Amendamente


După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaților li se oferă posibilitatea de a depune amendamente (inclusiv amendamente bugetare). Comisia stabilește un termen-limită de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate și supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Pagina de față prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteți utiliza funcția de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

  AMENDMENTS A - O - Draft opinion - How can the CAP improve job creation in rural areas?

24-05-2016 EMPL_AM(2016)580772 PE 580.772v01-00
EMPL

Paloma LÓPEZ BERMEJO

Documente conexe din dosar EMPL/8/04372

Documente referitoare la procedura 2015/2226(INI)

  AMENDMENTS A - M - Draft opinion - A new forward-looking and innovative future strategy on trade and investment

24-05-2016 EMPL_AM(2016)580779 PE 580.779v01-00
EMPL

Joachim SCHUSTER

Documente conexe din dosar EMPL/8/03472

Documente referitoare la procedura 2015/2105(INI)

  AMENDMENTS A - I - Draft opinion - on assessment of the EU Youth Strategy 2013-2015

23-05-2016 EMPL_AM(2016)582334 PE 582.334v01-00
EMPL

Tom VANDENKENDELAERE

Documente conexe din dosar EMPL/8/05385

Documente referitoare la procedura 2015/2351(INI)

AMENDAMENTE 1 - 270 - Proiect de raport - referitor la relațiile UE cu Tunisia în actualul context regional

19-05-2016 AFET_AM(2016)580794 PE 580.794v03-00
AFET

Fabio Massimo CASTALDO

Documente conexe din dosar AFET/8/04815

Documente referitoare la procedura 2015/2273(INI)

  AMENDMENTS 2 - 100 - Draft opinion - on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing an EU common list of safe countries of origin for the purposes of Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council on common procedures for granting and withdrawing international protection, and amending Directive 2013/32/EU

18-05-2016 AFET_AM(2016)578680 PE 578.680v01-00
AFET

Jozo RADOŠ

Documente conexe din dosar AFET/8/04472

Documente referitoare la procedura 2015/0211(COD)

  AMENDMENTS 18 - 156 - Draft opinion - Ensuring the cross-border portability of online content services in the internal market

17-05-2016 CULT_AM(2016)582405 PE 582.405v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Documente conexe din dosar CULT/8/05561

Documente referitoare la procedura 2015/0284(COD)

AMENDAMENTE 30 - 124 - Proiect de raport - referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale, precum și de modificare a Directivei 2013/32/UE

17-05-2016 LIBE_AM(2016)582431 PE 582.431v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Documente conexe din dosar LIBE/8/04471

Documente referitoare la procedura 2015/0211(COD)

  AMENDMENTS 1 - 293 - Draft report - on the preparation of the post-electoral revision of the MFF 2014-2020: Parliament's input ahead of the Commission's proposal

13-05-2016 BUDG_AM(2016)582321 PE 582.321v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Documente conexe din dosar BUDG/8/05116

Documente referitoare la procedura 2015/2353(INI)

  AMENDMENTS 294 - 358 - Draft report - on the preparation of the post-electoral revision of the MFF 2014-2020: Parliament's input ahead of the Commission's proposal

13-05-2016 BUDG_AM(2016)582421 PE 582.421v01-00
BUDG

Jan OLBRYCHT, Isabelle THOMAS

Documente conexe din dosar BUDG/8/05116

Documente referitoare la procedura 2015/2353(INI)

AMENDAMENTE 1 - 358 - Proiect de raport - referitor la modul optim de valorificare a potențialului de creare de locuri de muncă al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri)

13-05-2016 EMPL_AM(2016)582164 PE 582.164v03-00
EMPL

Zdzisław KRASNODĘBSKI

Documente conexe din dosar EMPL/8/01434

Documente referitoare la procedura 2015/2320(INI)