2017 budget, Section III - Commission

02-02-2016 BUDG_AM(2016)576816 PE 576.816v01-00
BUDG

Jens GEIER

Documente conexe din dosar BUDG/8/05474

Documente referitoare la procedura 2016/2004(BUD)

AMENDAMENTE 1 - 201 - Proiect de raport - Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului din 8 martie 2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creșterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP și CES și de abrogare a Directivei 96/34/CE

29-01-2016 EMPL_AM(2016)575187 PE 575.187v02-00
EMPL

Maria ARENA

Documente conexe din dosar EMPL/8/03516

Documente referitoare la procedura 2015/2097(INI)

  AMENDMENTS 1 - 210 - Draft report - Non-Tariff Barriers in the Single Market

28-01-2016 IMCO_AM(2016)575331 PE 575.331v01-00
IMCO

Daniel DALTON

Documente conexe din dosar IMCO/8/04988

Documente referitoare la procedura 2015/2346(INI)

  AMENDMENTS 1 - 162 - Draft report - Cohesion policy in mountainous regions of the EU

28-01-2016 REGI_AM(2016)575218 PE 575.218v01-00
REGI

Iliana IOTOVA

Documente conexe din dosar REGI/8/04826

Documente referitoare la procedura 2015/2279(INI)

  AMENDEMENTEN 1 - 22 - Ontwerpadvies - Kwijting 2014: algemene begroting van de EU - achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds

27-01-2016 DEVE_AM(2016)575308 PE 575.308v01-00
DEVE

Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Documente conexe din dosar DEVE/8/04257

Documente referitoare la procedura 2015/2203(DEC)

  AMENDMENTS 3 - 7 - Draft report - Protecting against the effects of the extra-territorial application of legislation adopted by a third country and actions based thereon or resulting therefrom (recast)

27-01-2016 INTA_AM(2016)575364 PE 575.364v01-00
INTA

David MARTIN

Documente conexe din dosar INTA/8/02799

Documente referitoare la procedura 2015/0027(COD)

  AMENDMENTS 1 - 6 - Draft opinion - on the discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agencies for the financial year 2014: performance, financial management and control

27-01-2016 LIBE_AM(2016)575352 PE 575.352v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Documente conexe din dosar LIBE/8/04303

Documente referitoare la procedura 2015/2205(DEC)

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft opinion - on the discharge in respect of the implementation of the European Union general budget for the financial year 2014, Section III – Commission

27-01-2016 LIBE_AM(2016)575353 PE 575.353v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Documente conexe din dosar LIBE/8/04018

Documente referitoare la procedura 2015/2154(DEC)

AMENDAMENTE 1- 5 - Proiect de aviz - referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie aferent exercițiului financiar 2014

27-01-2016 LIBE_AM(2016)575354 PE 575.354v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Documente conexe din dosar LIBE/8/04173

Documente referitoare la procedura 2015/2167(DEC)