Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaţilor li se oferă posibilitatea de a depune amendamente. Comisia stabileşte un termen de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate şi supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Această pagină prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  AMENDMENTS 1 - 11 - Draft opinion - General budget of the European Union for the financial year 2016 - all sections

27-08-2015 FEMM_AM(2015)565056 PE 565.056v02-00
FEMM

Barbara MATERA

Documente conexe din dosar FEMM/8/03800

Documente referitoare la procedura 2015/2132(BUD)

  AMENDMENTS 1 - 7 - Draft opinion - on the General budget of the European Union for the financial year 2016 – all sections

26-08-2015 CULT_AM(2015)565049 PE 565.049v01-00
CULT

Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI

Documente conexe din dosar CULT/8/03797

Documente referitoare la procedura 2015/2132(BUD)

  AMENDMENTS 1 - 29 - Draft opinion - General budget of the European Union for the financial year 2016 -all sections

26-08-2015 LIBE_AM(2015)564967 PE 564.967v01-00
LIBE

Péter NIEDERMÜLLER

Documente conexe din dosar LIBE/8/03702

Documente referitoare la procedura 2015/2132(BUD)

  AMENDMENTS 5 - 22 - Draft opinion - on the proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council decision on the Mobilisation of the Flexibility Instrument for the provisional measures in the area of international protection for the benefit of Italy and Greece

26-08-2015 LIBE_AM(2015)565048 PE 565.048v01-00
LIBE

Péter NIEDERMÜLLER

Documente conexe din dosar LIBE/8/03624

Documente referitoare la procedura 2015/2126(BUD)

  AMENDMENTS 1 - 87 - Draft opinion - The prevention of radicalisation and recruitment of European citizens by terrorist organisations

13-08-2015 CULT_AM(2015)560793 PE 560.793v01-00
CULT

Angel DZHAMBAZKI

Documente conexe din dosar CULT/8/03542

Documente referitoare la procedura 2015/2063(INI)

  AMENDMENTS 1 - 55 - Draft opinion - General budget of the European Union for the financial year 2016 – all sections

06-08-2015 ECON_AM(2015)565124 PE 565.124v01-00
ECON

Peter SIMON

Documente conexe din dosar ECON/8/03632

Documente referitoare la procedura 2015/2132(BUD)

AMENDAMENTE 1 - 52 - Proiect de aviz - Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016: toate secțiunile

06-08-2015 TRAN_AM(2015)565054 PE 565.054v02-00
TRAN

Massimiliano SALINI

Documente conexe din dosar TRAN/8/03705

Documente referitoare la procedura 2015/2132(BUD)

  AMENDMENTS 1 - 205 - Draft report - on "Achieving the 10% electricity interconnection target - Making Europe's electricity grid fit for 2020"

04-08-2015 ITRE_AM(2015)560878 PE 560.878v01-00
ITRE

Peter ERIKSSON

Documente conexe din dosar ITRE/8/03482

Documente referitoare la procedura 2015/2108(INI)

AMENDAMENTE 1 - 98 - Proiect de aviz - Politicile de dezvoltare a competențelor pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor

04-08-2015 CULT_AM(2015)557166 PE 557.166v01-00
CULT

Zdzisław KRASNODĘBSKI

Documente conexe din dosar CULT/8/03334

Documente referitoare la procedura 2015/2088(INI)

AMENDAMENTE 1 - 75 - Proiect de propunere de rezoluție - Legislația privind creditele ipotecare și instrumentele financiare riscante în Spania, pe baza petițiilor primite

04-08-2015 PETI_AM(2015)564972 PE 564.972v03-00
PETI

Cecilia WIKSTRÖM