Amendamente

Amendamente

 

După ce un proiect de raport, un aviz sau o propunere au fost prezentate comisiei, deputaţilor li se oferă posibilitatea de a depune amendamente. Comisia stabileşte un termen de primire a tuturor amendamentelor. Ulterior, amendamentele propuse sunt discutate şi supuse la vot în cadrul reuniunii comisiei. Toate amendamentele adoptate sunt incluse apoi în proiectul de act, înainte ca acesta să devină definitiv. Această pagină prezintă toate amendamentele propuse de membrii comisiei înainte ca acestea să fie supuse la vot.
Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a consulta toate amendamentele disponibile.

Selecție în funcție de comisie
 
 
 
Mode d'affichage des résultats
 

Unele documente nu sunt disponibile în limba dvs. Ele vă sunt propuse automat într-o altă limbă şi sunt precedate de simbolul limbii respective (ex.: ).

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 2 - Draft opinion - Draft amending budget No 3/2014: Revenue from fines and interest payments - revenue from reimbursements and repayments to FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership) - Redeployment of appropriations to the European Fisheries Fund - Increase in payment appropriations for commitments corresponding to previous annual budgets - Unforeseen actions in accordance with Article13 of the MFF Regulation - Staff of the European Commission, the Offices, the Committee of the Regions and the European Data Protection Supervisor

Data : 19-09-2014

Referinţă :

REGI_AM(2014)537531 PE 537.531v01-00
REGI

Jan Marian OLBRYCHT

Documente conexe din dosar REGI/8/00478

Documente referitoare la procedura 2014/2036(BUD)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 28 - Draft opinion - on the European Semester for economic policy coordination: implementation of 2014 priorities

Data : 17-09-2014

Referinţă :

BUDG_AM(2014)537503 PE 537.503v01-00
BUDG

Nils TORVALDS

Documente conexe din dosar BUDG/8/00851

Documente referitoare la procedura 2014/2059(INI)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 255 - Draft opinion - European Semester for economic policy coordination: implementation of 2014 priorities

Data : 15-09-2014

Referinţă :

EMPL_AM(2014)537373 PE 537.373v02-00
EMPL

Sergio GUTIÉRREZ PRIETO

Documente conexe din dosar EMPL/8/00850

Documente referitoare la procedura 2014/2059(INI)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

  AMENDMENTS 1 - 58 - Draft opinion - on the European Semester for economic policy coordination: implementation of 2014 priorities

Data : 15-09-2014

Referinţă :

IMCO_AM(2014)537337 PE 537.337v01-00
IMCO

Sergio Gaetano COFFERATI

Documente conexe din dosar IMCO/8/00852

Documente referitoare la procedura 2014/2059(INI)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - 41 - Proiect de aviz - Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: punerea în aplicare a priorităților pentru 2014

Data : 10-09-2014

Referinţă :

ENVI_AM(2014)537482 PE 537.482v01-00
ENVI

Gerben-Jan GERBRANDY

Documente conexe din dosar ENVI/8/00908

Documente referitoare la procedura 2014/2059(INI)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - 8 - Proiect de aviz - referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015 – toate secțiunile

Data : 09-09-2014

Referinţă :

DEVE_AM(2014)537360 PE 537.360v01-00
DEVE

Paul RÜBIG

Documente conexe din dosar DEVE/8/00593

Documente referitoare la procedura 2014/2040(BUD)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - 351 - Proiect de raport - referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: punerea în aplicare a priorităților pentru 2014

Data : 09-09-2014

Referinţă :

ECON_AM(2014)537316 PE 537.316v01-00
ECON

Philippe DE BACKER

Documente conexe din dosar ECON/8/00849

Documente referitoare la procedura 2014/2059(INI)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - 2 - Proiect de recomandare - referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, cu excepția dispozițiilor referitoare la tratamentul aplicat resortisanților țărilor terțe care lucrează cu forme legale pe teritoriul celeilalte părți

Data : 08-09-2014

Referinţă :

AFET_AM(2014)537384 PE 537.384v01-00
AFET

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Documente conexe din dosar AFET/8/00165

Documente referitoare la procedura 2013/0151A(NLE)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - 4 - Proiect de raport - privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice aferent exercițiului financiar 2012

Data : 08-09-2014

Referinţă :

CONT_AM(2014)537350 PE 537.350v02-00
CONT

Petri SARVAMAA

Documente conexe din dosar CONT/8/00247

Documente referitoare la procedura 2013/2241(DEC)

Documente :

 • PDFicon 
 • WORDicon 

AMENDAMENTE 1 - 20 - Proiect de raport - Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2014/000 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)

Data : 05-09-2014

Referinţă :

BUDG_AM(2014)537367 PE 537.367v01-00
BUDG

Liadh NÍ RIADA

Documente conexe din dosar BUDG/8/00656

Documente referitoare la procedura 2014/2041(BUD)

Difuzările zilei
 
Mediatecă