Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaţilor li se oferă posibilitatea de a depune amendamente. Comisia stabileşte un termen de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate şi supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Această pagină prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  AMENDMENTS 1 - 30 - Draft opinion - the preparation of the post-electoral revision of the MFF 2014-2020: Parliament’s input ahead of the Commission’s proposal

28-04-2016 DEVE_AM(2016)582098 PE 582.098v01-00
DEVE

Paul RÜBIG

Documente conexe din dosar DEVE/8/05392

Documente referitoare la procedura 2015/2353(INI)

  AMENDMENTS 22 - 103 - Draft opinion - Prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading

27-04-2016 IMCO_AM(2016)582161 PE 582.161v01-00
IMCO

Vicky FORD

Documente conexe din dosar IMCO/8/05220

Documente referitoare la procedura 2015/0268(COD)

  AMENDMENTS 71 - 372 - Draft opinion - on the proposal for a regulation on the European border and coast guard

22-04-2016 AFET_AM(2016)580712 PE 580.712v02-00
AFET

Javier NART

Documente conexe din dosar AFET/8/05349

Documente referitoare la procedura 2015/0310(COD)

  AMENDMENTS 1 - 83 - Draft opinion - Access to Finance for SMEs and increasing the diversity of SME funding in a Capital Markets Union

22-04-2016 REGI_AM(2016)582097 PE 582.097v01-00
REGI

Marc JOULAUD

Documente conexe din dosar REGI/8/05926

Documente referitoare la procedura 2016/2032(INI)

  AMENDMENTS 4 - 5 - Draft opinion - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime Safety Agency

22-04-2016 LIBE_AM(2016)582067 PE 582.067v01-00
LIBE

Artis PABRIKS

Documente conexe din dosar LIBE/8/05550

Documente referitoare la procedura 2015/0313(COD)

  AMENDMENTS 1 - 5 - Draft recommendation for second reading - on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and replacing and repealing Council Decisions 2009/371/JHA, 2009/934/JHA, 2009/935/JHA, 2009/936/JHA and 2009/968/JHA

22-04-2016 LIBE_AM(2016)582089 PE 582.089v01-00
LIBE

Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA

Documente conexe din dosar LIBE/8/05146

Documente referitoare la procedura 2013/0091(COD)

  AMENDMENTS 1 - 186 - Draft report - containing a motion for a non-legislative resolution on the draft Council and Commission decision on the conclusion by the European Union and the European Atomic Energy Community of the Partnership and Cooperation Agreement establishing a Partnership between the European Communities and their Member States, of the one part, and Turkmenistan, of the other part

21-04-2016 AFET_AM(2016)580624 PE 580.624v01-00
AFET

Ramona Nicole MĂNESCU

Documente conexe din dosar AFET/8/03290

Documente referitoare la procedura 2015/2081(INI)

  AMENDMENTS 135 - 347 - Draft report - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading

21-04-2016 ECON_AM(2016)582054 PE 582.054v01-00
ECON

Philippe DE BACKER

Documente conexe din dosar ECON/8/05218

Documente referitoare la procedura 2015/0268(COD)

  AMENDMENTS 348 - 649 - Draft report - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading

21-04-2016 ECON_AM(2016)582055 PE 582.055v01-00
ECON

Philippe DE BACKER

Documente conexe din dosar ECON/8/05218

Documente referitoare la procedura 2015/0268(COD)

  AMENDMENTS 102 - 343 - Draft report - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Border and Coast Guard and repealing Regulation (EC) No 2007/2004, Regulation (EC) No 863/2007 and Council Decision 2005/267/EC

21-04-2016 LIBE_AM(2016)582066 PE 582.066v01-00
LIBE

Artis PABRIKS

Documente conexe din dosar LIBE/8/05348

Documente referitoare la procedura 2015/0310(COD)