Amendamente

Amendamente

 

După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaţilor li se oferă posibilitatea de a depune amendamente. Comisia stabileşte un termen de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate şi supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Această pagină prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Selecție în funcție de comisie
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 48 - Draft opinion - Annual Report 2013 on the Protection of the EU’s Financial Interests - Fight against fraud

Data : 17-11-2014

Referinţă :

REGI_AM(2014)541633 PE 541.633v01-00
REGI

Pascal ARIMONT

Documente conexe din dosar REGI/8/01758

Documente referitoare la procedura 2014/2155(INI)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - 7 - Proiect de raport - Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/008 FI/STX Rauma – Finlanda

Data : 14-11-2014

Referinţă :

BUDG_AM(2014)541645 PE 541.645v01-00
BUDG

Petri SARVAMAA

Documente conexe din dosar BUDG/8/01691

Documente referitoare la procedura 2014/2137(BUD)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 132 - Проектодоклад - съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно споразумение за асоцииране между ЕС и Грузия

Data : 13-11-2014

Referinţă :

AFET_AM(2014)541322 PE 541.322v02-00
AFET

Andrejs MAMIKINS

Documente conexe din dosar AFET/8/01045

Documente referitoare la procedura 2014/2816(INI)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - 3 - Proiect de aviz - Acordul dintre Canada și Uniunea Europeană referitor la transferul și prelucrarea datelor din registrul cu numele pasagerilor

Data : 13-11-2014

Referinţă :

AFET_AM(2014)541463 PE 541.463v03-00
AFET

Charles TANNOCK

Documente conexe din dosar AFET/8/00195

Documente referitoare la procedura 2013/0250(NLE)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDEMENTS 1 - 10 - Projet de rapport - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 55/2008 introducing autonomous trade preferences for the Republic of Moldova

Data : 13-11-2014

Referinţă :

INTA_AM(2014)541612 PE 541.612v01-00
INTA

Sorin MOISĂ

Documente conexe din dosar INTA/8/01036

Documente referitoare la procedura 2014/0250(COD)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 19 - 76 - Draft opinion - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down a prohibition on driftnet fisheries, amending Council Regulations (EC) No 850/98, (EC) No 812/2014, (EC) No 2187/2005 and EC No 1967/2006 and repealing Council Regulation (EC) No 894/97

Data : 13-11-2014

Referinţă :

ENVI_AM(2014)541599 PE 541.599v01-00
ENVI

Marco AFFRONTE

Documente conexe din dosar ENVI/8/00452

Documente referitoare la procedura 2014/0138(COD)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 66 - Draft report - on the annual report on the activities of the European Ombudsman 2013

Data : 13-11-2014

Referinţă :

PETI_AM(2014)541608 PE 541.608v01-00
PETI

Jarosław WAŁĘSA

Documente conexe din dosar PETI/8/01616

Documente referitoare la procedura 2014/2159(INI)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - 15 - Proiect de raport - Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2014/005 FR/GAD, din partea Franței

Data : 12-11-2014

Referinţă :

BUDG_AM(2014)541622 PE 541.622v01-00
BUDG

Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Documente conexe din dosar BUDG/8/01869

Documente referitoare la procedura 2014/2166(BUD)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 60 - Draft opinion - on the European Investment Bank - Annual Report 2013

Data : 11-11-2014

Referinţă :

EMPL_AM(2014)541529 PE 541.529v01-00
EMPL

David CASA

Documente conexe din dosar EMPL/8/01513

Documente referitoare la procedura 2014/2156(INI)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 20 - 64 - Draft report - on the provisions for fishing in the GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) Agreement area

Data : 11-11-2014

Referinţă :

PECH_AM(2014)541602 PE 541.602v01-00
PECH

Gabriel MATO

Documente conexe din dosar PECH/8/00810

Documente referitoare la procedura 2014/0213(COD)

Difuzările zilei
 
Mediatecă